Jeanette Magne Jensen

Profilbillede af Jeanette Magne Jensen

Lektor i sundhedspædagogik

Inst. for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

Interesseområder: sundhedspædagogik; sundhedsfremmende skole; whole school approach; social ulighed i sundhed; deltagelse; handlekompetence; hverdagslivsperspektiv.

0   1941

LYST som indgang til det sundhedspædagogiske arbejde

Hvad har lyst at gøre med sundhedspædagogik og social ulighed i sundhed? En hel masse, hvis man se på resultater fra kvalitativ forskning inden for området social ulighed i sundhed – og en ny evaluering af et udviklingsprojekt i regi af Center for Socialt Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU). Med dette blogindlæg ønsker jeg at vise betydningen af, at sundhedspædagogikken arbejder bevidst med et udgangspunkt i unge menneskers ønsker og drømme, når målet er at opbygge handlekompetence til at klare alle livets udfordringer – og dermed øge deres sundhed og trivsel.