Wisti Pedersen

Profilbillede af Wisti Pedersen

lærer

Forældreskolen i Århus

0   15

Håndværk og design på børneværelset?

Eleverne nyder praktiske skærm breaks, men hvad må man sætte dem til at arbejde med derhjemme i Håndværk og design?

1   588

Nyt fag - nyt fagblad: Håndværk&Design

Så er det allerførste fagblad Håndværk&Design på vej ud til alle medlemmer af Danmarks Håndarbejdslærerforenings og Danmarks Sløjdlærerforening. Bladet er det føste synlige tegn på foreningernes løbende fusion frem mod stiftelsen af "Den faglige forening Håndværk og Design" i foråret 2016

0   834

Håndværk&design som børne-ungdoms TV

BørneTV Programmet ”Dansk hulebyg” vil hjælpe danske børn med at genfinde glæden ved at bygge huler efter egen idé, med værktøjet i egne hænder og med læring igennem processen, både i fritiden og i skole/SFO-regi. Indirekte spørger nogle af afsnittene dog også til, om skolen nu også gør alt, hvad der skal til, for at rumme de mange børn, hvis læring er forudsat af praktisk manuelle erfaringer.

0   795

O-O = Ordentlig Overgang

…Et håndslag til DS’ og DH’s medlemmer om en ordentlig overgang til en ny forening, men beslutningen om en sådan, tages af medlemmerne selv.

0   685

Nytår - nyt fag - ny forening på vej…

Danmarks Sløjdlærerforening eksistensgrundlag bliver i 2015 taget op til en revision, ligesom Danmarks Håndarbejdslærerforening også er i en refleksionsproces.

0   1179

Godt Nytår til alle SLØJD-bladets læsere

Skolereformen sinker de faglige foreningers virke, og tager pusten ud af medlemmernes overskud til at bidrage til faglig sparring. Faglig sparring betaler sig dog i en travl skolehverdag, så nytårsforsættet 2015 må være: Del dine H&D-forløb med andre - og brug andres!

0   1086

Sæt gang i nye valgfag - og del

Bloggen ”Praktisk-teknisk NØRDeri” hjælper til

3   1021

12-tal til skrivegruppen for håndværk&design!

”Glæden ved at arbejde med hænderne” og ”tillid til egne evner” er med i formålet for håndværk&design-faget, bedre kunne det ikke blive!

0   1039

Optimisme - godt for sløjden og faget håndværk&design!

Nu er foråret kommet og fællesmål for Håndværk&design er lige på trapperne, og vi glæder os!

0   622

Det træ-drejer sig om håndværket på Sjællandsstævnet

Trædrejning tilbage som læringsmiddel i sløjd og Håndværk&design