Nikolas Ioannou

Profilbillede af Nikolas Ioannou

Lærer

Skårup Skole Svendborg

Dansklærer i udskolingen Kredsmedlem i Øhavets lærerkreds (sat midlertidigt på pause) Bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningen Medlem af faglig følgegruppe for dansk i UVM

0   8

De brændte bøger

-En synd eller en salve

7   7

Kære kongresdelegeret træf DIT eget valg!

Nå du er så privilegeret og har fået lagt så stort et ansvar på dine skuldre, så er DU forpligtet på at bruge DIN stemme!

0   7

Vi har brug for magi i luften

Uden tilførsel af bare en bøjet femøre eller fem flade hænder, har vi vist brug for tryllekunstnere og ikke lærere...

0   31

At tage ansvaret på sine stolte lærerskuldre

Sat på spidsen så er jeg hverken en esbjergensisk skoleleder eller en Sauermand. Jeg er lærer -Også i disse tider

8   33

Bliver lærerne overhovedet hørt?

-Pernille Rosenkrantz-Teil fortalte i dag, at man er i dialog med lærerne om prøveafholdelsen og undervisningen. Samtidig ligger faggrupperne døde hen.

4   21

Hovedstyrelseskandidaterne Hvem? - Hvorfor? -Hvorfra?

Gør noget for at få stemmeprocenten op

7   968

Den der tier samtykker

Jeg er stolt af mit arbejde og den forskel jeg ved, jeg gør for Danmarks kommende generationer og havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle tales til på denne måde af mine arbejdsgivere. - Jeg er træt af at kæmpe en kamp for kvaliteten i en undervisning, der er KLs ansvar at vi kan leve op til. Jeg kommer ikke tilbage til en hverdag på mine grædende knæ.. Jeg kommer desillusioneret, paralyseret og umotiveret tilbage og håber KL har en veltilrettelagt plan for hvordan de får hjulene i gang igen.