Jakob Wandall

Profilbillede af Jakob Wandall

NordicMetrics (Partner), Epinion (Seniorkonsulent), KU (Ekstern VIP)

- Arbejder med test, prøver og måling af læring indenfor uddannelse, især folkeskolen. - Er tilknyttet KU som Ekstern VIP - Virker som uafhængig forsker og konsulent. - Tidligere ansat hos AKF, UFV og UvM

44   4

Hvad måler DNT og hvad har indflydelse på et testresultat?

Her på sitet kommer med jævne mellemrum historier, der angiveligt beviser, at de nationale test ikke måler præcist og at man derfor ikke kan stole på resultaterne. Det må jo være ligetil - når eleverne scorer forskelligt på den samme test afviklet to gange indenfor kort tid, så må det jo være testen der måler forkert . . . . . eller hvad?

313   6002

Mange skoler har aldrig lært at anvende de nationale test - derfor er det heller ikke rimeligt at forvente at, de kan det

De nationale test er et måleredskab. Ligesom alle andre måleredskaber giver de anledning til usikre eller endog fejlvisende konklusioner, hvis de bliver anvendt forkert og/eller resultaterne fejlfortolket. I debatten fører dette jævnligt til forslag, om at testene skal afskaffes og/eller erstattes med andre og mindre egnede redskaber. Men det at anvende testene professionelt er noget mange skoler og kommuner arbejder på at implementere. I modsætning til mange andre, der ytrer sig i debatten, har vi faktisk adgang til skolers testdata. Det er ikke svært at få, hvis man val at mærke har en legitim forsknings/statistik opgave, der skal løses fx for kommunerne. Dette indlæg er skrevet på opfodring fra flere forskellige sider, der har efterspurgt nuancering på grundlag af fakta.

18   1194

Hvornår leverer de nationale test en reliabel måling? Og hvornår er den retvisende for elevens dygtighed.

Vi har kunnet læse, at de nationale test ikke er så præcise (reliable) som først antaget. Men hvad er reliabilitet? Hvad betyder det for lærerens tillid til resultaterne? Kan læreren gøre noget selv for at forhøje reliabiliteten? Og er realibilitet en garanti for at resultatet er retvisende?