Ib Hedegaard Larsen

Profilbillede af Ib Hedegaard Larsen

Lærer / cand.pæd.psyk.

København

2   19

Den mest oversete "diagnose" i folkeskolen

Skal en diagnose overhovedet give mening for børn, forældre og lærere, bør den indeholde det kvalitetskriterium, at der i beskrivelsen af diagnosen anvises klare og anvendelige pædagogiske tiltag. I den oversete diagnose ”Basic Needs Disorder” er årsagen til gengæld det centrale.

0   14

Afskaf diagnosen og se på barnet

Diagnoser har ingen værdi i sig selv - hverken for barnet eller den pædagogiske ramme barnet er i. Hvorfor så opretholde dem?

7   11

Drop diagnosen "ordblindhed"

Hvorfor anvende diagnosen "ordblindhed" når ingen kan eller vil stille diagnosen?

4   14

Afvikler den nationale ordblindetest diagnosen ordblindhed?

Forældre i folkeskolen har i dag et retskrav på at få foretaget den nationale ordblindetest senest i sidste del af 4. klasse, såfremt der er mistanke om læsevanskeligheder og det har ca. 10.000 efterhånden benyttet sig af. Mange har hilst testen velkommen, idet der nu ikke længere skulle være tvivl om, hvornår en elev kunne erklæres ordblind. Men desværre er testen allerede ved at drukne i sin egen succes, idet antallet af ordblinde elever i folkeskolen nu er stærkt stigende samtidig med, at der ikke følger et retskrav vedrørende efterfølgende individuelt og særligt tilrettelagt undervisning. Spørgsmålet er, om ikke den nationale ordblindetest er i færd med at afvikle diagnosen ordblindhed?

0   30

Synlig læring eller ånden i glasset

Til debatten om synlig læring