Hassan Sabri

Profilbillede af Hassan Sabri

Lærer og skribent - Stud.Cand.Pæd

1   12

Kunsten at give uden at få i konkurrencestaten

I en uddannelsessammenhæng har man de seneste år efterstræbt kompetenceudvikling og selvoptimering. Uddannelsespolitisk er det i tidens ånd at ville styre og evaluere med henblik på at kunne opnå målbare resultater. Men har vi glemt dannelsen og "mennesket" i denne udviklingen?

0   2

Opdragelse handler om at kende barnets kognitive processer

En af børnenes udfordringer er, at de ikke selv kan bestemme, hvad de giver opmærksomhed. Børn har generelt svært ved at impulshæmme deres adfærd.

0   6

Børn gør det, vi gør, og ikke det, vi siger de skal gøre

Det handler ikke om at fortælle barnet, at det skal tale pænt, men om at skabe et miljø i hjemmet, hvor der tales pænt og høfligt til hinanden

0   17

Dialog er en disciplin, vi hver især skal tilegne os

Vi skal forstå, at dialog er en relation og ikke en fusion, derfor er formålet med dialog ikke enighed, men at skabe et fælles udgangspunkt for refleksion

7   475

Vanskelige børn? Eller børn i vanskeligheder?

Inklusion handler om et helt grundlæggende menneskesyn. Børn med særlige undervisningsmæssige behov skal have mulighed for at udvikle sig på lige fod med andre børn, indenfor rammerne af folkeskolens undervisning. Alle børn har forskellige behov, skal anerkendes og respekteres.

2   584

Folkeskolens lærere bør undervise i menneskerettigheder

Den danske folkeskole hviler på centrale principper fra FN’s menneskerettighedserklæring. Derfor er det vigtigt, at skoleelever undervises i disse rettigheder - for eksempel gennem dannelsesfaget religion.

2   400

Inklusion gennem eksklusion

Undervisningsministeriet beskriver inklusion som følgende ”Inklusion handler om barnets oplevelser af at være en værdigfuld deltager i det sociale og faglige fællesskab”, men her bør vi stille spørgsmålet om denne oplevelse eksistere hos de børn med særlige behov.

4   342

Et standardiseret uddannelsessystem

"Her er det ikke til at tage fejl af, at et standardiseret uddannelsessystem resultere i en diversitet i hvordan læringen modtages. Standardisering er nemlig en forenkling, hvor man skærer væk, fravælger, betoner særlige kompetencer og form for viden."

2   507

Derfor er religionsfag uundværligt

Religionsfagets mange dannelsesprojekter øger fagets relevans og nødvendighed i folkeskolen, fordi faget kan være med til at skabe samfundsborgere, der ser løsninger og forandringer gennem dialog, åbenhed og tolerance i et flerkulturelt samfund

0   771

Det onde i mennesket er som skyggen af et træ

Jeg tror på, at mennesket grundlæggende er godt, og de umenneskelige handlinger er en konsekvens af noget andet der er sket, altså en skyggeside.

0   539

Nytænkning af disciplin og respekt i folkeskolen

Lærerne skal blive bedre til at skabe respekt om deres person og mellem børnene i klasselokalet. Der er desværre mange lærere der oplever den mangel på naturlig autoritet i klasselokalet. Dette er nødvendigt for at kunne formidle ens faglige kunnen. Lærernes opgave er at få styrket og motiveret elevernes faglige og sociale udvikling. Den opgave kan forekomme uoverskuelig, hvis ikke man har den naturlige autoritet, og ikke mindst den gensidige respekt mellem lærer og elev.

2   1433

Religiøsitet

"Et træ har kun værdi som den værdi, dets frugter udgør. Samme eksempel kan overføres til menneskets værdi, da ethvert menneskes livshistorie kun har værdi i forhold til den mængde gode gerninger, det har udført, og hvilken grad af ydmyghed og kærlighed, det har opnået. Man skal tænke på fælleskabet, der skaber hele sammenhængskraften, og her er det afgørende, hvilke konsekvenser man drager af sin tro i praksis. Hvordan afspejler jeg min tro i samfundet, hvilke moralske dyder udviser jeg som borger i et demokratisk samfund."

0   1023

Hvor er fornuften og mange års opdragelse?

Vores ret til at tale og skrive frit, ødelægges hurtigt da fornuften og respekten ikke medfølger! Ytringsfriheden er ikke til for at majoriteten skal forhåne minoriteten. Det her er ikke en indskrænkelse af vore ytringsfrihed, men nærmere almindelig høflighed. Kan det virkelig være rigtigt at forhånelse spiller en større rolle end respekten for det enkelte menneske og et fredeligt sameksistens.

1   979

Terrorens begrundelse skal findes i manglende integration

Det er nu det gælder, at vi skal holde sammen. Det sidste vi har brug for er at slås internt. I stedet skal vi slås sammen. Vi skal undgå at kaste skylden på islam og begrunde terrorhandlinger som religionskrig.

0   675

indholdet og substansen i debatten er langt ude retorisk

Antiislamisk retorik fremhæves jævnligt i debatten om invandrere og islam, hvor den ofte sammenblandes og ophøjes til islamkritik, hvilket er forfærdeligt, da konsekvensen vil blive, at det tolereres og den udlægges som ren kritik.

0   807

Hvem har monopol på sandheden?

Religionen islam er uforanderlig, men menneskets opfattelse af religionen forandrer sig, og fortolkningen af Koranen er fejlbarlig og foranderlig.

0   842

Alle aspekter skal tages i brug for at stoppe radikalisering

"Gennem forskellige socialiseringsarenaer oplever børnene demokratiet som livsform. Her har vi formået gennem børnenes opvækst at skabe samfundsborgere, der har et fundament i livet, hvor vores fælles værdier og normer er indpodede"

0   174

Det danske skolesystem er et værn mod ekstremisme

Skolen er en platform, der tidligt kan være med til at modarbejde, at unge bliver lokket ind i ekstremistiske miljøer