Hassan Sabri

Profilbillede af Hassan Sabri

Tidligere lærer. Pædagogisk leder, konsulent - Cand.Pæd i generel Pædagogik

0   13

Empati og medfølelse hos børn

Børn skal ikke være mange måneder gamle, før de udtrykker en vis genkendelighed til andres intentioner og behov. Er børn dermed født med altruistiske egenskaber?

2   9

Før man drister sig til at opdrage et menneske, må man have opdraget sig selv til menneske

Vi kommunikerer følelser, stemninger og budskaber, og først når der er en overensstemmelse mellem det nonverbale og det verbale sprog, vil det være nemmere for børnene at forstå forældrenes kommunikation. Det er ikke hvad de voksne siger, men hvad de gør, som er med til at skabe læring og adfærdsregulering hos børnene. En god opdrager er en, der skaber overensstemmelse mellem sine ord og handlinger.

3   20

Rutiner skal tilbage i den pædagogiske bevidsthed og ind i læreplanerne

Vi bør se værdien i gentagelsespædagogikken i den pædagogiske praksis. Man kan forandre og øve sit niveau gennem dynamiske gentagelser, uden at betegne det som adfærdsregulering og tilpasning. Gentagelser som et pædagogisk fænomen er ofte underprioriteret og usynlige i den pædagogiske undervisning.

0   7

Hellere hul i hovedet end hul i udviklingen

Forældre skal blive bedre til ikke at pakke deres børn i vat og de skal ikke frygte at børnene kommer i situationer, der er ubehagelige for dem. Det modsatte skærmer dem i øjeblikket, men det kan hæmme deres udvikling og kan give alvorlige konsekvenser i fremtiden.

0   8

Hellere hul i hovedet end hul i udviklingen

Forældre skal blive bedre til ikke at pakke deres børn i vat og de skal ikke frygte at børnene kommer i situationer, der er ubehagelige for dem. Det modsatte skærmer dem i øjeblikket, men det kan hæmme deres udvikling og kan give alvorlige konsekvenser i fremtiden.

1   10

Når kultur bliver årsagsforklaringen

I arbejdet med etniske minoriteter indenfor det pædagogiske felt trækkes der ofte på kulturdiskursen.

0   10

Der er kun en kultur og den er dansk

I arbejdet med etniske minoriteter indenfor det pædagogiske felt trækkes der ofte på kulturdiskursen.

0   12

Den pædagogiske uddannelse bliver markedsgjort

Lærerprofessionen er kendetegnet af kontekstuelafhængige faktorer og betingelser af ubestemthed, som tilsammen nødvendiggør skønsudøvelse. Derudover udfordrer det en mekanisk og manualbaseret anvendelse af evidensbaseret koncepter og viden, som referere til effektiv praksis.

0   15

Rousseau i den pædagogiske praksis

Menneskets hjerne er så vidunderlig og kompleks, og det ser ud til at lærerprocesser foregår og forløber helt af sig selv. Men lærerens rolle er at tilrettelægge og stimulere elevernes læring og udvikling. Man kan forestille sig eleven som en plante der vokser til at blive et træ. Det kræver den rigtige nærig og mængde vanding, før den lille plante kan vokse sig stor af sig selv. Men ikke alle planter skal bruge samme slags næring og ej samme mængde. Her må vækstforholdene tilpasses de særlige behov.

1   14

Institutionalisering af barndommen

Institutionalisering af barndommen har siden 1970’erne været øget eksponentielt. Det er ikke til at komme udenom, at børnene er kommet indenfor. I stedet for at lære af livet, lærer de nu om livet og dette er med til at præge deres udvikling og læring.

1   20

Kunsten at give uden at få i konkurrencestaten

I en uddannelsessammenhæng har man de seneste år efterstræbt kompetenceudvikling og selvoptimering. Uddannelsespolitisk er det i tidens ånd at ville styre og evaluere med henblik på at kunne opnå målbare resultater. Men har vi glemt dannelsen og "mennesket" i denne udviklingen?

0   7

Opdragelse handler om at kende barnets kognitive processer

En af børnenes udfordringer er, at de ikke selv kan bestemme, hvad de giver opmærksomhed. Børn har generelt svært ved at impulshæmme deres adfærd.

0   14

Børn gør det, vi gør, og ikke det, vi siger de skal gøre

Det handler ikke om at fortælle barnet, at det skal tale pænt, men om at skabe et miljø i hjemmet, hvor der tales pænt og høfligt til hinanden

0   21

Dialog er en disciplin, vi hver især skal tilegne os

Vi skal forstå, at dialog er en relation og ikke en fusion, derfor er formålet med dialog ikke enighed, men at skabe et fælles udgangspunkt for refleksion

7   480

Vanskelige børn? Eller børn i vanskeligheder?

Inklusion handler om et helt grundlæggende menneskesyn. Børn med særlige undervisningsmæssige behov skal have mulighed for at udvikle sig på lige fod med andre børn, indenfor rammerne af folkeskolens undervisning. Alle børn har forskellige behov, skal anerkendes og respekteres.

2   588

Folkeskolens lærere bør undervise i menneskerettigheder

Den danske folkeskole hviler på centrale principper fra FN’s menneskerettighedserklæring. Derfor er det vigtigt, at skoleelever undervises i disse rettigheder - for eksempel gennem dannelsesfaget religion.

2   408

Inklusion gennem eksklusion

Undervisningsministeriet beskriver inklusion som følgende ”Inklusion handler om barnets oplevelser af at være en værdigfuld deltager i det sociale og faglige fællesskab”, men her bør vi stille spørgsmålet om denne oplevelse eksistere hos de børn med særlige behov.

4   346

Et standardiseret uddannelsessystem

"Her er det ikke til at tage fejl af, at et standardiseret uddannelsessystem resultere i en diversitet i hvordan læringen modtages. Standardisering er nemlig en forenkling, hvor man skærer væk, fravælger, betoner særlige kompetencer og form for viden."

2   511

Derfor er religionsfag uundværligt

Religionsfagets mange dannelsesprojekter øger fagets relevans og nødvendighed i folkeskolen, fordi faget kan være med til at skabe samfundsborgere, der ser løsninger og forandringer gennem dialog, åbenhed og tolerance i et flerkulturelt samfund

0   776

Det onde i mennesket er som skyggen af et træ

Jeg tror på, at mennesket grundlæggende er godt, og de umenneskelige handlinger er en konsekvens af noget andet der er sket, altså en skyggeside.