Annelouise Kofod Freiesleben

Profilbillede af Annelouise Kofod Freiesleben

Lærer

In between jobs

Jeg har været lærer i snart tyve år, og igennem de år har jeg mødt mange forskellige eksistenser, i mange forskellige aldre og konstellationer. Især har udsatte og omsorgssvigtede børn og unge været tæt inde på livet af mig. I den forgangne sommer erfarede jeg en skæbne, om en ung dreng, som satte skub i en masse refleksion, frustration og undren fra min side. Den ene refleksion og samtale efterfulgte den næste, og det er mundet ud i, at jeg nu sidder og formulerer tanker omkring, hvordan jeg, som menneske og lærer, kan hjælpe omsorgssvigtede og udsatte børn i skoleregi, som i den grad er en overset gruppe. Og samtlige af dem jeg har talt med, på min vej, udbryder: Ja for pokker; her kunne der bare gøres en kæmpe indsats og dermed en forskel! Omsorgssvigtede og udsatte børn bliver alt for tit overladt til sig selv i en ofte kaosfyldt skoledag. At mestre faglige fællesskaber sætter disse børn på overarbejde, og der er ingen til at guide dem i den proces, hvor de i forvejen står svagt, ikke kun udviklingsmæssigt og fagligt, for nogles vedkommende især socialt. Og går børnene og bokser med div. følelsesmæssige udfordringer, som følger med en dysfunktionel familie, kan dagligdagen, som indebærer mange timer i skolen, være en kæmpe udfordring. Med skolereformen fra 2013 er lærerhænderne blevet færre og tiden knap, og der er et voksende og meget synligt behov for støtte hos denne gruppe børn/unge. …Børn og unge skal trives og have mulighed for at udvikle sig uanset social baggrund. …nogle børn og unge har brug for særlig støtte. …Det er vigtigt, at vi altid ser det enkelte barn og den enkelte unge som et individ, et helt menneske. (fra "Håndbogen om Barnets reform - forord af Benedikte Kiær)

0   2

“Perfekthedskulturen” slår bunden ud af os

Annelouise, hvis du vil lære at jonglere, skal du lære at tabe boldene!

0   6

It’s easier to build strong children than to repair broken men.

Selvom overskriften er over hundrede år gammel og formuleret af en tidligere slave og civilretsforkæmper fra USA, så er budskabet stadigvæk essentielt og gældende i dag år 2019. Måske er det endda på sin plads at genopfriske den skinbarlige sandhed omkring citatets budskab?

0   3

Allerhelst vil jeg, at ALLE mennesker lykkes i livet!

At aflaste udsatte og omsorgssvigtede børn og unge i skoleregi, med fokus på deres skoleliv, er et af mine mål med mine visioner.

0   9

Aflastningsbarnet og oplevelsen af sammenhæng

Uanset, hvor vi kommer fra, og hvilken bagage vi har med, har vi alle brug for oplevelsen af sammenhæng i vores liv

0   7

Jeg elsker dig - gå din vej!

Tillid er fundamentet, hvorpå vi bygger vores relationer, tillid er alfa og omega for, at vi udvikler “sunde” og kærlige/ærlige forhold til andre mennesker.

0   6

Vi er nødt til at erkende og anerkende, at nogle børn og unge har brug for særlig støtte.

I skolen er den store udfordring; evnen til at kunne fungere i faglige samarbejder, sociale relationer og stadigvæk få noget ud af skolegangen, det altoverskyggende.

0   6

Børn og unge skal trives og have mulighed for at udvikle sig uanset social baggrund

Omsorgssvigtede og udsatte børn bliver alt for tit overladt til sig selv i en ofte kaosfyldt skoledag.