Nils-Jørn Hyltoft

Profilbillede af Nils-Jørn Hyltoft

Pensioneret overlærer

Nørremarksskolen Vejle

Født 1951 i Aarhus. Uddannet lærer fra Jelling Seminarium 1975, ansat som lærer på Nørremarksskolen, Vejle, august 75 - 31. december 2013. Uddannet diplomtræner i Dansk Håndbold Forbund. Flere års erfaring med opgaver som TR, mødeleder og medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen.

6   224

Ansvarsforflygtigelse i valgkamp

Politikere mener, at lærernes arbejdstid udelukkende er et anliggende aftalt mellem KL og DLF!

5   238

Anvendelse af konfliktkontingent

Pengene bør anvendes til økonomisk at kompensere de kolleger, der er ramt af lock-outen.

0   147

"Yes, Minister"

Årsagen til behovet for besparelser i det offentlige