Bodil Christensen

Profilbillede af Bodil Christensen

lektor

Læreruddannelsen Aalborg

0   6

Young adult... det er også for voksne

Ida Maria Rendtorff har skrevet flere bøger, der er i genren ”young adult”. De unge voksne. Men det er en genrebetegnelse, der blot bør være vejledende. Bøger, der har unge som hovedpersoner, kan altså med fordel læses af såvel unge voksne som ”voksne-voksne”. Der er mange ungdomsbøger, young adult-bøger, hvor målgruppen er langt bredere end ”unge voksne”. Forfattere som de danske Sarah Engell, Sanne Munk Jensen og Glenn Ringtved kan læses med stor glæde af alle aldersgrupper. Det gælder også de ikke-danske, hvor Patrick Ness, John Green, John Boyne og Adam Silvera er gode navne at gå efter.

0   20

Eleverne lytter sjældent på samme tid, - men .....

”Jeg er meget overrasket over, hvor gode eleverne i 4. klasses er til at huske alle de forskellige ting, de skal huske til Google Meet og tidspunkterne, hvor vi skal mødes.. Det er sejt.” Sådan lyder et af udsagnene fra en af de lærerstuderende, hvor første praktikperiode nu foregår på GoogleMeet. Det går altså rimeligt. Eleverne får så megen ros for deres vilje til at få det til at lykkes. Stor ros til alle de elever, der også har overskud til at tage studerende ind i online-skolen, - og dermed være med til at give alle en skoledag, der giver mening.Praktiklærerne er SÅ gode. Alle ville hellere være "in real life" - men det går.....

0   10

Foran og bag skærmen som lærerstuderende i uge 2

Jeg har spurgt et hold studerende, hvordan online-studiet er. Her er to grupper af svar. Der er studerende uden ”hjemmeskolebørn”, og der er studerende med ”hjemmeskolebørn”: Familier med skole- såvel som institutionsbørn kæmper for en sammenhængende hverdag, men når mor er i skole fra 8-12 og barnet fra første klasse skal møde op på Meet kl. 11-nul-dut, hvordan prioriterer man så? Lad mig fortælle dig, at 19 elever fra førsteklasse, som egenhændigt skal forsøge at mestre Google Meet, er noget af et syn!

3   70

Dansklærere skal læse (meget mere) litteratur

Godt nytår. ”Hvad har du læst af god litteratur i juleferien?” Sådan spurgte jeg, da mit danskhold på læreruddannelsen tjekkede ind på teams denne mandag morgen. Svarene var ikke opløftende........ - og jeg har nu banket panden mod døren hårdt i en halv times tid, jeg har sukket, jeg har vendt øjnene mod himlen og mod bogreolen for at finde trøst. Der var ingen trøst. Der er kun ét at gøre: Læselyst vækkes kun, når læsningen bliver en del af hverdagen. Når bøger, (og film, kunst, teater, - tekster i alle genrer) bliver en del af hverdagen.

2   13

Dårlig ledelse…. skulle man sige pissedårlig ledelse?

Folkeskolelærere er alle ledere. Ledere af klasser, elever, forældregrupper, fagteams og de er i høj grad ledere i deres eget arbejdsliv. Og så er der skoleledere, der er forvaltningen og politikerne og skolebestyrelsen. Der er ledere overalt i skoleverdenen. Derfor er der god grund til at interessere sig for, hvordan man bliver en god leder. Det er der mange konsulenter og forskere, der har skrevet om. Tak for det. Det ser blot ikke ud til at have nyttet så meget. Der er fortsat (når man lytter til medarbejdere og kolleger i alle fag på alle niveauer) ufattelig mange dårlige ledere.

1   16

Gode bøger .... til lærere, der holder ferie!

Som lærer har man også brug for gode bøger. Bøger, der fortæller gode historier til og om mennesker. Her er en række bøger, der alle har en rigtig god historie på siderne. Forskellige er de, men de er fra dette år. Det har måske været et bekymrende år, men det har været et godt bog-år.

