John Rydahl

Profilbillede af John Rydahl

Formand for Religionslærerforeningen

www.religionslaererforeningen.com

0   4

Religionernes Dag 2021

Endeligt program - nu med politiet som oplægsholder

3   12

Revision af læreruddannelsen

Hvem har mon mest praktik behov?

0   6

Religionernes Dag 2021

Tema: Kulturmøder i skolen - når religion spiller ind.

0   3

Rådgivningsgruppen til revitalisering af skolens religionsundervisning genopstår

Riisager oprettede det, Rosenkrantz-Theil nedlagde det, inden det var kommet i gang, men nu har en fond sørget for, at arbejdet bliver gjort.

0   12

Evaluerings- og revisionscirkus

Bestemmelserne for såvel folkeskolen som læreruddannelsen ændres i et væk, uden at det får synderlig effekt. Hvorfor mon? Måske fordi man hver gang griber sagen forkert an og tager fat de forkerte steder.

2   9

Flere kanoner i folkeskolen? Nej tak!

Knapt er politikerne blevet enige om at detailstyre indholdet i skolens undervisning mindre, før de konservatives uddannelsesordfører Mai Mercado foreslår endnu en kanon - nu om kristendom. Det er ikke godt.

0   5

Offentlighedsteologi I - mellem politik og religion

Har teologien relevante perspektiver at bidrage med i den politiske debat om aktuelle samfundsspørgsmål, som ikke fremføres andre steder fra?

0   1

Filosofi med børn

Kursusdag for dansk- og religionslærere på Syddansk Universitet

0   8

Folkeskoleidealet

Aldeles sympatiske idealer men med visse uforståelige svipsere

0   0

Ny læseplan og undervisningsvejledning

sympatisk men unødig omstændelig

1   12

Ny minister – nye perspektiver for religionsfaget?

Bevarer den nye minister mon den nyligt nedsatte rådgivningsgruppe vedr. udvikling af skolens religionsundervisning?

0   10

Religionernes Dag 2019

Også i år afvikler Religionslærerforeningen Religionernes Dag, hvor engagerede kolleger mødes om faget. I år på Københavns Universitet torsdag d. 12. september under temaet: Himmel og Helvede.

0   0

Påske-halløj

En lille refleksion i anledning af den nyligt overståede højtid

0   3

Efterlysning: ”Poetry slamming” for lærergerningen!

Er tiden inde til, at lærerne gør sig gældende som eksperter i skoleundervisning?

0   0

Skolen som anti-radikaliserings-anstalt?

Kan og skal skolen bruges til forebyggelse af radikalisering?

0   4

Etisk dannelse – en mangelvare?

At vi i skolens undervisning bidrager til elevernes etiske dannelse, er ingen vist i tvivl om, men nyt forskningsprojekt afslører, at vi åbenbart er meget lidt bevist reflekterende om, hvad det er, vi gør og hvorfor. Er det godt nok? Næppe!

0   40

Forkyndelse tilbage i skolen? Nej tak!

Der mangler stringens i regeringens tænkning, når den vil gøre et forsøg med afvikling af konfirmationsforberedelse i den understøttende undervisning permanent.

1   19

Forkyndelse forklædt som pædagogik!

Er det i orden at forkynde i skolen, hvis blot det skjules i en pædagogisk klædedragt?

0   13

Opgør med læringsmålstyranniet?

Gode takter i rådgivningsgruppens anbefalinger om konsekvenser af ophævelse af bindende mål, men får de magt, som de har agt?

0   4

Demokratiplatform – til fordel eller ulempe for udviklingen af det demokratiske sindelag?

Godt initiativ fra ministeriets skæmmes desværre af dårlig timing, for megen formel demokrati og for ringe fagligt funderede forløb.