Jens Hougaard Nielsen

Profilbillede af Jens Hougaard Nielsen

Lærer

12   15

Hvad laver vi i skolen? En verden med god plads og højt til loftet?

At være engageret i folkeskolen kan være en uigennemskuelig affære, men inspireret af Rembrandts ”Faust” fandt jeg en vinkel til et børne- og skolesyn, som giver mig anledning til at se glimt i tågen.

0   4

Matematikmotivation

Overvejelser vedrørende motivation i forbindelse med matematisk opgaveløsning

0   7

Well that's what I call a dead parrot!

'E's not pinin'! 'E's passed on! This parrot is no more! He has ceased to be! 'E's expired and gone to meet 'is maker! 'E's a stiff! Bereft of life, 'e rests in peace! If you hadn't nailed 'im to the perch 'e'd be pushing up the daisies! 'Is metabolic processes are now 'istory! 'E's off the twig! 'E's kicked the bucket, 'e's shuffled off 'is mortal coil, run down the curtain and joined the bleedin' choir invisible!! THIS IS AN EX-PARROT!!

0   12

Forbedrer man sig fagligt ved at tage tests?

Forskere ved Åhus Universitet har bevist, at de nationale tests forbedrer den faglige kunnen. Men hvad er det egentlig, de har bevist?

0   15

Udvikling af den nye virkelighed vs. formidling af den eksisterende

Hvordan gør vi det muligt at lade den opvoksende generations drømme, indsigter og forhåbninger blive til ny virkelighed?

18   26

Var dronningens nytårstale et opgør med konkurrencestaten?

Dronningen opfordrede i sin nytårstale til, at børnene skulle interessere sig mere for hvilke personer, de blev til, end til hvad de kunne opnå. Er der forår i luften???

11   32

Om at sige NEJ til det nødvendige JA

Når to parter er i konflikt med hinanden, fordi den ene har foretaget et overgreb mod den anden, kan der kun opnås en værdig afslutning på denne konflikt, ved at den overgribende part erkender overgrebet. Denne part kan imidlertid være i en situation, hvor en sådan erkendelse ikke er mulig, fordi den er uforenelig med dennes sociale position; fordi personen eller parten indtager en position, hvor det er nødvendig at fastholde et image som en, der står for det rigtige. Her kan det være nødvendigt at komme den pågældende i møde. Men gøres det bedst med et JA eller et NEJ til overenskomstresultatet?

0   26

Lærernes arbejdstidsaftale: Bare et lille bitte hul i ballonen.

Lærernes arbejdstidsaftale er for mange en næsten ubetydelig detalje, som kun vedkommer lærerne; men hvorfor er den så så vigtig for alle og en væsentlig bestanddel af musketereden?

0   11

At smide barnet ud med badevandet

Når den "alsidige personlige udvikling" ikke længere figurerer i folkeskolens formålsparagraf, hvad er det så for en personlighed, der udvikles i folkeskolen?