Theresa Schilhab

Profilbillede af Theresa Schilhab

Universitetslektor, Ph.d., Dr. pæd.

Aarhus Universitet

0   23

Naturoplevelser støtter naturfagsundervisningen

Ifølge den nationale naturvidenskabsstrategi, der blev lanceret i 2018, skal forskningen give større indsigt i, hvordan elevers interesse for naturfag kan vækkes, og hvordan lærerkompetencer kan styrkes. Forskningsoversigten, jeg netop har udgivet, viser, at naturen gør en forskel. På den baggrund har jeg sammen med naturfagslærer Bastian Kuke Larsen udviklet fire undervisningsforløb, som du bare kan bruge.

0   11

Coronatiden styrker naturfagsundervisning

Coronatiden har bragt mange ulemper med sig. Men intet er så skidt, så det ikke er godt for noget. Coronatiden betyder nemlig også, at det nu er muligt at styrke naturfagsundervisningen gennem nye metoder.

0   14

Teknologi og naturoplevelser i naturfagsundervisning - til når I skal udenfor

Ifølge forskningen kan naturfagslærere få meget ud af at undervise elever i naturfag i naturen. Især hvis de samtidig bruger teknologi til at understøtte læringen. Det kan være løsningen i coronatider.

0   3

Like it. Or not.

Teknologi i naturen er kommet for at blive

1   15

Ta' teknologien med i naturen

Ny forskningsrapport om brug af teknologi til naturoplevelser

0   12

Hvor smart er din smartphone?

Det er oppe i tiden at diskutere mobilvaner og mobilafhængighed. Og med god grund. Vi har fået et nyt redskab i hænderne.

0   9

Ulven lærer dig det vigtigste i livet

Om ulve-natur og menneske-kultur og om hvad meningen er med det hele

4   24

Ny ”hjerneforskning” - Det hele handler om kroppen

Ny hjerneforskning viser, at kroppen er central for, hvordan vi lærer og tænker. Den nye indsigt går under navnet ’embodied cognition’, som på dansk kan oversættes til kropslejret tænkning.

1   32

Digital læsning giver dårligere tekstforståelse

Sammendrag af hovedpunkter fra det fire-årige europæiske forskningsnetværk om læsning i den digitale tidsalder (E-READ - Evolution of Reading in the Age of Digitisation)

0   13

Digitalt indfødte lades i stikken

Digitalt indfødte har måske nok fået internettet og digital kommunikation ind med modermælken, men det har ikke lært dem, hvordan man bruger teknologien fornuftigt. Værdier og snusfornuft skal læres i sociale praksisser med rigtige mennesker.

1   11

Naturlige stimulanser

Naturen får os til at vende blikket indad. Det gør os bedre til at håndtere følelser og andres smerte.

1   10

Har hunde bevidsthed? Har edderkopper?

Hvis du tror, at hunde har bevidsthed, er du formentlig hundeejer. Hvis du ikke tror det, har du nok ikke hund.

1   24

Den umenneskelige lærer

Hvorfor er robotten som lærer en naiv ide? Hvad er det i virkeligheden en lærer kan? Og hvorfor kan robotten nok stå for de nationale tests, men ikke for ret meget andet af det en lærer skal?

0   7

Naturoplevelser er gratis førstehjælp

Naturen kan gøre rigtig meget for os. Helt enkelt fordi vi selv er natur. En af virkningerne er, at den styrker koncentrationsevnen og dermed faglig læring. Men gælder det også, når vi tager smartteknologien med ud?

0   12

Børn får færre naturoplevelser, men ikke kun af den grund du tror

Teknologi har en del af ansvaret. Men det er ikke hele historien. For mange biler, forældrene, projekt 'projektbørn' og højere grad af individualisme bærer også deres del.

0   10

Slip læringen fri – og børnene med

Hvorfor kan vi godt lide at røre ved ting, vi ser? Hvad gør det ved os at have de ting, vi snakker om, i hænderne? Hvad gør ’samtaler’ med tingene ved os?

3   28

Slut med tests - læring begynder med oplevelser og ender med dannelse

Prøver og tests er blevet hverdag for danske skoleelever. Med prøverne følger en forestilling om, hvad læring er. Og ikke mindst hvad en elev er. Men forestillingen er ikke særlig overbevisende. Den har ikke ret meget med hverken læring eller mennesker at gøre.

0   12

Alle taler om vejret...naturen, der altid er der

Vejret er i kontakt med os, så snart vi er ude og det vækker os kropsligt og mentalt, fordi vi sanser.

1   10

Teknologi skal give børn naturoplevelser i nyt forskningsprojekt

Børn og unge får færre kontaktflader med naturoplevelser på egen hånd. Nyt forskningsprojekt undersøger, om den teknologiske udvikling kan være med til at vende bøtten, og trække flere naturoplevelser med sig.

0   11

Fake news og fake lives

Børn og unge får i stigende grad deres underholdning og information fra nettet. Husker vi at klæde dem på, så de kan se det, de møder, kritisk an?