bodil Christensen

Profilbillede af bodil Christensen

lektor

Læreruddannelsen Aalborg

0   10

Fordybelse hos eleverne eller kronisk partiel opmærksomhed

Helt banalt og basalt søger Balslev at finde svaret på: Hvorfor er det så vigtigt at digitalisere uddannelserne? Hvilke kvaliteter besidder den digitaliserede uddannelse/ læringsplatforme/ læringsteknologi? Og endelig: Bliver man klogere af at lære og uddanne sig i en digital verden?

0   6

Fik du lært, det du ville... og kan det bruges?

Det vil vise sig, om læreruddannelsens teori kan ”holde” til mødet med praksis. Det kan evalueres om 10- 15 år. Så lang tid tager det (mindst) at kunne evaluere den ballast, læreruddannelsen forhåbentlig har givet dimittenderne med på vejen.

0   5

Gode pædagogiske citater

Man lærer meget på Læreruddannelsen

0   6

Det var skønlitteratur, der var farligt

Litteratur er altid farlig. Bøger kan ændre dit liv. De kan også give anledning til refleksion. I Vittula vokser man op og bliver voksen gennem lige dele vold, druk og opfindsomhed.

0   5

Nordisk litteratur

Ungdomsbøger, der foregår i en udkant i Nordsverige er ikke talrige. "Populærmusik fra Vittula" er filmatiseret, men "på bog" er den fremragende. Den kan læses i overbygningen. Og læreren vil gerne læse med. Den er tynd, hvad der til tider er en kvalitet ved en bog:-)

0   4

Forfatternes festtale

Det har været sidste skoledag for flere uger siden. Nu er der snart translokation, dimission og sådan afslutning af virkelig mange uddannelsesforløb. Der bliver holdt taler, der gives gode råd til fremtiden og der sendes mange gode ønsker med alle de unge, hvad enten det er nye uddannelsesforløb, nye oplevelser eller nyt arbejde, der står på kalenderen.

0   3

Roser og robusthed

Roser elsker kompost og opmærksomhed. Sådan er det (næsten) også med elever i folkeskolen: Gode trygge rammer og opmærksomhed fra andre.

0   6

Glæden ved (u)nyttig viden

Kerneopgaven for skolen ikke kun er fagrækken, det er også alt, der følger med det forpligtende fællesskab: evnen til at kunne kommunikere, samarbejde, medborgerskab, evne til kritisk tænkning, digital dannelse, kreativitet, innovation og derudover skal skolen understøtte den enkelte elevs alsidige udvikling og give eleverne en vis robusthed, så de magter at fejle uden at falde ud over kanten.

0   3

Mustasaari, Vasa, Nikolaistad og Vaasa

Hvis den danske skole og de danske politikere skal lære noget af den finske succes i forhold til børns læsefærdigheder, så må det være, at det grundlæggende gælder om at lære et sprog at kende. Det kan være samisk, svensk, finsk, roma, tegnsprog, arabisk eller kroatisk.

0   20

Blachman på skemaet

”Medens vi bakser med en opgave udvikles den karakter, der betinger løsningen af den.” Blachman vil have et fag, der ikke er et fag. Kreativitet skal på skemaet to timer to gange om ugen. Meget lidt kreativt, og med en meget afgrænset tid, kan man tænke. Det er et fag, der ikke er et fag. Det er et fag, der handler om ingenting, - udover at eleverne skal ”blive sig selv”, ”få mod til at være sig selv” og ”lytte til sig selv”.

0   2

Holdspil og fællesskab

Det er altid nemmere at være træner for et vinderhold end at udvikle et hold, der taber mange kampe. Taberholdene skal have langt mere opbakning og langt mere ros end vinderne. Det er kun ros, der flytter noget. (til gengæld er trænernes ofte nødt til at afreagere med helt håbløs kritik. Heldigvis er der ikke altid spillerne hører efter.) Helt som i resten af uddannelsessystemet.

0   6

Der er intet nyt under solen ...

