Lars Arndal

Profilbillede af Lars Arndal

1   6

Regnbuedansk – tak

Dansk er et mangfoldigt fag. Derfor skal dansklæreren også selv kunne vælge læremidler og undervisningsmaterialer. En pointe som børne- og undervisningsminister Rosenkrantz-Theil har fanget.

0   2

Oprydning i værkstedet

Oprydningsiver på EMU'en er gået ud over det mangfoldige inspirationsmateriale. EMU må på jagt efter gode forløb og gøre dem tilgængelige.

1   12

Håndværk eller åndsværk?

At kunne sit danskfag handler også om at kende det, så man kan være med til at forme faget. Det perspektiv glider tit i baggrunden i jagten på kompetencer til at undervise i faget.

0   15

Konge dansk

Giv nu de studerende mulighed for at blive konge gode til danskundervisning

0   12

Faglig falliterklæring

KL og regeringen giver op: målet om at 95% af timerne i folkeskolen skulle læses af lærere med undervisningskompetence i faget er fuset ud.

2   10

Klar tale, tak, også på skrift

De studerendes skriftsprog bør tælle med, når censorer og eksaminatorer vurderer eksamensopgaver.

0   9

Ambitiøst – seriøst?

Danske Professionshøjskoler har ambitioner: Den faglige fordybelse skal understøttes. Professionshøjskolerne kan selv gøre noget for det. For eksempel sørge for at tiden til undervisningsfagene ikke smuldrer væk i forsøget på at indfri mange andre ambitioner.

0   14

Er bacheloropgaven gået i hundene?

Alt for få lærerstuderende skriver bacheloropgaver i dansk. Det skader udviklingen af faget i skolen og svækker forbindelsen mellem dansk i folkeskolen og i læreruddannelsen.