Frans Ørsted Andersen

Profilbillede af Frans Ørsted Andersen

Lektor, Ph.D

DPU/ Aarhus Universitet

Arbejder med skoleforskning på Aarhus Universitet, DPU

0   3

Fællesskabet fremmer fagligheden

Initiativet Back on Track skal arbejde med indsatser, der hjælper eleverne til at indgå i sociale relationer og styrke deres fællesskabsfølelse. Dette fokus relaterer sig til den forskningsmæssige evidens, der viser, at unge i stærke faglige og sociale fællesskaber er bedre rustet til at lære.

0   7

Kan et ophold på skibet Fulton bringe unge på sporet igen?

DPU indgår i følgeforskning til Fultons indsats med at bringe unge på sporet igen - det bliver spændende at følge skibet de kommende år

0   0

Overraskende indhold i den digitale dannelse på p-tech skolerne

Digital dannelse er som forventet i centrum på de amerikanske p-tech-skoler. Men nogle af elementerne heri er meget overraskende

1   4

Folkeskolen blev hans redning

Kendt dansk-amerikaner fra samfundets bund blev gang på gang reddet af de basale gode kundskaber og færdigheder, han havde fået med sig fra den danske folkeskole

0   3

De amerikanske p-tech skoler har en succesrig dansk forløber

De nye amerikanske p-tech skoler, der primært er oprettet i belastede områder, har opnået (foreløbige) imponerende resultater, men de har en næsten glemt dansk forløber, nemlig de såkaldte t-klasser (7.-10. kl.) som vi havde i perioden 1959-75.

0   1

Hvad gør ghettoskolen, der kan sikre sine elever god uddannelse og vellønnede job?

Vi kender alle ingredienserne, og selv om opskriften på p-tech gryderetten virker ny, har vi faktisk tilbudt den herhjemme i form af de såkaldte t-klasser tilbage i 1959-75.

0   10

Kan skolen løse to store samfundsproblemer i ét hug?

Vi har såkaldte ghetto- og integrationsproblemer og mangler samtidig håndværkere, teknikere og IT-folk. Måske kan p-tech skolemodellen løse begge problemer?

0   13

Fulton sejler igen!

Siden 2017 har skoleskibet Fulton sejlet igen. Det sker i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Lauritzen-fonden med et nyt pædagogisk tilbud målrettet udsatte unge. DPU skal lave følgeforskning til projektet.

0   1

Erhvervspraktik på Esbjergakademiet

Blogindslag om Esbjergakademiets praktikbesøg på Flyvestation Skrydstrup

0   2

Turboforløb kræver opfølgning

Turboforløb kan som regel fremvise imponerende resultater på den korte bane men afgørende for en positiv langtidseffekt er opfølgningen på hjemskolen. Ny DPU rapport giver flere detaljer.

0   5

Så er Esbjerg akademiet i fuld gang

Esbjerg kommunes Drengeakademi er nu i fuld gang. Det afvikles med 32 drenge I læringsproblemer fra folkeskoler i Esbjerg over 2 uger her i foråret 2017 (uge 11-12). Fokus er bl.a. på "digital dannelse"

0   4

Esbjergakademiet - nyt turboforløb for unge på kanten

Esbjerg sætter gang i nyt kommunalt turboforløb for unge på kanten i uge 11-12. Der er tale om inspiration og hjælp fra folk fra Drengeakademiet og Københavnerakademiet, men det handler også om udviklingsarbejde, hvor kommunen selv lægger nye lag ind i forløbet.

2   5

Skole USA i chok – men bottom-up skoleudvikling skaber håb for fremtiden

Tømmermænd i skole-USA ovenpå valgresultatet. Men på den alternative "BIG" high school i Iowa tror eleverne på at deres generation i fremtiden vil vælge en bedre vej for landet

3   5

South Side Chicago, et af USA’s mest kriminelle områder med en af landets bedste skoler.

P-tech skolen i Chicagos South Side, et af USAs mest kriminelle områder, viser vejen frem i kampen mod kriminalitet, arbejdsløshed og fattigdom.

0   6

Adgang forbudt for eliten på KIPP skole i Harlem, New York

På KIPP skolen i Harlem, New York, optager man kun elever fra familier med beskedne ressourcer. Det er en meget populær skole, men elitens børn kommer slet ikke ind.

0   9

Uddannelse koster - men hvordan betale? En centralt spørgsmål i USA's valgkamp

I videnssamfund som USA og Danmark fylder udgifterne til uddannelse af gode grunde en hel del. Men hvordan skal det betales? I den amerikanske valgkamp er der meget forskellige svar og den danske model nævnes af den demokratiske lejr.

3   9

Knowledge is Power Program - et skoleinitiativ for de marginaliserede

De amerikanske KIPP-skoler har lidt til fælles med P-tech, men der er også meget, der skiller. KIPP dækker fx hele skoleforløbet fra 0. kl. til afgangsklasser og fungerer som kommunale distriksskoler - men målet er det samme: eleverne på kanten skal have et løft.

4   18

Skolen er håbet midt i elendigheden

P-tech skole i New York viser vejen ud af fattigdom og nedtur og skaffer de unge gode job, som forældrene aldrig kan få.

1   14

P-tech: en ny skoleform for unge på kanten

Under Obamas regeringstid har en række nye banebrydende skoleformer set dagens lys I USA. Kendetegnet er at man forsøger at løse en række presserende samfundsproblemer med disse tiltag.

0   12

Aktuel skoledebat i USA - ghettoskoler i centrum

Selv om P-tech og andre skoler for udsatte unge har success går debatten på at mange skoler i fattige områder er alt for dårlige