Når der bliver arbejdet med matrixgrupper og cooperative grupper i de respektive fag, så er der en snert af Den Lancasterske metode i det. Med de fordele og ulemper, det nu indebærer. Når multimodale tekster tages i brug i form af youtube-tutorials, billedmateriale og videoklip, så er det anskuelsestavlernes tankegang, der kan refereres til. Og når projektopgaverne i al deres mangfoldighed står på skolens dagsorden sammen med tværsuger og fagdage, så er det reformpædagogikkens aftryk, der holder endnu.

0   7

Læring med kroppen forrest

Læring med kroppen kommer først. Når kroppen har fået ”greb om verden” og når U – 14 pigerne uden at tænke løber i de rette mønstre, når der aftales ”AHK”; så kan man bagefter analysere de forskellige angrebsåbninger, vurdere fordele og ulemper, man kan tilføje detaljer og mulige variationer. Det er hjernens arbejde, men det er gennem kroppen, der læres først. Det viser Kjeld Fredens hjerneforskning, Louise Klinges skoleprojekt, nobelprismodtageren ved det – og Horne KFUMs U -14 piger ved det.

0   4

Pyskisk sårbare unge i litteraturen

Ungdomsbøger kan give indsigt i verden set gennem psykist sårbare unges øjne. ”Det, man kan lære ved at læse litteratur, er at se mennesket, før man ser en patient og en sygdom. Et menneske med den frygt og bekymring, der ofte følger med. Tager man hånd om de ting, kommer man hurtigere frem til dét, det handler om”, sådan forklarer en af bagmændene bag projektet på Syddansk Universitet Peter Simonsen, hvad litteraturen kan bidrage med i lægeuddannelsen.

0   4

Sorg

”Græd blot hjerte…” fortæller om de fire børn, der natten igennem forsøger at holde døden hen med kaffedrikning i køkkenet. Det er en billedbog om sorg og sjælen og død og liv. Skrevet af Glenn Ringtved og illustreret af Charlotte Pardi. Den bør man have med i sin lærerbagage til samtale om død og liv og sorg og savn. ”

0   5

En flænge i fordommene ... John Greens YA - bøger

Og når man som læser tror på hans fortællinger, så skyldes det måske også hans etos. Det er ikke kun i bøgerne, John Green giver udtryk for sine synspunkter. Sammen med sin bror Hank har han en vlog, hvor de rådgiver og hjælper børn og unge, der er ofre for mobning, føler sig alene eller på anden måde gerne vil have svar på livets spørgsmål.

0   8

Kia Ora.... og velkommen til mangfoldighed

Kia Ora er et velkommen til mangfoldigheden af kulturer. Det er også et velkommen til et land, der har taget det alvorligt, at befolkningen ikke består af irere, nordmænd, polynesere, skotter og indere, men derimod er der tale om en mangfoldighed af new-zealændere.

0   10

Gode bøger til overbygningens danskundervisning

Young Adults - det er kategorien, når man søger nye bøger til danskundervisningen i overbygningen. Der er mange gode bøger at vælge. Her er nogle titler.

0   9

Virkeligheden er altings prøve

Jeg har fået mit pædagogiske ståsted i mødet med Anders, Benny, Jane, Jens, Hanne Kusk, Brian, Ruth, Betty, Ellen fra Års, Peer, Birgitte, Poul Martin Møller, Bendtsen, Lene, Poul Otto og alle de andre efterskoleelever på mit første elevhold. De vidste det samme, som jeg kunne læse hos Dewey, Vygotsky, Klafki, Bruner, Dale, Lave & Wenger, Louise Klinge og den klassiske Grundtvig.

0   7

Anette, Aase, Bente, Mette, Jens – og alle de andre lærere

”Jeg håber, at jeg bliver en lærer ligesom Mette. En lærer der kan opmuntre eleverne til at gøre sit bedste og være en person, som eleverne føler sig fortrolige med, så de mærker, at jeg kun ønsker dem alt det bedste.”