Janne Skovbjerg

Profilbillede af Janne Skovbjerg

Folkeskolens religionsrådgiver

Brårup Skole

Ledende læringsvejleder på Brårup Skole. Lærer og beskikket censor i kristendomskundskab.

2   6

Kultur og religion

Kultur og religion spiller sammen, og er ofte vævet så meget ind i hinanden, at det er svært at skelne mellem, hvad der er hvad.

7   5

Kontroversiel etikundervisning?

Undervisningsministeren har på baggrund af en konkret sag fra Aarhus udtalt, at det skal besluttes lokalt, hvilke etiske dilemmaer, man underviser i. Kan man opstille nogle guidelines for det valg?

0   4

Tilbage til fagene

Under overskriften ”Tilbage til fagene” skriver Merete Riisager om, hvordan vi kan forbedre folkeskolen. Hun skriver om at have fokus på fagene i stedet for styring og metoder. Hun skriver også et længere stykke om kristendomskundskab

2   25

ForDEL?

Vi skal lægge vores undervisningsforløb ind på læringsplatforme, så andre kan se og bruge dem. Men er det altid en fordel?

0   5

Religionens dogmer eller samfundets normer?

Vi debatterer religion, kultur, samfund og normer som aldrig før. Men måden vi gør det på, er ikke altid hensigtsmæssig. Så hvad skal vi gøre i skolen?

0   4

Drama om den fortabte søn i 3. klasse

”Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger”. Sådan lyder kompetencemålet for 3. klasse i bibelske fortællinger. Men hvordan gør man det?

6   14

Kan vi mindske elevernes stress?

Man hører om flere og flere unge, der bliver ramt af stress. Hvordan kan det være? Hvorfor så mange?  Kan jeg som almindelig faglærer i en almindelig folkeskole gøre nogen som helst forskel?

4   6

Når manglende forberedelse bliver til en a-ha oplevelse

Der er ikke noget værre end at gå ind i et klasselokale og ikke være ordentligt forberedt. I mandags var en af de dage.

0   3

Skal vi have religion på skoleskemaet?

Hvorfor holder vi skole? Hvad skal børnene lære? Hvilke værdier skal de præsenteres for? Skal de overhovedet præsenteres for værdier? Det er spørgsmål, man bør stille sig selv en gang i mellem

1   3

Har du styr på dine kildetyper?

I ferien stillede jeg ovenstående spørgsmål til en ung lærer, der skal have 9. for første gang. Hun så uforstående på mig. Hvad skal man have styr på?

0   17

Jeg arbejder ikke i ferien!

Ferie er ferie. Jeg tjekker ikke mails, jeg læser ikke bøger til næste skoleår. Jeg holder ferie. Hele ferien. Det har jeg bestemt - men nogle gange slår min lærerhjerne til, før jeg når at stoppe den.

3   3

At være beskikket censor

Censorlivet tager først og fremmest tid – lang tid. I min kommune får man absolut intet for at påtage sig hvervet som beskikket censor. Hvorfor gør man det så?

0   8

Og så har jeg lige et produkt...

Produktet i prøven i kristendomskundskab, samfundsfag og historie skal understøtte elevernes svar på deres problemstilling. Men bruger eleverne produktet til det?

2   10

Prøven er den velforberedte elevs fest

Karakterskalaen skal evalueres. Der er gået inflation i 12-tallerne. Det kan vi (igen) læse om. Men måske skal man ikke se på skalaen, men på prøverne?

7   11

Prøven bør revideres!

Hvilke ændringer skal der laves i prøveformen, hvis du og jeg kan bestemme?

3   6

Den enkeltfaglige tværfaglighed

Der er en tendens til at tænke i tværfaglige prøver i disse år. Den naturfaglige fællesprøve er indført, og der er lavet forsøg med en fælles kulturfagsprøve. Men kan man arbejde tværfagligt uden at udvande fag-fagligheden?

0   10

Danernes kristning

Hvornår og hvordan skal eleverne undervises i kristendommens indførsel i Danmark?

7   9

Tid til årsplanen

Det er snart tid til at lave årsplaner. Jeg har så mange ting, jeg gerne vil nå i undervisningen. Men hvordan finder jeg tiden til det?

0   3

Faglige fællesskaber

Man lærer i fællesskaber. Man lærer i dialog. Man lærer af, at andre har en anden vinkel på emner end sig selv. Men hvor finder læreren i de små fag det faglige fællesskab?

2   27

Tro, håb og kærlighed OK18

Han smiler. Han ser rigtig glad ud. Han siger, der er forlig. SÅDAN Bondo, du er for sej. Hvad siger de? Ingen arbejdstidsaftale. Det er løgn! Fake news! Sådan cirka var mine tanker i går. De gik fra englelyd til dommedagsbasuner.