Frederikke Schødts

Profilbillede af Frederikke Schødts

Studerende

UCL Odense

Ung, frisk og motiveret lærerstuderende! Jeg er en af de "pladder-engagerede", som er helt sikker på, at jeg kan gøre en forskel! Jeg brænder for mit fag og glæder mig til at være færdig med min uddannelse, så jeg for alvor kan praktisere det :)!

0   5

Solskin, pensumlæsning og eksamensangst

Det obligatoriske ”forsømte forår” er i gang, og vi sidder vanen tro begravet med vores hoveder i computeren og bøgerne. For os er der dog en helt særlig følelse ved dette års eksamensforberedelse, for det er nemlig sidste gang; og denne gang er det biologifaget, som kræver vores opmærksomhed.

0   3

Praktisk arbejde er en udfordring i naturfag!

Én af de store udfordringer på læreruddannelsen er at kombinere det faglige med det praktiske. I de naturfaglige fag har vi særligt erfaret, at det har været en udfordring både i vores undervisning, men også i vores tilgang til de faglige emner - det er jo vores job - som lærere - at kunne foretage de rette didaktiske overvejelser og beslutninger, som gør det forståeligt for eleverne.

0   2

Naturfaglige læremidler i et nyt perspektiv

At bryde med deres traditionelle tilgang og den Kenyanske brug af didaktiske læremidler - og i stedet få dem til at åbne øjnene for funktionelle og semantiske læremidler, som kan være til stor gavn i den naturvidenskabelige undervisning.

0   6

Naturfaglig undervisning i Kenya

Lergulv, 52 elever i én klasse, kommunikation på engelsk og kiswahili - dette er alt sammen hverdagen for os, når vi her i Afrika skal undervise i Science (Naturfag)

0   3

Lærerstuderende med gummistøvler på

Feltarbejde ved Lindved Å med det formål at arbejde med biologiske undersøgelsesmetoder - biotiske faktorer i sø og vandløb

0   8

På kurs mod det fjerne Afrika

Udlandspraktik i Afrika! Det har været en drøm siden første skoledag sammen, og nu er brikkerne endelig faldet på plads! Vi skal undervise på Muranga Primary School og følge de kenyanske lærere på deres Teacher College.

0   569

Et anderledes lærerjob!

Jeg har altid vidst, at jeg ville noget andet med læreruddannelsen, men som ved så mange andre uddannelser, er det langt fra tydeligt, hvad særligt proffesionsbachelor-uddannelserne egentlig åbner op for af muligheder. Læreruddannelsen åbner op for en bred vifte af arbejdsmuligheder, og det er langt fra alle, som kræver et skrivebord og en tavle. Kompetencer i didaktik, pædagogik såvel som fagspecifik teori er brugbar i ualmindeligt mange situationer - det har jeg i hvert fald fundet ud af.

0   470

Er nyudklækkede lærere klar til at varetage inklusionsopgaven?

I den nuværende folkeskole er inklusion stadig et meget omdiskuteret og udfordrende element. For mange lærere er det en nærmest umulig, men ikke desto mindre ønskbar opgave at udfylde! Er de nyudklækkede lærere klar til at varetage denne opgave? Vi mener, at den nuværende kompetenceudvikling på læreruddannelsen bør tages op til debat!

0   396

Medier i folkeskolen: Hvad gør lærerne?

Medier i folkeskolen - Hvad betyder det egentlig? For mange er det et tabu; et næsten u-diskuterbart emne, som bare skal overstås. Til trods for, at næsten alle dansklærere arbejder med medier i undervisningen i folkeskolens ældste klasser, peger det dog på, at medier bliver brugt som redskab frem for kompetence- og fokusområde; undervisningen foregår med medier og ikke i medier!

11   322

LÆRERSTUDERENDE BLIVER IVÆRKSÆTTERE

Læreruddannelsen er mere end blot pædagogik, didaktik, relationskompetence og klasseledelse. I mellem teori, pensum, praktik og eksamensopgaver findes der også entreprenørskab og innovation - i hvert fald hos to af de fynske lærerstuderende.

0   314

EN LÆRERSTUDERENDE PÅ GLATIS!

Slædehunde, bjerge, minusgrader og et dagligt brug af google-translate blev min hverdag i 4 uger, da jeg i november 2014 valgte at pakke kufferterne og rejse nordpå mod Island, hvor jeg tog min første praktik på læreruddannelsen.

2   342

EN LÆRERSTUDERENDE PÅ GLATIS!

Slædehunde, bjerge, minusgrader og et dagligt brug af google-translate blev min hverdag i 4 uger, da jeg i november 2014 valgte at pakke kufferterne og rejse nordpå mod Island, hvor jeg tog min første praktik på læreruddannelsen.

13   428

Vi har ansvar for egen læring!

Vi får en uro i maven, når vi læser mediernes ensporet dækning af de lærerstuderendes vilkår på University College Lillebælt. Det er langt fra den dækkende sandhed! Vi har valgt at fortælle Jer den anden side af sagen; den side af sagen, som dækker de engagerede studerende, som går på deres drømmeuddannelse og kæmper hånd i hånd med uddannelsesinstitutionen om at gøre uddannelsens rammer bedre for alle parter.

0   890

Skolens og lærerens forpligtelse over for den multikulturelle elev!

I juni 2014 gik jeg til min første eksamen på den nye læreruddannelse i faget Kristendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab. Opgaven bestod i at beskrive en relevant faglig case, hvorefter jeg igennem en kort synopsis skulle forsøge at analysere og debattere mig frem til en løsning. Jeg har valgt at oploade min opgave til inspiration for andre lærerstuderende, men også for at høre Jeres mening på opgaven såvel som min analytiske måde at løse den (kort) på!

0   922

Læremiddeldesign og entrepenørskab!

Med dette indlæg ønsker jeg at gøre opmærksom på vigtigheden af faget læremiddeldesign og entrepenørskab, og den viden, som det medfører! Alt for mange læremidler bliver i dag valgt på baggrund af en 5-minutters-bedømmelse: ”jeg kigger på bagsiden og bladrer hurtigt hele bogen igennem”. Dette er ikke en dækkende overvejelse og fornuftig begrundelse for et undervisningsmateriale, som skal være fundament for adskillige elever i et år, hvis ikke flere år!

0   644

True North - Hvad, hvordan og hvorfor?

Efter et inspirerende forløb med TrueNorth har jeg valgt at ville dele denne oplevelse med Jer andre! Nogle kender måske til visionen og andre ikke - men ligegyldigt erfaring og kompetence fortjener kommende såvel som værende lærere at få et indblik i dette fantastisk system samt min oplevelse af det! :)