Casper Hernández

Profilbillede af Casper Hernández

Musik-, matematik- og tysklærer

Hørve Skole

Cand. Pæd. i Pædagogisk Antropologi, komponist og underviser.

0   20

Ægte samarbejdende læring i onlineundervisningen

Det er min oplevelse, at det er svært at få eleverne til at samarbejde, når de bliver undervist via fjernundervisning. Særligt, når de ikke i tilstrækkelig grad har udviklet de nødvendige samarbejdskompetencer i den almindelige undervisning. Men måske kan vi netop benytte os af omstændighederne til at understøtte elevernes samarbejdskompetencer?

0   1

At være eller ikke at være …. med

"Børnenes egne løsninger bygger ikke på en skabelon, men er udtryk for en evne til igen og igen at omdefinere, hvad der overhovedet kan fungere som skabelon. For at kunne dette, kræver det, at man kan improvisere, at man kan afstemme sig efter nuancerede forskydninger i den andens handlinger, og at man i det hele taget er parat til at vende det, som man troede man kendte, på hovedet, igen og igen. "

0   110

Modtageklasser, fællesskaber og nonverbal interaktion

Et kunstnerisk-etnografisk projekt om fællesskaber og nonverbal interaktion

0   689

Lyd og bevægelse som læringsmotor?

#ÆstetiskeLæreprocesser #kinæstesi #bevægelse #fællesskab #læring #efteruddannelse #inklusion #sansning #skolechat #GameBasedLearning #leg #tværfaglighed

0   1349

Vores allesammens kollektive biobåndoptager - et fælles udgangspunkt for musikundervisningen?

Hvordan kan folkeskolen - via musikken - være et sted, hvor vi styrker vores fællesskabers evne til at læse hinanden som lydende væsener? Og hvor vi bliver bedre til at bevæge hinanden på en bæredygtig måde?

0   797

Vores allesammens kollektive biobåndoptager - et fælles udgangspunkt for musikundervisningen?

Hvordan kan folkeskolen - via musikken - være et sted, hvor vi styrker vores fællesskabers evne til at læse hinanden som lydende væsener? Og hvor vi bliver bedre til at bevæge hinanden på en bæredygtig måde?

1   802

De praktisk-musiske fag: Vita-wrap omkring den sproglige durum-rulle. Eller en pallette af refleksionsformer?

Et skridt videre i vores undersøgelse af, om vi kan samle kunstnere og forskere og hjælpe til at styrke undervisningen i Natur & Teknik. Her tager komponisten Casper Hernández Cordes spaden frem og graver dybt ned i den danske skolemuld, - og finder en bog fra 1997 frem!!

2   714

Kunstneriske processer, videnskabelige processer og læringsprocesser – en kollektiv undersøgelse

Hvordan kan vi koble kunstneriske-, videnskabelige- og læringsprocesser på en måde, så vi styrker de kommende generationers evne til at ... redde de stumper de tidligere generationer har efterladt?!