Bent Lindhardt

Profilbillede af Bent Lindhardt

Lektor

Professionshøjskoen Absalon (PHA)

BLOG skriver fra start 2012 for folkeskolen.dk Formand for DanSMa - dansk specialmatematik. Forfatter og redaktør på mange lærebøger i matematik for folkeskolen. Formand for den nationale faggruppe i matematik for læreruddannelsen Lektor i matematik ved læreruddannelsen i PHA

4   25

Hvad bliver færdighederne i de nye færdighedstest?

I oktober sidste år offentliggjorde folkeskoleforligskredsen, at de nationale test skulle erstattes af færdighedstest. I matematik skulle det være i 2., 4., 6., 7., og 8. klasse. Efterfølgende er der nedsat en ministeriel ekspertgruppe, som skal komme med anbefalinger til en forbedret matematikundervisning, hvori testning kunne tænkes at blive et tema. Det kalder på rettidig refleksion og omtanke så disse test kan komme ordentligt fra start.

1   10

Hvad blev der af tværfagligheden i matematiktimerne?

Tilbage i 70'erne og 80'erne var der stort fokus på tværfaglighed, men det ændrede sig i 90'erne og op til i dag, hvor det synes som om matematik lukkede sig om sig selv. Men er det ved at ændre sig?

1   21

UPS – det gik ikke så godt med TIMSS

Min første reaktion var forbløffelse, for det havde jeg ikke set komme. En forbløffelse, der fik mig til at reflektere over de sidste års indtryk fra møder og kontakter med både lærere og matematikvejledere rundt i det ganske land. Indtryk som jeg har forsøgt at kode op på de resultater, der er i e-bogsudgaven af TIMSS resultaterne.

0   8

Faglige fællesskaber - meningsfuldt eller tidspilde?

Skal jeg gå til mødet? Er det ikke snart slut? Hvornår skal jeg så planlægge? Kan man det? Nå er det derfor? Måske skulle jeg alligevel prøve at..? Smart - ja for pokker god ide. Der kan flyve mange spørgsmål gennem hovedet til et fagteammøde og man kan spørge sig om det giver mening eller er spild af tid.

2   18

Er der gået ”pensumnitis” i brugen af GeoGebra?

Jeg har længe vægret mig ved at skrive denne blog. Et langt liv i ”matematikundervisningens tjeneste” som forfatter, redaktør, lærer, læseplansskribent, læreruddanner, kursusinstruktør, forskningsdeltager osv. kan både være en fordel og en ulempe. Det har selvfølgelig akkumuleret en vis erfaring, som kan øge overblik og indsigt, men det kan også være en ballast, som giver en for fodslæbende holdning til forandringer. Jeg er dog blevet stigende bekymret for substansen i den fremtidige matematikundervisning, så jeg forsøger alligevel. En af bekymringerne er, om det er it-programmerne, der styrer matematikken eller matematikken, som styrer it-programmerne. I denne her sammenhæng eksemplificerer jeg bekymringen knyttet til den dynamiske geometridel af programmet GeoGebra.

1   29

Lærebøger i matematik? Selvfølgelig

I den seneste tid har der været en del debat om lærebogens rolle i matematikundervisningen. Denne blog er et forsvar for eksistensen af den gode lærebog - og en analyse af nogle de problemer, der vil opstå, hvis den ikke findes.

0   20

Jeg gider ikke, hvis det ikke kan bruges til noget

Jeg har for nylig afsluttet første del af et projekt, hvor alle matematiklærerne på en EUD institution deltog på tværs af en lang række erhvervsuddannelser. I forløbet blev der sat fokus på de elever, som havde særlige vanskeligheder med at gennemføre og tilegne sig de nødvendige matematiske færdigheder. Det er indtryk derfra, jeg tager udgangspunkt i.

2   29

Tør dine elever fejle?

Er der en trivselskultur i klassen, som holder for mange elever tilbage fra at turde fejle - noget tyder på det.

0   9

Lempelser af Fælles mål?

