Morten Refskov

Profilbillede af Morten Refskov

Lærer/kredsformand/hovedstyrelsesmedlem

Ballerup, Rosenlundskolen

0   148

Alt, vi ønskede os til jul, var en lærerarbejdstidsaftale

Uagtet alverdens behjertede intentioner og et forbedret partssamarbejdsklima, får parterne altså svært ved at lande et kompromis - som begge parter kan se sig selv i og få stemt hjem - uden hjælp fra Folketinget og dét Socialdemokrati, der bærer et enormt ansvar for, at vi står, hvor vi gør - men som også har en historisk mulighed for at rette op på de eklatante fejltrin, der blev begået i 2013.

0   2

Kære kollega og medlem af Danmarks Lærerforening

Morten Refskov, Ballerup Lærerforening > kreds 21

5   372

Tanker oven på en ”næstformands”-valgkamp

Hvorfor falder man? Det gør man, fordi man skal lære at rejse sig igen. Det skal jeg nok gøre, og jeg vil med andres hjælp vende stærkere tilbage.

0   259

Er den helt gal med timingen - eller er den helt rigtig?

Maskinen er velsmurt, og fællesskabet er stærkt. Det kan håndtere personskift, også på centrale poster. Vi må lade drømme og forhåbninger lede os, så frygten for det ukendte ikke får taget i os.

2   154

Midt i en næstformandsvalgkamp i Danmarks Lærerforening

Et forsøg på en opsamling af mine tanker om det forestående valg af formand og næstformand.

16   266

Morten Refskov: Næstformandsvalgtale for Hovedstyrelsen

Mit kandidatur skal ikke opfattes som en higen efter en helt anden foreningspolitisk linje, men som et dybfølt ønske om at bidrage til, at vi lykkes bedre med at realisere foreningens politik og opnå skarpere resultater for vores medlemmer.

0   13

Vi er stadig et slidstærkt professionsfællesskab

Selvom det moralsk set og retfærdigvis burde have været magthaverne og arbejdsgiverne, som var kommet til os med anger og fortrydelse, kan det her i livet nogle gange være klogt at række hånden frem til forsoning, uagtet at alt i én skriger på at lade være. Sådan en gang var OK18, hvis I spørger mig.

57   50

Hvori består forskellen på OK15 og OK18?

En tidligere ”NEJ-anbefalers” bekendelser

43   68

Træerne er langt fra vokset ind i himlen

Et hovedstyrelsesmedlem anbefaler at stemme JA til OK18

0   46

Kongres 2016: Fælleskraft

Kongresindlæg til punkt 5: "Medlemmernes arbejdsliv"

47   1378

Er 2 år kort eller lang tid? – på vej mod OK18

Jeg kan godt afsløre, at jeg ikke kommer til at bakke op om, at vi går til overenskomstforhandlinger i 2018 med så ukonkrete arbejdstidskrav som ved OK15. Vi har brug for at kunne tage stilling til et resultat på baggrund af en klar kravopstilling - hvad var vores krav, hvad kom vi igennem med? Vi skal ikke have endnu en urafstemning, som mest handler om, hvorvidt man har tillid til den ene eller anden part, eller er mere eller mindre overbevist om, hvorvidt vores formand har forhandlet det bedst opnåelige hjem. Lidt færre ubekendte, tak.

7   713

Læringsmålsregimet er et syvmileskridt ned ad den forkerte vej

Læringsmålsregimet fremmer en overdreven opmærksomhed på det umiddelbart målbare og indfører styringskæder, som - i den hellige individualitets navn - hurtigt vil indsnævre folkeskolens formål og suge dannelsen ud af uddannelsen. Det er en katastrofal udvikling.

0   293

Vi springer for ofte op som en løve og falder ned som et lam

Først og fremmest skal vi blive enige om, hvad det er, vi sigter efter ved OK18, for vi nødt til at styrke vores forhandlingsposition. Det lader sig kun gøre, hvis vi er en del af den samme fortælling og sigter efter de samme mål.

1   377

Det er næppe klogt at hænge sit beskidte vasketøj offentligt til tørre

Men jeg er modstander af den radikaliserede udgave, som foreskriver, at vi er bedst stillet ved også at lægge en dæmper på intern kritik. Som politisk valgte svigter vi, hvis vi ikke konstant udøver selvkritik og stiller alle relevante spørgsmål, uanset hvor tæt på de måtte gå.

0   582

Inklusion: Politikerne træder vande, mens lærerne står med magtesløsheden – send flere penge!

Inklusion bør først og fremmest være et pædagogisk mål, som nås med pædagogiske midler. Indtil videre har der primært været tale om et middel til at nå et økonomisk mål.

0   406

Er vi enige om vores egen lønpolitik?

Vores kollektive lønaftaler kan være den næste kronjuvel, som arbejdsgiverne går efter. Det skal de ikke lykkes med. For at modgå yderligere splittelse, skal vi offensivt – i alle foreningens led - arbejde for at få al løn centralt aftalt og kollektivt udmøntet.

5   448

'Dem' og 'os' - er demokratisk ledelse i folkeskolen en saga blot?

Vi må konstatere, at traditionel ledelse i folkeskolen ikke fungerer. Vi må aldrig acceptere det ’dem’ og ’os’, som det nuværende Lov 409-doktrin fordrer, men derimod arbejde for en folkeskole, som ledere og lærere - med et demokratisk afsæt - tager fælles ansvar for.

2   457

Den evidensbaserede skole

Er vi medskyldige i det paradigme, vi er havnet i, hvor primært dét, som kan måles, tæller?

3   955

Lidt om at have is i maven og slå koldt vand i blodet

Koldt vand påvirker ikke kun vejrtrækningen, men har stor indflydelse på hele kroppens motorik og funktionsevne.