Katrine Fylking

Profilbillede af Katrine Fylking

lærer og bestyrelsesmedlem i Københavns Lærerforening

Randersgades Skole

0   13

Kommunernes jerngreb om målstyring

Intentionen bag lempelsen af Fælles Mål i december 2017 var fra politisk side at give lærerne en øget frihed og styrke deres professionelle dømmekraft. Desværre bliver det flere steder ved intentionen, hvor den overdrevne målstyring stadig er det bærende element.

0   9

Inklusion - hvem vinder – kommunens elever eller kommunens budget?

Inklusionsdagsordenen er et af de politiske tiltag, som udgør en betydelig del af de store vanskeligheder, der hver dag udfordrer folkeskolen – en dagsorden, som ser ud til at komme til at fylde endnu mere på skolerne fremover. Kommende besparelser på specialområdet rammer ALLE elever i folkeskolen – er vi nået til inklusion 2.0?

0   7

Kæmper du for mig - kæmper jeg for dig!

For nylig deltog jeg i et arrangement for lærere fra Øresundsskolens Faglige Klub, aktive pædagoger fra BUPL Sydøst og aktive 3F Sceneteknikere ved Det Kgl. Teater. Den røde tråd ved arrangementet var det faglige sammenhold på tværs af fag. Alene kan vi en del, sammen kan vi meget mere. Anja Lund Wollesen, næstformand BUPL Sydøst, holdt en tale om OK18, hvor kaffevognen var omdrejningspunktet, og jeg holdt en tale om mine tanker om fagbevægelsens sammenhold.

0   5

Copenhagen Pride – blot pinkwashing?

Der er tilbagevendende spørgsmål og undren angående fagforeningens deltagelse i Copenhagen Pride. Vi skal altid være opmærksomme og gøre os overvejelser over, hvad vi støtter og deltager i, og efter min mening er det helt på sin plads, at vi som fagforening deltager i Copenhagen Pride.

1   26

Hvordan kan Oslos lederuddannelse nogensinde blive et forbillede?

Eleverne i Oslo har forbedret deres testresultater – ja, men de mange omkostninger og negative konsekvenser på det menneskelige plan står i stærk kontrast hertil.

0   7

Stem for folkeskolen i dag!

Lyt til eleverne, forældrene, lærerne og forskerne, som i kor råber vagt i gevær! Det er vores fælles ansvar – lad os tage det, når vi i dag grundlovsdag stemmer til folketingsvalget.

5   29

Social dumping på Skolen Sputnik

”Overenskomster er det bærende element på det danske arbejdsmarked, og jeg finder det fuldstændig ubegribeligt, at Københavns Kommune benytter sig af undervisningstilbud, som ikke ønsker at overenskomstdække underviserområdet.”

5   71

Skoledagens længde – skal vi virkelig stadig tale om det?

Skoledagen er for lang, der er ikke ressourcer i folkeskolen til at lave den gode, lange, varierede skoledag, som politikerne havde forestillet sig i 2013. Og det er rigtig svært, som lærer, at skulle være en del af hver eneste dag.

2   960

God undervisning er forberedt undervisning

En kommentar til folkeskolereformen og Christine Antorinis (S) forslag om at ændre lærernes forberedelsestid.