Erik Riis Svendsen

Profilbillede af Erik Riis Svendsen

overlærer

Balsmoseskolen

Lærer på Balsmoseskolen i Egedal kommune. Underviser i natur/teknik, biologi og geografi. Medlem af Biologforbundets bestyrelse

2   448

Målstyring – eller overstyring?

Da de nye forenklede fællesmål udkom var vi i Biologiforbundet meget begejstret for den vægtning af de naturfaglige kompetencer, som målene fokuserede på. Specielt, at den meget særgene kompetence det er, at udvælge det rigtige svar blandt et antal muligheder, ikke er nævnt. Den fremtidige evaluering må foregå ved en prøve eller projektopgave, hvor eleverne viser deres naturfaglige kompetencer. Vi ser altså en klar forbedring. Her for nylig havde jeg en oplevelse, der desværre viser, at målstyringen kan føre til overstyring.

0   600

Hvor meget skal en (naturfags)lærer vide?

En af mine gode venner inden for biologifaget - en cand. Scient. – fravalgte et job som seminarielærer. Hun oplevede, at der i uddannelsen var så meget fokus på didaktikken, at den rent biologifaglige del blev absolut underprioriteret. Det hun følte var, at de elever hun sendte ud, måske nok vidste noget om at undervise i biologi, men det de underviste i – altså faget biologi – havde de kun ringe viden om. Det fik mig til at fundere lidt over ovennævnte problemstilling.

0   1087

Fagets indhold

Når man har været lærer i mange år, har man også oplevet mange ændringer i synet på fagenes indhold. Dette ses ved forskellige tiders formuleringer af mål for faget, placering i skemaet og prioritering ved den afsluttende evaluering. Nu ser vi med den nye folkeskolereform endnu en gang en stor ændring i fagsynet. Her ser jeg det selvfølgelig med en biologilærers øjne.

0   1283

Oplevelsen og den gode historie

Er der plads til historiefortælleren og den gode historie i den nye folkeskole?

0   1564

Læreruddannelsen og fremtidens skole

Hvordan skal læreruddannelsen tilrettelægges hvis fremtidens skole skal være mere projekt og tema end fagorienteret?