Pia Jessen

Profilbillede af Pia Jessen

Kandidat til suppleringsvalget i DLF 2021. Børnehaveklasseleder og formand for Børnehaveklasseforeningen

Horne skole, Varde

0   4

Anbefaling fra tidligere hovedstyrelsesmedlem Ulla Koch Sørensen

Du har forhåbentlig modtaget mail fra Danmarks Lærerforening vedrørende suppleringsvalg til Hovedstyrelse. Et medlem er trådt ud og derfor er der nu valg til den ledige plads. Der er fire kandidater, men kun en af dem er Børnehaveklasseleder og hører dermed til fraktion 2.

1   13

Frem og tilbage er lige langt eller er det?

Det spørgsmål har jeg tumlet med siden jeg læste, at nu har inklusionsloven fra 2012, der med et trylleslag forvandlede næsten alle elever med behov for specialundervisning, til elever, der kunne inkluderes i almenklasserne, fået politikkernes bevågenhed, da antallet af elever der kommer i specialtilbud stiger.

0   4

Lad os få forskelligheden ind i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse.

Nu har du chancen for, at holdet i Danmarks Lærerforening hovedstyrelse får en bredere repræsentation.

0   7

Pia Jessen kandidat til suppleringsvalget i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse

Siden 2007 har jeg været formand for Børnehaveklasseforeningen og kongresdelegeret for fraktion 2 i DLF’s kongres. Derudover er jeg tilknyttet netværket for de faglige foreninger i DLF´s regi. Jeg har været ansat i Folkeskolen siden 1995 først i Helsingør og nu som børnehaveklasseleder på Trane skole og Børneby afd. Horne, Varde. Mine fagpolitiske erfaring har jeg via mit arbejde som TR og næstformand i MED ved Trane skole og Børneby samt mit virke som kredsstyrelsesmedlem i Varde Lærerkreds.

0   3

50 års jubilæum

Meld dig ind i Børnehaveklasseforeningen inden udgangen af 2020 og får 50% i jubilæums rabat.

0   1

Vi står over for et valg

Pia Jessen, Varde Lærerkreds > kreds 103

0   4

Valg til DLF Hovedstyrelse

Anbefalig til Hovedstyrelsevalget 2019

0   3

Valg til DLF Hovedstyrelse

Børnehaveklasseforeningens anbefaling af Børnehaveklasselederens kandidat til Hovedstyrelsesvalget 2019

0   3

Valg til DLF Hovedstyrelse

Formand for Børnehaveklasseforeningen er kandidat til DLF Hovedstyrelsesvalg

0   405

Hvordan man forbedrer vilkårene for truede arter?

Når man slår op for at finde en definition af truede arter, dukker der seks forskellige kategorier op, der spænder fra uddøende arter til arter under observation. I forbindelse med at bl.a. Odense kommune har meldt ud at de påtænker, at det fremover er lærere der skal varetage undervisningen i børnehaveklassen, er jeg blevet spurgt om børnehaveklasselederne er ved at være en truet art.