Lone Anna Appelquist Carlson

Profilbillede af Lone Anna Appelquist Carlson

Lærer samt formand for Foreningen for madkundskab

Østskolen, afd. Rollo i Faxe

Lærer af Guds nåde :) passioneret livsnyder. Elsker kvalitet. Lokalt forankret. Stærk og bæredygtig...

0   4

Med læring i fokus!

Foreningen for Madkundskab kalder til landskursus. I år foregår det i Århus. Emnet er evigtgyldigt og relevant for dig som lærer; hvordan opstår læring i vores fag - hvordan lærer de unge bedst?!

0   7

Kan I ikke se os?! -Vi er jo lige her...

Der har bredt sig en erkendelse af, at det praksis- og anvendelsesorienterede fylder for lidt i det danske uddannelsessystem.

0   2447

Kært barn har mange navne...

Undervisningsminister Christine Antorini har i dag, den 7. Juni 2013, præsenteret den længe ventede skolereform. Implicit heri er indtænkt en revitalisering af vores forening, med afsæt i et nyt navn; Madkundskab.

0   2134

Less is more

I en tid, hvor nydelsen igen skal have sin eksistensberettigelse i den daglige debat om sundhed... Hvor "lidt men godt" skal have lov til at regere, og hvor nøjsomhed ikke er en nødvendighed men en måde at give nydelsen, fremfor synden, plads. I en tid, hvor fokus skærpes på kvalitet fremfor kvantitet og hvor vi ikke længere finder det i orden at overspise, overproducere og overforbruge. I en tid, hvor vi ikke længere smider ud. I en tid, hvor vi finder glæde...

0   1849

Paradigmeskift

Et paradigmeskift er et skift i tænkemåde eller nærmere betegnet et skift fra et paradigme til et andet. Begrebet blev introduceret af filosoffen Thomas Kuhn i det videnskabelige værk ”The Structure of Scientific Revolutions”.

0   1702

Et skridt foran :)

Lørdag, den 1. Februar 2014 mødtes Hjemkundskabslærerforeningen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i dlfs lokaler i Kompagnistræde. Da mødet blev hævet var vedtægterne ændrede, og foreningen udstyret med nyt navn...

0   1651

Det rør på sig...

I efteråret nedsattes "de hemmelige udvalg". Udvalgene skulle arbejde med forenklingen af fælles mål og for de nye fags vedkommende skulle der udarbejdes kompencemål. Fagkonsulenterne blev bedt om at udpege udvalgsmedlemmerne. De faglige foreninger skulle omkringgås. Sådan tegnede billedet sig generelt. I de faglige foreningers fællesforum hos dlf talte man om, og begræd, proceduren. Mon udvalgene nu fik tænkt sig godt nok om? Magtede de den praktisk og didaktiske del tilstrækkeligt?...