John Rydahl

Profilbillede af John Rydahl

Formand for Religionslærerforeningen

www.religionslaererforeningen.com

0   3

Corona og religionsundervisning

Coronakrisen kom til at minde os alle om, at tilværelsen er skrøbelig og næppe så kontrollerbar, som tiden fordrer. Det er bl.a. det grundvilkår religionsundervisningen skal bidrage til elevernes forholden sig til og håndtering af.

0   7

Religionernes Dag 2021

Endeligt program - nu med politiet som oplægsholder

3   12

Revision af læreruddannelsen

Hvem har mon mest praktik behov?

0   8

Religionernes Dag 2021

Tema: Kulturmøder i skolen - når religion spiller ind.

0   3

Rådgivningsgruppen til revitalisering af skolens religionsundervisning genopstår

Riisager oprettede det, Rosenkrantz-Theil nedlagde det, inden det var kommet i gang, men nu har en fond sørget for, at arbejdet bliver gjort.

0   12

Evaluerings- og revisionscirkus

Bestemmelserne for såvel folkeskolen som læreruddannelsen ændres i et væk, uden at det får synderlig effekt. Hvorfor mon? Måske fordi man hver gang griber sagen forkert an og tager fat de forkerte steder.

2   9

Flere kanoner i folkeskolen? Nej tak!

Knapt er politikerne blevet enige om at detailstyre indholdet i skolens undervisning mindre, før de konservatives uddannelsesordfører Mai Mercado foreslår endnu en kanon - nu om kristendom. Det er ikke godt.

0   5

Offentlighedsteologi I - mellem politik og religion

Har teologien relevante perspektiver at bidrage med i den politiske debat om aktuelle samfundsspørgsmål, som ikke fremføres andre steder fra?

0   1

Filosofi med børn

Kursusdag for dansk- og religionslærere på Syddansk Universitet

0   8

Folkeskoleidealet

Aldeles sympatiske idealer men med visse uforståelige svipsere

0   0

Ny læseplan og undervisningsvejledning

sympatisk men unødig omstændelig

1   12

Ny minister – nye perspektiver for religionsfaget?

Bevarer den nye minister mon den nyligt nedsatte rådgivningsgruppe vedr. udvikling af skolens religionsundervisning?

0   10

Religionernes Dag 2019

Også i år afvikler Religionslærerforeningen Religionernes Dag, hvor engagerede kolleger mødes om faget. I år på Københavns Universitet torsdag d. 12. september under temaet: Himmel og Helvede.

0   0

Påske-halløj

En lille refleksion i anledning af den nyligt overståede højtid

0   3

Efterlysning: ”Poetry slamming” for lærergerningen!

Er tiden inde til, at lærerne gør sig gældende som eksperter i skoleundervisning?

0   0

Skolen som anti-radikaliserings-anstalt?

Kan og skal skolen bruges til forebyggelse af radikalisering?

0   4

Etisk dannelse – en mangelvare?

At vi i skolens undervisning bidrager til elevernes etiske dannelse, er ingen vist i tvivl om, men nyt forskningsprojekt afslører, at vi åbenbart er meget lidt bevist reflekterende om, hvad det er, vi gør og hvorfor. Er det godt nok? Næppe!

0   40

Forkyndelse tilbage i skolen? Nej tak!

Der mangler stringens i regeringens tænkning, når den vil gøre et forsøg med afvikling af konfirmationsforberedelse i den understøttende undervisning permanent.

1   19

Forkyndelse forklædt som pædagogik!

Er det i orden at forkynde i skolen, hvis blot det skjules i en pædagogisk klædedragt?

0   13

Opgør med læringsmålstyranniet?

Gode takter i rådgivningsgruppens anbefalinger om konsekvenser af ophævelse af bindende mål, men får de magt, som de har agt?