Morten Refskov

Profilbillede af Morten Refskov

Lærer/hovedstyrelsesmedlem/formand for Overenskomstudvalget

Ballerup, Rosenlundskolen

5   162

En ny formand er valgt

Det blev desværre ikke mig. Gordon Ørskov Madsen er derimod valgt som ny formand for Danmarks Lærerforening og kan således indtræde i et formandskab med Dorte Lange. Herfra skal lyde et stort tillykke til Gordon.

2   93

Formandsvalgtale til Hovedstyrelsen

Da jeg kom i Hovedstyrelsen for snart fem år siden, opdagede jeg hurtigt, at jeg var blevet en del af en særdeles traditions- og kutymetung kultur, hvor det ikke altid var lige velset at stille spørgsmål ved eller kritisere den måde, som tingene blev gjort på. Jeg husker, at jeg tænkte ved mig selv, at en anden kultur ville skabe bedre forudsætninger for at opnå resultater for medlemmerne. Den oplevelse slog rod i mig og motiverer mig fortsat til kulturforandringer.

29   171

For en involverende og visionær formand med stor gennemslagskraft

Jeg brænder for at tage den stadige kamp for det faglige fællesskab, som vi har forenet i Danmarks Lærerforening. Jeg vil til alle tider have store visioner og ambitioner for professionen og folkeskolen og føle en stærk pligt til at indfri dem. Derfor er jeg kandidat til formandsvalget.

6   78

Er A20 en solidarisk eller usolidarisk aftale?

Man bør orientere sig bredere og søge dybere indsigt, før man konkluderer, om aftalen er solidarisk eller usolidarisk.

9   185

En formandskandidat melder sig på banen

Jeg brænder for at tage den stadige kamp for alle Danmarks Lærerforenings medlemmer, og jeg er derfor kandidat, når foreningen skal vælge ny formand den 23. september.

16   132

Vi lægger spor ud for en bedre fremtid - på aftalte vilkår

Havde man forestillet sig, at vi ville lande en aftale, som med et trylleslag bragte os fra den dybeste dal til den højeste tinde, er man helt forståeligt skuffet, for sådan gik det ikke. Måske kan mindre også udgøre et tilstrækkeligt afsæt for den videre kamp for vores profession og for folkeskolen. Det er i hvert fald min vurdering.

53   162

I samarbejde skal folkeskolen udvikles – Lov 409 er omsider fortid

Aftalen er et indiskutabelt opgør med tænkningen i Lov 409 og er en sejr for den danske aftalemodel, for samarbejdet om skolen og for lærernes indflydelsesmuligheder.

0   148

Alt, vi ønskede os til jul, var en lærerarbejdstidsaftale

Uagtet alverdens behjertede intentioner og et forbedret partssamarbejdsklima, får parterne altså svært ved at lande et kompromis - som begge parter kan se sig selv i og få stemt hjem - uden hjælp fra Folketinget og dét Socialdemokrati, der bærer et enormt ansvar for, at vi står, hvor vi gør - men som også har en historisk mulighed for at rette op på de eklatante fejltrin, der blev begået i 2013.

0   2

Kære kollega og medlem af Danmarks Lærerforening

Morten Refskov, Ballerup Lærerforening > kreds 21

5   372

Tanker oven på en ”næstformands”-valgkamp

Hvorfor falder man? Det gør man, fordi man skal lære at rejse sig igen. Det skal jeg nok gøre, og jeg vil med andres hjælp vende stærkere tilbage.

0   259

Er den helt gal med timingen - eller er den helt rigtig?

Maskinen er velsmurt, og fællesskabet er stærkt. Det kan håndtere personskift, også på centrale poster. Vi må lade drømme og forhåbninger lede os, så frygten for det ukendte ikke får taget i os.

2   154

Midt i en næstformandsvalgkamp i Danmarks Lærerforening

Et forsøg på en opsamling af mine tanker om det forestående valg af formand og næstformand.

16   266

Morten Refskov: Næstformandsvalgtale for Hovedstyrelsen

Mit kandidatur skal ikke opfattes som en higen efter en helt anden foreningspolitisk linje, men som et dybfølt ønske om at bidrage til, at vi lykkes bedre med at realisere foreningens politik og opnå skarpere resultater for vores medlemmer.

0   13

Vi er stadig et slidstærkt professionsfællesskab

Selvom det moralsk set og retfærdigvis burde have været magthaverne og arbejdsgiverne, som var kommet til os med anger og fortrydelse, kan det her i livet nogle gange være klogt at række hånden frem til forsoning, uagtet at alt i én skriger på at lade være. Sådan en gang var OK18, hvis I spørger mig.

57   50

Hvori består forskellen på OK15 og OK18?

En tidligere ”NEJ-anbefalers” bekendelser

43   68

Træerne er langt fra vokset ind i himlen

Et hovedstyrelsesmedlem anbefaler at stemme JA til OK18

0   46

Kongres 2016: Fælleskraft

Kongresindlæg til punkt 5: "Medlemmernes arbejdsliv"

47   1378

Er 2 år kort eller lang tid? – på vej mod OK18

Jeg kan godt afsløre, at jeg ikke kommer til at bakke op om, at vi går til overenskomstforhandlinger i 2018 med så ukonkrete arbejdstidskrav som ved OK15. Vi har brug for at kunne tage stilling til et resultat på baggrund af en klar kravopstilling - hvad var vores krav, hvad kom vi igennem med? Vi skal ikke have endnu en urafstemning, som mest handler om, hvorvidt man har tillid til den ene eller anden part, eller er mere eller mindre overbevist om, hvorvidt vores formand har forhandlet det bedst opnåelige hjem. Lidt færre ubekendte, tak.