Ib Hedegaard Larsen

Profilbillede af Ib Hedegaard Larsen

Lærer / cand.pæd.psyk.

København

0   16

Giv PPR fri fra skole!

I de sidste 15 år har PPR diskuteret med sig selv og sine samarbejdspartnere om hvad PPR’s rolle skal være og hvilke kompetencer, der er nødvendige i forhold til skolernes behov. I stort set alle rapporter og undersøgelser om PPR og specialundervisning ses en lang række kritikpunkter, der burde give anledning politiske handlinger, men ingen tør tilsyneladende sige kritikken højt!

3   29

Lad os begrave begrebet inklusion og erstatte det med undervisning

I mere end 15 år har vi døjet med begrebet inklusion, der blev indført som det politiske grundlag for at føre ca. 7000 elever fra specialskoler tilbage til almenskolen. Begrebet inklusion har endnu ikke bidraget med noget nyt og anvendeligt i skolen - måske fordi begrebet løbende har ændret substans og efterhånden tabt pusten.

5   23

Kan vi stole på skoleforskningen? Desværre nej!

To af grundelementerne bag skolereformen er begreberne ”best practice” og evidensbaseret forskning. Førstnævnte stammer fra virksomhedsteori og sidstnævnte fra medicinsk forskning. Skoleforskningens mange pædagogiske anvisninger refererer ofte til disse begreber, men kan vi stole på anvisningerne - desværre nej?

6   37

Oprør fra klasseværelset

Udviklingen i folkeskolen præges i alt for høj grad af politikere, embedsmænd, forvaltninger, forældre og ca. 600 betalte forskere, der alle gerne vil være spillere i markedsgørelsen af folkeskolen, hvor læreren har fået rollen som uvidende undervisningsassistent. Hvis læreren skal genfinde sin professionalitet og skolen sin autoritet må udgangspunktet være et oprør fra klasseværelset!

0   12

Inklusion er dilemmaernes holdeplads

Vi bliver ofte belært af forskere og inklusionseksperter, at skolen fortsat er ekskluderende i sin pædagogik og tilgang til elever, der på forskellig vis er udfordret. Forskerne har bare glemt den detalje, at anvise hvordan de specialpædagogiske udfordringer skal tackles ude i klasseværelset. Resulteret er en række opsigtsvækkende historier om stærkt udad reagerende elever, ulykkelige forældre, stressede og sygemeldte lærere, et faldende fagligt niveau og elevflugt til privatskolerne

2   7

Den bedste inklusionspædagog til dato hedder Ipad

Debatten om inklusion har hidtil været præget af for meget indholdstomt retorik. Ord som læringsfællesskaber, konsultativ tilgang, relationskompetencer, anerkendelse, kulturel værdisætning, narrative pædagogik genfindes overalt i inklusionslitteraturen og som lærer har disse ord overhovedet ingen betydning i praksis, da de refererer til teorikomplekser, der ligger fjernt fra undervisningens fagdidaktik.

2   19

Den mest oversete "diagnose" i folkeskolen

Skal en diagnose overhovedet give mening for børn, forældre og lærere, bør den indeholde det kvalitetskriterium, at der i beskrivelsen af diagnosen anvises klare og anvendelige pædagogiske tiltag. I den oversete diagnose ”Basic Needs Disorder” er årsagen til gengæld det centrale.

0   16

Afskaf diagnosen og se på barnet

Diagnoser har ingen værdi i sig selv - hverken for barnet eller den pædagogiske ramme barnet er i. Hvorfor så opretholde dem?

7   11

Drop diagnosen "ordblindhed"

Hvorfor anvende diagnosen "ordblindhed" når ingen kan eller vil stille diagnosen?

4   14

Afvikler den nationale ordblindetest diagnosen ordblindhed?

Forældre i folkeskolen har i dag et retskrav på at få foretaget den nationale ordblindetest senest i sidste del af 4. klasse, såfremt der er mistanke om læsevanskeligheder og det har ca. 10.000 efterhånden benyttet sig af. Mange har hilst testen velkommen, idet der nu ikke længere skulle være tvivl om, hvornår en elev kunne erklæres ordblind. Men desværre er testen allerede ved at drukne i sin egen succes, idet antallet af ordblinde elever i folkeskolen nu er stærkt stigende samtidig med, at der ikke følger et retskrav vedrørende efterfølgende individuelt og særligt tilrettelagt undervisning. Spørgsmålet er, om ikke den nationale ordblindetest er i færd med at afvikle diagnosen ordblindhed?

0   30

Synlig læring eller ånden i glasset

Til debatten om synlig læring