Vi nærmer os det tidspunkt, hvor den ministerielt udvalgte ”tværgående gruppe” skal aflevere deres anbefalinger til ministeren omkring lempelser af Fælles mål. I den anledning havde gruppen og ministeriet inviteret til et stort seminar d. 9. og 10. april for at diskutere deres tanker med omkring 100 udvalgte personer fra organisationer, faglige foreninger, og forskellige uddannelser til at deltage. Det er indtryk derfra min blog kredser om denne gang

0   13

Starters

Som nogle ved, plæderer jeg for at gentænke den indledning man har i sin undervisning. Indfang elevernes faglige opmærksomhed ved at de selv er i aktivitet, fremfor at det indledende fokus er på læreren. Brug ”starters”.

4   13

Pisk eller gulerod - hvad virker?

TV2 har i denne tid udsendt programmet ”Pisk eller gulerod?” som er et forsøg med to syvende klasser med meget forskellige metodiske tilgange til undervisning. Jeg deltog som evaluator af elevernes matematikpræstationer - og hvilken klasse fik så mest ud af de to undervisningsformer? ”Hvem vandt?”

1   10

Er specialskolerne ladt i stikken?

Jeg har dels som formand for DANSMA og dels som oplægsholder og deltager ved diverse matematiktræf stødt ind i matematiklærere fra specialskoler som oplever en vis frustration over hvad de skal gøre ved matematikken. De oplever et øget fagligt pres via det store fokus på læringsmålstyret undervisning, de nationale test og andre målinger - et pres og en forventning som ikke umiddelbart synes foreneligt med den faglige skrøbelighed deres elevgruppe har.

1   13

Det kan anbefales at være matematikforfatter

Fornylig fik jeg den glæde sammen med en større gruppe gode kollegaer, grafikere og forlagsredaktør at få tildelt Alineas læremiddelpris. Ved prisoverrækkelsen fik jeg på gruppens vegne i morskab og måske lidt kluntet sagt, at det ikke kunne anbefales at være lærebogsforfatter - hvilket jeg lidt overraskende senere blev citeret for. Bemærkningen skulle selvfølgelig opfattes ironisk, idet det absolut ikke er min mening at tale kommende forfattere fra et forfatterskab. Læremidlet og ikke mindst lærebogen opfatter jeg som et vigtigt element i den daglige undervisning i matematik

2   27

Lærer elever som rotter?

Jeg troede ikke, jeg skulle genopleve det, men det synes som om vi er ved genopfinde eller måske blot gentage et dybt betænkeligt læringssyn fra fortiden.

1   12

At undersøge er ikke bare at undersøge

Der tales meget om undersøgende undervisning – men hvad er det? Jeg vil forsøge at beskrive forskellige typer af aktiviteter som hver især har forskellige undersøgende kvaliteter – udsprunget af det ministerielle arbejde med projektet KIDM – Bedre kvalitet i dansk og matematik

2   17

Det skal undersøges

Ministeriet har sammen med Skolelederforeningen og DLF igangsat et projekt ”Bedre kvalitet i matematik og dansk”. Stort anlagt med mange (i matematik) 4. - 5. klasses elever rundt om i Danmark som skal deltage på forskellig vis. Projektet omtales med forkortelsen KIDM og forløber i perioden 2016 - 2018. Projektgruppen består af folk fra fire UC’er (UCN, UCSyd, UCL og UCSJ) og to universiteter ( Ålborg og Syddanske).

4   14

Åh nej - matematik

Fænomenet matematikangst er international kendt og anerkendt som en central barriere for læring i matematik.

0   9

Åh nej - matematik

Fænomenet matematikangst er international kendt og anerkendt som en central barriere for læring i matematik.

0   8

Matematikere i hele verden - foren jer

Den morgen i november for et par uger siden vågnede jeg op med forbløffelse. Årtiers mest kontroversielle person var valgt til en af de mest magtfulde positioner - som præsident for USA. Kontroversiel fordi hans udtalelser i valgperioden indeholdt en meget problematisk omgang med fakta og sammenhænge. En forbløffelse fordi de fleste formodentlig havde den forestilling, at en sådan person umulig kunne vælges til at stå vagt om et land som fremhævede deres demokratiske idealer som bærende elementer men nej … Et valg som så sandelighed giver anledning til eftertanke.

0   9

Vanskeligheder med tal forfølger en gennem skolesystemet

På det netop afsluttede årsseminar for foreningen DanSMa havde vi besøg af en spændende forsker fra Minnesota, prof. Michelle Mazzocco. Min blog er denne gang dedikeret til hendes arbejde og vil omhandle en række interessante resultater.