Lise Hostrup Sønnichsen

Profilbillede af Lise Hostrup Sønnichsen

Lektor

UC Syddanmark

Uddannelse: Master i Børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser ved SDU med fokus på børns leg, krop og kultur og social læringsteori. Specialeergoterapeut med speciale i børn, ETF Karriereforløb: 2010- Adjunkt ved Videncenter for Sundhedsfremme, UC Syd-danmark 1999-2010 -Børneergoterapeut, PPR Haderslev Kommune

1   1669

Elever med overvægt og trivsel

Forskningen fortæller os, at elever med overvægt er i særlig risiko for at få psykosociale vanskeligheder med negative konsekvenser for deres skolegang. Derfor er skolen nødt til at have særlig fokus på at sikre børn med overvægts trivsel, det er en vigtig brik i arbejdet med at mindske chanceuligheden hos børn.

0   1343

Æstetik, sundhed og Aktiv rundt i Danmark

Vi er måske ikke så meget i vane med at forbinde æstetik med sundhed i Danmark, men det er der faktisk god grund til at gøre. Da æstetikken er følelsernes sprog, er fortællinger og billeder særlig velegnede til at sætte gang i følelsesmæssige læringsprocesser