Niels Larsen

Profilbillede af Niels Larsen

Ph.d, Konsulent

Kijani Institute

Læreruddannet, Ph.d. Forsker i curriculum udvikling Udviklingskonsulent i den globale dimension

0   1

Når børn samler skrald i naturen – hjælper det?

Der er meget symbolik og gode billeder i, at en gruppe børn eller en skoleklasse samler skrald for menneskehedens skyld. Men rykker det, når vi taler om et forbrug, affaldshåndtering og produktionsformer, der skal være bæredygtige, som det 12. verdensmål handler om?

0   0

180 dage i Ghettoen – man hvad med slummen?

DR1 er startet på en ny doku-serie om syv etniske danskere, der flytter ind i en såkaldt ghetto i Gellerupparken i Århus. Men en ghetto vil være langt at foretrækker frem for at bo i slummen trods alt. Mål 11 i de 17 verdensmål handler om byer og lokalsamfund.

1   3

Er du træt af klimadebatten?

den 20. september er der erklæret global skolestrejke og den bliver fulgt op i Danmark fredag d. 27 september med "Break for Climate". Men er der ved at brede sig en mæthed med klima demonstrationer?

0   2

Mål 10 om mindre ulighed i Verden

Mål 10 i de 17 verdensmål handler om at reducere uligheden frem mod 2030. Uligheden kan have mange ansigter, men på trods af materiel fattigdom, kan man sagtens være rig på andre områder

1   1

Cirkulær økonomi ind i skolen og på skemaet

I 2011 udgav huset Mandag Morgen for første gang bogen Guide to Sutainia. Bogen giver et glimrende indblik i de muligheder som virksomheder ser i at arbejde med de 17 Verdensmål på forskellige måde. Verdensmål nr. 9 handler om hvordan virksomheder handler mere miljømæssigt fornuftigt. Genbrug og reparation burde være en del af skolens undervisning, så børn og unge allerede i skolen fik handleerfaringer med ikke at smide væk og forbruge, men i stedet blev kloge på genbrug og cirkulær økonomi.

0   0

Børnearbejde i Danmark og resten af verden

I Danmark er der masser af børn og unge, der arbejder i deres frie tid, efter skole for at tjene penge til sig selv. Det er noget andet end tvangsarbejde, hvor børn arbejder på fuld tid – under tvang - for at tjene penge til andre. Billedet viser en lille pige, der slæber brænde hjem til familien. Hun er fra Turkana i det tørre nordlige hjørne af Kenya (Foto: Edgar O. Omondi). Mål 8 i de 17 verdensmål, handler blandt andet om børnearbejde i verden.

0   5

Læringsfestival 2019 – bæredygtig?

Jeg tog på årets læringsfestival for at se, hvordan udstillerne forholdt sig til uddannelse for bæredygtighed, læring om klimaforandringer og dens konsekvenser, men også med spørgsmålet om de større forlag – mainstream leverandørerne til læremidler har noget for den store gruppe af elever, der f.eks. fredag d. 15 marts 2019 igen strejker for, at de voksne skal til at tage sig sammen og gøre noget ved omstillingen til en bæredygtig fremtid nu og her!

1   4

Lad os støtte eleverne – de skal leve efter os

Der er et globalt opråb i gang, startet af en svensk skoleelev, der sad tavs og alene foran den svenske rigsdag for at fortælle politikerne, at de ikke gør nok mod de klimaforandringer, der er i gang. Nu følger flere og flere elever med – et opråb fra neden, der har spredt sig til hele verden. Lad os støtte eleverne.

0   1

Vil løverne investere i energi i Afrika?

Løvens Hule på DR1, kan udvikles som et lærende procesforløb med udgangspunkt i mål 7 om Bæredygtig Energi. Billedet viser et eksempel, hvor Grundfos opstiller vandpumper, der drives ved hjælp af solceller. Det er medarbejdere ved Grundfos, der selv har lagt penge i projektet. Lad jeres elever arbejde med eksempler, hvor de er med til at løse energiproblemer, og lad dem fremlægge deres produkter og løsninger som i Løvens Hule. En ide, der også kunne bruges i DR.