0   6

Professionsrettet tværfaglig temadag: Julekompetencer på læreruddannelsen

I dagens program står der at målet for dagen er: ”At kvalificere de studerendes evne til som kommende lærere at varetage nogle af de (utallige) opgaver i den danske folkeskole. Opgaver, der er tværgående, kulturelle og som kræver organisatorisk talent, en vis almenviden og en viden om den kulturelle kontekst. Med andre ord: Dette er en dag, der tager sit udgangspunkt i professionen frem for i fagene.”

0   8

Du har altid ansvaret for den, som du har gjort tam

”De voksne er mærkelige. De elsker også tal. Det er derfor, jeg fortæller, at den planet, han kommer fra, hedder B 612. Så stiller de ikke flere spørgsmål. Så synes de, det er et bevis for at den findes.” ”Den lille prins” findes i bogform, i en teateropsætning, på film og den har fået mange, mange priser. Nu er den så genudgivet i en version, der har børn som målgruppen, men det er alle mennesker, der kan glæde sig over bogens tekst og budskab.

0   12

Dragerne flyver – ”Over muren” er en bog om fredsduer og drager

”Over muren” giver et billede af en konflikt, således som den er set fra børnehøjde. Det er her håbet findes, og det er herfra, dragerne sendes ud med fredsduer og et ”Shalom”. ”Litteratur er vigtig, fordi den nægter at give politiske svar, den er en form for opposition til staten.” Sådan lød det fra efter filosoffen Theodor Adorno. Det er her, litteraturen (også) har sin helt store styrke: den kan vise os verden set med den andens øjne. ”Dragerne flyver Mahmoud, dragerne flyver.”

0   3

Vor Nimbusfærd - sådan så Europa ud på rejsen i 1935

Nitten lande nåede de på 59 dage. Enhver jordomrejsende teenager kan (eller kunne) i vores tid nå 59 lande på nitten dage, men den tids rejser var af en helt anden karakter. Visum, valuta og vejkort spillede en helt anden rolle. Nationaliteternes særpræg var også mere udtalt, men også dengang kunne de rejsende glæde sig, når de i en nordafrikansk by mødte en dansk Carlsberg-direktør, der gerne ville byde på en øl.

0   8

Lærerstuderende kan (også) her få indblik i skolens praksis

”Skolen er det sted, hvor vi lærer vores børn hvordan vi tror, ting er. Det skaber en fælles forståelse af hvordan samfundet, naturen og kulturen fungerer, og af at ingenting af det er vilkårligt.” Sådan skriver Karl Ove Knausgaard i essaysamlingen ”I kyklopernes land” fra 2020. Skolen er det sted, hvor man (også) lærer at begå sig i verden. Det tager mange år. Det er en stor opgave at være lærer, når man betænker, at man har mange børns udvikling, dannelse, uddannelse og sociale og personlige udvikling på dagsordenen.

0   11

Dit døve spektakel, Dorte Karrebæks bog om sin mors liv og død

”Det var nok det bedste, sagde du, når nogen døde. Ung som gammel. Mens du gned dine tunge hænder. Og jeg fandt en mærkelig trøst i dine ord…” Sådan slutter bogen. Hårdt måske, men omslagets inderside er lys neapelgul. Lyst og livsbekræftende. Det er en bog til samtale om døden, om barndommen og hvordan man husker sin barndom.

0   13

Efterårssange i billeder og ord

Lyrik kan læses på mange måder. Man kan i de smukke efterårsdage (og der er nogle dage, der har særligt smukt efterårslys) læse efterårssange og salmer ude i efteråret.

0   6

"Tag gaden tilbage" i teaterversionen: "Polly og stormen"

Nu er Pollys historie fra ”Tag gaden tilbage” sat op på Nordkraft i Aalborg i samarbejde med Vendsyssel Teater, og det får instruktør og skuespillere en stor fest ud af. Måske tænker man, at en skuespiller netop får rollen som én person, men det sker ikke her. Polly, Pollys far og Pollys farmor møder vi ofte i fem versioner, hvor fem skuespillere (iklædt pink og hvide shorts&t-shirts i forskellige variationer) giver deres nuance af den enkelte person. Herligt med mekaniker-far, der er konfliktsky og altid vasker hænder i Swarfega og farmor med hamburgerryg og dårlig ryg. De undgår alle at sætte ord på forhistorien om Pollys mor, der døde i en bilulykke. De taler ikke om det, de skifter dæk og samtaleemne, hver gang Polly forsøger at få en forklaring. Heller ikke morfaren vil tale om sin datter, men han giver Polly to gode råd til livet og vejen: ”Husk altid at tjekke vejrudsigten inden sejlads, og husk at det er vigtigt, at du er dig selv, Polly.”

