Ulla Pedersen

Profilbillede af Ulla Pedersen

ergoterapeut

Arbejder i Videncenter for Sundhedsfremme og Videncenter KOSMOS, University College SYD.

0   4

Medinddragelse vigtigt for sundhed

Hvordan kan børn og unge bedst muligt inddrages, så det gør en positiv forskel for dem og deres omgivelser? Det giver en ny, gratis bog flere bud på.

0   4

Sundhedsfremmende skoler

Hvad er særligt ved en sundhedsfremmende skole? For alle skoler arbejder vel med sundhed i en eller anden udstrækning.....?

1   2

Børns sundhed og trivsel - lidt statistik til eftertanke

Skolebørnsundersøgelsen giver inspiration til hverdagens læringsindsatser.

0   0

Når klassen samarbejder om sundhed

At være en del af et fællesskab er særdeles vigtigt for vores sundhed - det gælder uanset, om vi er 7 eller 90 år. Men hvordan arbejder vi med fællesskabet på en legende og let måde i klassen?

0   2

At finde materialer til sundhedsundervisningen

I dette efterår vil jeg præsentere en række materialer, der gør sundhedsundervisningen lettere, mere spændende og interessant. Find gode danske materialer - og bliv også præsenteret for de bedste ideer fra udlandet.

0   4

Twinning – sundhed på tværs af landegrænser

Få ideer ved at samarbejde med en anden skole/klasse om sundhedsundervisningen. Lad der opstå undren over andre kulturer og andre måder at gribe sundhed an på. Få en twinning-klasse i udlandet – nu er det ganske let at få en kontakt formidlet.

0   4

Hvor mon den er, den røde tråd?

Den gode nyhed er, at tråden er klar til at blive samlet op. I form af et inspirations- og undervisningsmateriale til lærere om den røde tråd - det vil sige: sammenhængskraften - i idrætsundervisningen fra indskoling til udskoling. Materialet kan bruges frit af alle interesserede lærere.

3   6

At arbejde med søvn - en opgave i skolen

For lidt søvn giver både fysiske og psykiske problemer. Derfor er det vigtigt, at børn lærer om søvn og betydningen for deres trivsel, sundhed og læring. Aarhus Kommune og Videncenter KOSMOS har udarbejdet et undervisningsmateriale sammen med børn og unge og stiller det til rådighed for alle.

0   5

Hvem er ansvarlig for sundheden?

For grænsehandlens skyld fjerner og sænker regeringen nu afgifter for 720 millioner danske kroner. Bl.a. bliver alkoholsodavand og chokolade billigere og den tidligere varslede prisstigning på slik og cigaretter tages af bordet. Er det godt eller skidt for børns sundhed?

0   3

Da børns sundhed forsvandt fra nationalstrategien

Man kan kalde det et politisk kup, som ingen opdagede! For da den borgerlige regering i 2016 udskiftede den tidligere socialdemokratiske regerings nationale sundhedsmål, var børns sundhed helt skrevet ud af den officielle, nationale intention for sundhedsområdet i den nye strategi. Og det har der ærlig talt været talt alt for lidt om!

0   6

Har du talt med din kollega i dag?

Samarbejde, videndeling, netværksarbejde - essentielt for skolens arbejde, men der er behov for at øge kvaliteten.

0   1111

Pejlemærker for sundhed i skolen

Sundhed er på skolens dagsorden, men som timeløst fag. En ny antologi giver pejlemærker for lærere og pædagogers arbejde med sundhed.

0   983

Gør sundhed let?

Dagens mantra er: Gør sundhed let. Men hvem gør det let for lærerne at arbejde med sundhed?

0   1334

Mere lighed i sundhed

Det er afprøvet med succes i skoleregi - her kaldes det sundhedsambassadører. Nu indføres det på landsplan under navnet lighedsambassadører. Men kort og godt - det virker kun, hvis ambassadørerne er aktive og brænder for en mission.

1   901

Hvordan kan børn involveres i sundhedsundervisningen?

Kommer børns handlekompetence af sig selv, når den voksne trækker sig tilbage og lader børnene sætte dagsordenen? Kan vi sikre, at børn træffer sunde valg? Dette indlæg handler om den svære balance mellem voksenstyring og deltagerinvolvering i sundhedsundervisningen.