Niels Christiansen

Profilbillede af Niels Christiansen

lærerstuderende

VIA

Uddannet skolelærer Altruist, medmenneske, kollega og med interesse for inklusion - både i undervisningen og i samfundet helt generelt.

0   2

Tommy Ahlers har fat i noget

Venstres nye udspil er et skridt i den rigtige retning. Udspillet hedder "Fleksible universitetsuddannelser i fremtiden"

47   14

Hvor går grænsen for politisk objektivitet?

Denne artikel handler om lærerens moralske ansvar for at klæde elever ordenligt på til deres fremtid, ved blandt andet at perspektivere til vores fælles fortid.

1   0

Personlig-friheds-spektret (Ny model over partiernes holdninger)

Teksten præsenterer en helt ny model, som kan anvendes ude i skolerne, og som viser hvordan partierne lægger vægt på personlig frihed.

0   2

Hvad er moderne forældres ansvar, når det kommer til de unges dannelse?

Indlægget handler kort og præcist om, hvad unge bør have med hjemmefra af viden om samfundet.

1   5

Hvorfor er der ikke en filmkanon i folkeskolen?

Denne artikel handler om ønsket om mere filmisk dannelse

2   3

Hvordan skal faget IT se ud?

I fremtiden bør vi revidere fagene på vores skoleskema samt kompetencemålene. Jeg så gerne at man slog Etik, Filosofi og Psykologi sammen i et fag, der kunne hedde "Livsanskuelser", og endnu vigtigere - Faget "IT", som skal gøre eleverne klar til den digitale fremtid.

0   22

Der er ikke lærermangel

Lidt om den påståede lærermangel, samt pli på skolerne

0   5

Kære ansættelsesudvalg

Handler om handicappede ansøgere og lærerdimittender

0   16

Fortrinsret til ingenting

Det følgende indlæg handler om diskrimination i ansættelser af folk på særlige vilkår.

0   5

Der var jo også den der handicapkonvention

Dette indlæg handler ikke som sådan om folkeskolen, men om en problematik mere overordnet. Handicapudfordringen diskuteres i folkeskolen, men derudover forstummer den hurtigt.

0   3

Hvorfor er så få lærerstuderende interesseret i politik?

Der var mange overraskelser på lærerseminaret, men den største og mest foruroligende overraskelse for mig, var det relativt lille antal elever på VIA i Aarhus, der interesserer sig for politik i deres fritid.

0   2

Vi har brug for at tænke evaluering på en ny måde

I det følgende vil jeg kort komme omkring, hvad jeg synes, der er forkert ved vores nuværende måde at evaluere hinanden på.