0   10

Havregrøden trækker vejret tungt: Kulturministeriets børnebogspris til "Mester Ester"

”Mester Ester” giver læseren et indblik i livet med en diagnose, der er ganske svær at leve med. Den giver også et fint indblik i moderens afmagt overfor Esters tvangshandlinger og tanker, og den viser, hvor svær hverdagen kan være i nogle hjem. Ester er ikke helt almindelig. Hun ser væsner overalt, hvor andre ser nøgler, borde, stole, sokker og vingummier:.

0   11

Figurdigte: fakta i figurernes formsprog

Kamelen her er et eksempel på, hvordan man som elev (her er det lærerstuderende, men de havde også en fest med opgaven) kan give faktaoplysninger et poetisk touch, samtidig med at man arbejder med sprog og formsprog. Karen Filskov gør det fremragende og professionelt, men det er en opgave, der kan åbne elevernes øjne for, at sproget har vidde og prægnans.

0   16

Her er Carl, Vitello, Axel, Cirkeline, Palle og alle de andre fra alle tiders bøger

Den gode litteratur spænder vidt. Her er det fra Vitellos københavnerhverdag til Palles ensomme vandring gennem samme København. Det er også litteratur med Lille Frøs ukuelige livsmod og lyst til at være på tværs til den lille elefant Carls milde hverdag. Og der er sjove rim og seriøse rim og gamle rim og nye rim med Axel og Fikkumdik og Faldera. Det er et stort til lykke fra litteraturen (og Gyldendal) til danske børn og voksne.

0   8

Det er mit ansvar at give eleverne de redskaber, de behøver for at kunne lykkes

”Jeg ønsker at eleverne skal stille spørgsmål som: Hvilke værdier sætter jeg højt? Hvordan vil jeg leve mit liv? Hvordan kan jeg bidrage i verden? (…) Jeg vil udvide elevernes forståelse af verden.” Sådan lyder et af de citater, der bringes i Olga Dysthes kapitel i bogen ”Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring”. Det er Joan, der taler her. Joan, læreren der også fik ordet i ”Det flerstemmige klasserum” der kom på dansk i 1997.

0   10

Mads, Jakob, Julie og Emma på Læreruddannelsen i Aalborg

Hvem er det, der går på læreruddannelsen i Aalborg årgang 2020? Er det sådan, at studerende bliver yngre og yngre? Går der flere og flere studerende med HF-eksamen fremfor STX? Kommer de studerende ”lige fra gymnasiet”? Gode spørgsmål, og vi kender svarene. Siden 2012 har vi på Læreruddannelsen i Aalborg spurgt første årgang om en række baggrundsoplysninger, så vi kan følge eventuelle ændringer i de studerendes baggrund. Førsteårgangsundersøgelsen 2020 er klar, og nu ved vi (om ikke alt, så…) en hel del om årgangen, der består af henved 300 studerende.

0   8

Sydhavskonger og inuitter og khoikhoier

Når man læser børnebogen "Sørøvere i Grønland" i 2020 er det ikke kun den spændende sørøverhistorie, der er værd at følge. Det er også den helt uproblematiske omgang med racebetegnelser, racefordomme og beskrivelserne af etniske minoritetsgrupper, der er spændende læsning. En af nordboerne er blevet fredløs (han har gjort en pige gravid, en pige af langt højere socialklasse end han selv er), og nu er han flygtet ud i isørkenen, hvorefter ingen har set ham. Eller nogen har set ham, det står således: ”Men der er flere, der har set ham. Han holder til med en flok skrællinger, og om vinteren bor han vist i den forladte fjeldgård i bunden af Østfjorden. Folk heromkring kalder den for Kolgrims gård, og ingen bryder sig om at komme på de kanter.”