Finn Kristensen

Profilbillede af Finn Kristensen

Formand i Dansk Skoleidræt samt afdelingsleder på Hellebjerg Idrætsefterskole

Hellebjerg Idrætsefterskole

Finn Kristensen er afdelingsleder på Hellebjerg Idrætsefterskole og formand i Dansk Skoleidræt. Finn Kristensen er uddannet lærer fra Odense Seminarium i 1982.

4   717

Bevægelse i skolen forringer ikke fagligheden

Forskningsprojektet ”Forsøg med Læring i Bevægelse” har ikke vist en entydig sammenhæng mellem bevægelse og læring. Men det står klart, at man med fordel kan gøre en indsats for at hæve børn og unges fysiske aktivitetsniveau i skolen - uden at det sker på bekostning af det faglige niveau.

0   724

Prøve i idræt giver faget et tiltrængt løft

Dansk Skoleidræt hilser den nye prøve i idræt velkommen, men ser samtidig en fare i, at elevernes færdigheder og viden inden for faget ikke vægtes højt nok til prøven.

2   1106

Der skal være mål og retning med bevægelsen

Aktiviteterne i den nye og længere skoledag skal bedst muligt understøtte det overordnede mål om at løfte det faglige niveau og styrke elevernes trivsel - også når det kommer til aktiviteter med bevægelse.

0   1087

Saltvandsindsprøjtning til skoleidrætten

Dansk Skoleidræt får en merbevilling på 4,25 mio. kr. til implementering af folkeskolereformen over de næste tre år. Det stod klart, da kulturministeren forleden offentliggjorde den politiske stemmeaftale om idræt.

0   1192

Idrætspolitik skal favne hele idrætsbilledet

Dansk Skoleidræt fylder meget lidt i den analyse af idrættens struktur og økonomi, som Kulturministeriet netop har offentliggjort. Til gengæld fylder hovedidrætsorganisationerne meget i den næsten 200 sider lange rapport. Og måske er det meget symptomatisk for idrætsbilledet i dagens Danmark.

6   2265

Skoler og foreninger skal have en ligeværdig dialog

Reformens krav om en mere åben skole er en gylden mulighed for både skoler og det lokale foreningsliv i kommunerne. Men vi skal have en dialog om, hvordan samarbejdet kan skrues sammen for at få den optimale synergieffekt.

0   1970

F for folkeskole - forandret og forbedret

Dansk Skoleidræt udkommer i dag med et inspirationsmateriale, der skal hjælpe skolerne med at håndtere reformens krav om 45 minutters daglig idræt, motion og bevægelse i skolen.

0   1881

Husk skoleidrætten i forhandlingerne

Dansk Skoleidræt følger naturligvis med stor spænding de aktuelle folkeskoleforhandlinger, og i den forbindelse vil vi gerne komme med et par indspark:

0   2734

Folkeskolereformen - en trussel mod lærerne eller en mulighed for børnene?

Der er masser af gode takter i den folkeskolereform, som regeringen i dag har fremlagt. Fra Dansk Skoleidræt skal derfor lyde denne opfordring: Lad os nu se på mulighederne og ikke begrænsningerne i en ny dansk skole, der bl.a. har fokus på daglig bevægelse for ALLE børn.

0   849

Sæt bevægelse på skemaet

Skolen er et godt sted at starte, hvis man gerne vil højne aktivitetsniveauet blandt danske børn og unge. Dansk Skoleidræt stiller sig derfor til rådighed i undervisningsministerens projekt "Læring i Bevægelse" og opfordrer alle skoler og kommuner til at lade sig inspirere af de mange gode tiltag, der allerede findes.