Hanne Voldborg Andersen

Profilbillede af Hanne Voldborg Andersen

Lærer, it-vejleder og PhD studerende

Søndervangskolen

Styrelsesmedlem, Danmarks it-vejlederforening Forskningsmedarbejder på IDIDAKT, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

6   17

Synlige mål med brug af it?

Det ærgrer mig, at skoler og kommuner investerer så massivt i teknologier, for primært at anvende disse som smidigt distributionsredskab, alternativ til blyanten eller kopiarket. Jeg ville ønske, at de havde mere fokus på begrebet genuin læring, og designede læringsmiljøer og læringsaktiviteter, hvor eleverne anvendte de digitale redskaber til at gøre deres stemme gældende, være i dialog og sammen med andre være kritisk undersøgende, analyserende, konstruerende, diskuterende og evaluerende. Der er behov for synlige mål for, hvad vi vil opnå med brug af it i forhold til elevernes læring.

28   1931

Fik de lært det, de skulle?

Selvom computerspil i dag er stedet, hvor børn og unge leger rollelege, eksperimenterer med identiteter og øver sig i at begå sig i sociale netværk, så bekymrer det mig dog alligevel, at 7-17 årige i gennemsnit tilbringer knap 3 timer dagligt foran skærmen - og for 60 % af dem uden at være i dialog med forældre eller andre voksne om, hvad de foretager sig der. Hvor er dialogen med de voksne blevet af? I mange familier er computerspillet en nem barnepige i en travl hverdag, men burde vi ikke forholde os til, om børnene i virkeligheden får tid til at tilegne sig nødvendige ”livskompetencer”, når de lever mere i deres egne virtuelle spiluniverser end deltager i familielivet?

37   3420

Digitalisér folkeskolens tekster

Hvorfor kan mine elever ikke få adgang til deres oplevelser med Astrid Lindgrens Emil og Ole Lund Kirkegaards Virgil via en landsdækkende samling af digitale tekster? Det kunne spare værdifuld tid for skoler, lærere, elever og forældre - og ressourcerne kunne flyttes til langt mere givende, værdifulde og nødvendige arbejdsopgaver.

0   1393

Nyt fagsyn for dansk bør inkludere multimodal remediering

At kunne kommunikere multimodalt er en væsentlig kompetence i en digitaliseret verden. Men ligeså vigtigt er det at kunne forholde sig kritisk og analytisk til de 'multimodale tekster', vi møder i vores hverdag. Derfor må vi - når vi diskuterer nyt fagsyn, nye eksamensformer, nye digitale læringsressourcer og læringsformer - have øget fokus på multimodal kommunikation.