Jens Hougaard Nielsen

Profilbillede af Jens Hougaard Nielsen

Lærer

Stensballeskolen

11   26

Om at sige NEJ til det nødvendige JA

Når to parter er i konflikt med hinanden, fordi den ene har foretaget et overgreb mod den anden, kan der kun opnås en værdig afslutning på denne konflikt, ved at den overgribende part erkender overgrebet. Denne part kan imidlertid være i en situation, hvor en sådan erkendelse ikke er mulig, fordi den er uforenelig med dennes sociale position; fordi personen eller parten indtager en position, hvor det er nødvendig at fastholde et image som en, der står for det rigtige. Her kan det være nødvendigt at komme den pågældende i møde. Men gøres det bedst med et JA eller et NEJ til overenskomstresultatet?

0   25

Lærernes arbejdstidsaftale: Bare et lille bitte hul i ballonen.

Lærernes arbejdstidsaftale er for mange en næsten ubetydelig detalje, som kun vedkommer lærerne; men hvorfor er den så så vigtig for alle og en væsentlig bestanddel af musketereden?

0   10

At smide barnet ud med badevandet

Når den "alsidige personlige udvikling" ikke længere figurerer i folkeskolens formålsparagraf, hvad er det så for en personlighed, der udvikles i folkeskolen?