0   1

Oplagt tema for alle klasser: Mål 6 Rent vand og Sanitet

Billedet viser en dreng fra én af verdens største slumområder, Kibera i hovedstaden i Kenya, der tanker vand ved en af de få vandhaner der findes i slummen. Vand vil i fremtiden blive en ressource, der vil skabe konflikter, hvis vi ikke sikre, at vandforsyningen fordeles bæredygtigt over hele kloden. Eleverne i alle klasser kan have gavn af at arbejde med temaet vand.

0   4

MÅL 5: Ligestilling, som en mand ser det

Verdensmål 5 handler om ligestilling mellem kønnene og sætter specielt fokus på piger og kvinders rettigheder og muligheder. Et par personlige historier og ikke mindst en stærk kvinde fra Kenya, kan bruges til at illustrere dette verdensmål. Billedet viser én af Afrikas mange kvinder, der ofte må arbejde hårdt for at passe og brødføde en familie.

2   1

Robusthed: se på Afrika

Mål 4 i Verdensmålene handler om kvalitet i uddannelse. Er det kvalitet, hvis børnene bliver stressede og deprimerede og mistrives? Måske kan vi lære af udviklingslandene?

0   1

Er det sundt at gå i en sund skole?

Verdensmål nr.3 om sundhed og trivsel handler også om os her i Danmark. Er vores elever sunde? Er hele skolens miljø sundt og bæredygtig?

0   4

Interessen for mad skal også gælde sult, madspild og fødevaresikkerhed

I disse år er der dukket masser af programmer op på TV om mad. Skolerne har startet projekter med produktion af mad og ernæring. Skolekøkkenet oplever en ny blomstringstid. Den yngste vinder af Den Store Bagedyst er lige kåret. Men samtidig burde der være lige så stor fokus på sult og madproduktion, maddistribution i verden. Et sted skolerne kan starte er FN’s Verdensmål nr. 2: Stop sult.

0   1

Børn - fattigdom og skole

Mål 1 i de 17 Verdensmål handler om at afskaffe fattigdommen i Verden. Men tro ikke det kun handler om alle de andre ude i den store verden.

0   8

Verdensmål hvad for noget?

Skolerne er nu begyndt at arbejde med FN's Verdensmål i de følgende blogs vil jeg synliggøre de 17 Verdensmål gennem aktuelle, personlige og globale perspektiver - her en entro

2   4

Dansk Pædagogisk eksport - hvordan gik det?

Danske undervisere og et dansk konsulentfirma stod sammen med Børnefonden bag et pilotforløb, hvor omkring 60 togolesiske lærere fra erhvervs- og tekniske skoler, stod for en række workshops, der bygger på gode danske pædagogiske erfaringer. Hele forskningsrapporten kan downloades på: http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/246

0   5

Skolelærerens fald i Zimbabwe

Robert Mugabe er heldigvis ikke mere præsident i Zimbabwe. Han efterlader et land, der på mange måder er forarmet. Måske lige bortset fra et område: Uddannelsesområdet. Det bringer håb, for de unge, der skal tage over efter tyrannen.

0   3

Kunsten at arbejde elev-centreret

I mange lande i Afrika er der en intention om at arbejde elevcentreret med sin undervisning. Ofte ender det i praksis med at være lærercentreret instruktion. Det vil være én af de største udfordringer i det fælles projekt mellem Børnefonden og IMPLEMENT, der i en uges workshop arbejdede med lærere på erhvervsskolerne i Togo, Vestafrika.

0   3

African time og dansk pædagogik

På et kursusforløb for lærere på erhvervsskoler i det nordlige Togo i Vestafrika, var timekeeping et vigtigt omdrejningspunkt. Men er der forskel på dansk og afrikansk tid?