Bent Lindhardt

Profilbillede af Bent Lindhardt

Lektor

University college Sjælland

Formand for DanSMa - dansk specialmatematik. Forfatter og redaktør på mange lærebøger i matematik for folkeskolen Koordinator i Kompetencecenteret for matematikdidaktik for UC Lektor i matematik ved læreruddannelsen i Roskilde/Holbæk

4   12

Åh nej - matematik

Fænomenet matematikangst er international kendt og anerkendt som en central barriere for læring i matematik.

0   8

Åh nej - matematik

Fænomenet matematikangst er international kendt og anerkendt som en central barriere for læring i matematik.

0   7

Matematikere i hele verden - foren jer

Den morgen i november for et par uger siden vågnede jeg op med forbløffelse. Årtiers mest kontroversielle person var valgt til en af de mest magtfulde positioner - som præsident for USA. Kontroversiel fordi hans udtalelser i valgperioden indeholdt en meget problematisk omgang med fakta og sammenhænge. En forbløffelse fordi de fleste formodentlig havde den forestilling, at en sådan person umulig kunne vælges til at stå vagt om et land som fremhævede deres demokratiske idealer som bærende elementer men nej … Et valg som så sandelighed giver anledning til eftertanke.

0   9

Vanskeligheder med tal forfølger en gennem skolesystemet

På det netop afsluttede årsseminar for foreningen DanSMa havde vi besøg af en spændende forsker fra Minnesota, prof. Michelle Mazzocco. Min blog er denne gang dedikeret til hendes arbejde og vil omhandle en række interessante resultater.

5   23

Der var engang en høring …

Folketingets uddannelsesudvalg havde i onsdags d. 14. september indkaldt til høring om de nationale test. De mange diskussioner om pålidelighed og gyldighed af disse test er kommet helt ind i de folkevalgte kredse. Nu skulle der tages stilling til om eller, hvordan det skal fortsætte.

0   7

Et fag i verdensklasse

Den nyligt afholdte ugelange internationale konference ICME bringer tanken hen på den internationale dimension vores fag har - og den rigdom af erfaring, diskussion og viden, som vi kunne have glæde af herhjemme i andedammen.

1   372

Færre mål?

Med udgangspunkt i læsning af Folkeskolen nr. 11 vil jeg påpege nogle muligheder og faremomenter i den proces som åbenbart nu er undervejs fra ministeriet om reduktion af færdigheds-og vidensmål.

17   706

De nationale tæsk

Observationerne i en tredje klasse under deres arbejde med de nationale test var en bekymrende oplevelse.

19   649

ITsmart men ikke fagligt i orden

Det store fokus, der i dag er på at udvikle folkeskolen mod mere it anvendelse, har skabt et boom af nye produkter, som umiddelbart virker smarte, men som indholdsmæssigt er dybt betænkelige.

1   516

Hvilke kompetencer?

Jeg gætter på der ikke er mange, som har været på et kursus eller et uddannelsesforløb i nyere tid om, hvad matematik er, uden at de matematiske kompetencer er blevet nævnt. Når jeg kommer rundt i sådanne sammenhænge oplever jeg imidlertid ofte en noget stor afstand fra ”at have hørt om” og så en indsigt som gør det muligt at operere med kompetencerne i den daglige undervisning. Jeg har derfor sat mig for i de næste par blogs at give mit bud på de matematiske kompetencer - diskutere dem og stille kritiske spørgsmål undervejs.

1   435

Hvilket nummer?

Bare lidt juletankeknas… til de kommende lune juledage.

0   485

Ti nu stille

Vi kan ikke lade være. Det kommer til os som et indre pres, det er svært at modstå. Vi holder mest af alt af … forklaringen. Som tenoren der ikke kan lade være med at forløse sin stemning i sang, som maleren der ikke kan lade være med at have sin skitseblok klar, så han kan fastholde et syn og som fotografen der har sit kamera tæt ved hånden hvis øjeblikket viser sig. Sådan har vi det med forklaringen. Den ligger lige på tungen, hvis muligheden viser sig. Den er en vigtig del af vores identitet. Det er den vi først og fremmest anvender, når den lærende skal lære.

2   420

Singapore math

Singapore math er en betegnelse for den matematikundervisning man typisk udfører i Singapore. En metode og et fagsyn som har bragt landet frem til et af højest scorende i internationale test. En af de ting de lægger meget vægt på, er elevernes evne til at problemløse.

1   456

Om ”Bevægelsen” nok engang

Foreningen DanSMa - Dansk SpecialMatematik - afholdt 25. - 26. sept. deres 5. årsseminar. På programmet havde vi (Pernille Pind og jeg) et oplæg om bevægelse som læringsfremmende element i matematik - når nu det har fået den eksponering i den nye folkeskole reform. Et par fortsatte ord om det i denne blog

0   428

Der kom en amerikaner til byen …

Jeg har haft held med at få lokket en af de store matematikdidaktikker, professor Jeremy Kilpatrick fra Georgia, USA til at komme til den nyligt afholdte nationale konference for matematikvejledere. Jeremy er på mange måder ”The grand old man”, som har deltaget i debatten med stor vægt i de sidste 50 år, så det var med spænding, at jeg så frem til hans indledende foredrag om skolematematikken - internationalt set.

0   748

Sandhed eller statistik?

Mange kommuner ruster i disse tider deres lærere til at forbedre undervisningen. Det sker gennem centralt styrede kurser og foredrag, hvor man reduceres til tilhører i stedet for medspiller.

2   606

Ordet

Der er ved at opstå en tendens til at ”latinisere” matematik, så man får udryddet hverdagssprog og babysprog i den matematiske samtale. Vinder vi noget ved det eller lægger vi bare endnu større afstand til virkeligheden?

1   598

Programmering i matematik?

Lad det stå krystalklart – der er ikke et krav i forenklede Fælles Mål om, at eleverne skal programmere i matematik. Der er et oplæg i vejledningen til anvendelse af programmering, som der er andre metodiske tilgange til fagets kerneidentitet – men det er kun inspirationsmateriale.

0   546

Er det tegn på læring?

Læringsmålstyret undervisning er et af store samtaleemner på skolerne i disse måneder op til den endelige indfasning af forenklede fælles mål. Som ved så mange andre kampagner kan det tage overhånd og overskygge mange andre centrale undervisningsfaglige spørgsmål, men lad os dog i tidsåndens navn se på en de store – Tegn på læring – i relation til matematik.

2   672

Notatregning er moderne regning

Regnekunst i dag er ikke det samme som regnekunst i går. Vi må forholde os til de færdigheder en kommende borger i Danmark må formodes at skulle besidde – og her må vi tage et opgør med det at regne i den traditionelle udgave