Dennis Hornhave Jacobsen

Profilbillede af Dennis Hornhave Jacobsen

Lærer, cand. mag. pæd og formand for Falihos

0   899

En sjov lille ting med stort potentiale

Undervisning skal stimulere elevernes nysgerrighed og gøre dem i stand til at undersøge sine omgivelser

2   1013

Nye fælles mål for historie udfordrer målstyringen

Målene anerkender dannelsen og det refleksive grundlag for historie men viser også, hvor kompleks en opgave det er at omsætte dannelse til konkrete mål.

4   1034

Træf et valg - det er politik, mand

Undervisning er politisk og i historie og samfundsfag i særdeleshed. Men kan vi ikke noget der er mere end det?

0   1319

Historien er ligegyldig - i sig selv

Om målet for historie i folkeskolen

0   474

Historien er ligegyldig - i sig selv.

Om målet med undervisning i historie.