Kirsten Krogh-Jespersen

Profilbillede af Kirsten Krogh-Jespersen

pensioneret lektor

0   4

Læreruddannelseskommission

Inspiration til læreruddannelseskommissionnes arbejde - og tilbud om deltagelse i arbejdet, som medlem af kommissionen eller som indkaldt ekspert.

6   11

Lærerarbejdets deprofessionalisering - i en uhellig alliance mellem læreruddannelsesreformen af 2012 og folkeskolereformen af 2013

Læreruddannelsens mangel på pædagogisk teoretisk fundering, dens kompetencemålsstyring og modulisering i kombination med den stærke centrale styring af undervisningen i folkeskolen og lærernes mangel på tid til forberedelse og kritisk refleksion underminerer det professionelle lærerarbejde.

1   347

Så blev barnet kastet ud med badevandet

Målformuleringerne i ny læreruddannelse er nærmest revolutionerende – næppe, men udsagnet er udtryk for manipulerende retorik

14   7412

Undervisningsdifferentiering - skoleledelsens opgaver

(Efter aftale med Jette Nauntofte har Kirsten Krogh-Jespersen lagt dette indlæg ind - men det er altså skrevet af Nauntofte. Red.) Skoleleder Jette Nauntofte, Skovbakkeskolen i Odder, giver eksempler på, hvordan hun og den øvrige skoleledelse er med til at støtte lærernes bestræbelser på at differentiere deres undervisning. Temaerne er blandt andet: Inklusionsvejledning, Kriterier for kvalitet i undervisningen og Projekt Tandem.