Per W. S. Marshall

Profilbillede af Per W. S. Marshall

Lærer - engelskvejleder

Seminarieskolen

Lærer fra Aalborg Seminarium 1997 Linjefag, engelsk og historie Ekstra linjefag, biologi 2009 PD i engelskvejledning 2010

0   2

Giver vi karakterer med hovedet eller hjertet?

Når man skal vurdere elever i den mundtlige prøve i 9. klasse, har vi vurderingskriterier. Lærer og kommunal censor sidder med samme ark. I hvor høj grad bruger vi følelserne når vi krydser af i skemaet?

1   4

Skriftlig besvarelse med dokumenteret internet

Undervisningsministeren har lukket for adgangen til internettet i gymnasiet. Det er en god ide. De, der siger det modsatte, kender ikke konsekvenserne af deres holdninger.

0   3

Erfaringerne fra prøven i skriftlig engelsk, maj 17

Hvad har jeg lært af at rette 176 prøver fra sommerens afgangsprøve?

0   3

Free Online Teaching Resources

En kort introduktion til British Councils hjemmeside med et væld af undervisningsaktiviteter.

0   9

Praktisk Internationalisering i Folkeskolen

Jeg har både lavet Comenius-projekter, og andre internationale projekter i undervisningen. Det er ofte omfattende og tidskrævende. Har jeg fundet den hellige gral, med det nye AIESEC-projekt? Det er tvivlsomt, men det gør noget ved elever og lærere. Der bliver talt engelsk, og verden kommer ind i klasselokalet.

0   15

Tanker om praktik

Jeg har haft fornøjelsen af at have Anne M. Nielsen i praktik i min 8. klasse i engelsk, på Seminarieskolen. Anne har delt nogle af sine undervisningstanker med resten af os, særligt om engelsk.

0   3

Online ordbøger og datid af verbet fall

Skiftende digitale ordbøger bliver en udfordring i engelskundervisningen.

0   10

Tanker efter prøven i historie i 9. klasse 2016

Min holdning til udfordringerne ved prøven i historie for lærere og elever.

0   399

Guy Fawkes Night 5/11

Hvordan religiøs ekstremisme i 1605 blev til en kulturtypisk fest i Storbritannien

0   529

Prøverne i engelsk nu og fremover

Jeg har lige været til censorkursus med læringskonsulenterne. Der er nu to til prøverne i engelsk. Tidligere var der kun en. De er gode og har styr på rigtigt meget. Området er ved at blive mere komplekst.

2   805

Dr. Who i folkeskolen

Dr. Who er ukendt for de fleste børn og unge i Danmark. Engelsk Gyldendal 5.-7. klasse har et sci-fi emne. Hvad vil være mere naturligt, end at bruge et TV-show, der betegnes som "en essentiel del af Britisk populærkultur."

0   568

Engelsk på spidsen

En indlæst børnebog der i den grad kolliderer med Agatha Christie billedet af engelsk. Et lidt forfriskende syn på den engelsketalende verden. Anvendelsen i skolen, kan diskuteres.

0   575

HELP for a START

Jeg har lige været på kursus. Det var ret interessant. Det var noget med lyd og stavelser på engelsk. Hvorfor er det vigtigt i engelsk?

0   791

Er skriftlig engelsk spild af tid?

Overvejelser om udfordringer og perspektiver omkring den skriftlige prøve i engelsk i Folkeskolen.

5   1048

Er vi gode til engelsk i Danmark?

Det følgende teksteksempel er kopieret direkte fra Aalborg Lufthavns hjemmeside. Den engelske tekst er naturligvis under den engelske version af hjemmesidens historie. Lufthavnens kommunikationschef har oplyst mig at oversættelsen er skrevet af et professionelt firma. Jeg har kun kopieret hvad der er findes på nettet. Find selv fejlene.

0   1243

Referat fra temadag om engelsk i 1. og 2. klasse

De store linjer fra den nyligt overståede temadag for engelsk i 1. og 2. klasse. Dagen var afholdt af Aalborg Kommunes Skole- og Kulturforvaltning. Jeg har tilføjet mine kommentarer om udfordringer og perspektiver.

0   914

A little more conversation, please!

En af de tilbagevendende frustrationer jeg som engelsklærer står overfor er spontan stilhed, når der skal tales engelsk på klassen. En af de metoder jeg bruger for at skabe selvtillid i "Spoken English" er det følgende.

0   944

And now for something completely different...

Det er ikke Monty Phyton, der flyver videre i deres cirkus, men derimod de Nye Fælles Mål, jeg vil komme med en analyse af.

0   891

Tanker om reformengelsk i overbygningen

De store linjer i hvad jeg ser, som udfordringer næste år.

0   595

Alphabet and Sesame Street

Nu er skoleåret i gang. Hvordan er det nu med det nye i engelskfaget. Jeg underviser selv i 7. til 9. klasse, men har haft det privilegium at besøge 1. klasse i en almindelig engelsktime. Indskolingsengelsk hvad oplevede jeg?