martin elmbæk knudsen

Profilbillede af martin elmbæk knudsen

lektor

Læreruddannelsen, uc syd

0   4

Næbdyret i skoleidræt…

Behovet for at tydeliggøre uddannelsesdimensionen i skoleidræt og inddrage teori i den daglige undervisning er øget markant med indførsel af vidensmål og en prøve i faget. Men teori er et ”næbdyr” i skoleidræt! Læs her kort om hvorfor og læs evt. videre om udfordringer og potentialer, som didaktiske læremidler til eleverne har, når skoleidræt skal gå fra at tage sig ud idræt som træning til i højere grad at fremstå som idræt som undervisning.

1   1374

Bevægelse i skolen – hvorfor løber idræt med stafetten?

Implementeringen af motion og bevægelse i skolen er stærkt præget af idrætsfeltet. Der er brug for, at andre faggrupper fylder mere i debatten og der er brug for en bred forståelse af motion og bevægelse i skolen.

3   183

Bevægelse i skolen – hvorfor løber idræt med stafetten?

Implementeringen af motion og bevægelse i skolen er stærkt præget af idrætsfeltet. Der er brug for, at andre faggrupper fylder mere i debatten og der er brug for en bred forståelse af motion og bevægelse i skolen.

0   760

Idræt på hjernen - et læremiddel til eleverne!

Indførelsen af en obligatorisk prøve anses i denne artikel som et tiltag, der kan ændre kulturen omkring idrætsfaget fra et rekreativt aktivitets- og bevægelsesfag, til et mere teoribaseret læringsfag. Men idrætslærerne (og deres mange elever) er voldsomt udfordret, som vilkårene er nu. Artiklens formål er at argumentere for, at yderligere tiltag er nødvendige for at støtte kulturændringen. Her argumenteres for indførelsen af en lærebog til eleverne, og den er på vej som en støtte til lærere og elever, i form af læremidlet ”Idræt på hjernen”…

0   245

Idræt på hjernen - et læremiddel til eleverne!

Indførelsen af en obligatorisk prøve anses i denne artikel som et tiltag, der kan ændre kulturen omkring idrætsfaget fra et rekreativt aktivitets- og bevægelsesfag, til et mere teoribaseret læringsfag. Men idrætslærerne (og deres mange elever) er voldsomt udfordret, som vilkårene er nu. Artiklens formål er at argumentere for, at yderligere tiltag er nødvendige for at støtte kulturændringen. Her argumenteres for indførelsen af en lærebog til eleverne, og den er på vej som en støtte til lærere og elever, i form af læremidlet ”Idræt på hjernen”…

0   1474

Hovedet med til idræt

I dag får to af idrætsfagets CKFer for lidt opmærksomhed i idrætsundervisningen. For at nå bedre omkring Idrætsfagets mål, er det nødvendigt med en mere reflekterende, dialogisk og teoretisk forankret idrætsundervisning. Og det kan være vanskeligt af forene. Nedenfor følger nogle forklaringer herpå samt bud på hvilke veje vi skal gå for at løse udfordringen.