Børge Koch

Profilbillede af Børge Koch

Videncenterchef

Det nationale videncenter KOSMOS

0   6

Sæt frugt, grønt og bæredygtighed på skoleskemaet!

Danmark er som medlem af FN forpligtet til at opnå resultater indenfor bæredygtig udvikling, som er beskrevet i FN’s 17 verdensmål .

0   12

Nye kostråd og madkundskab i skolen.

Fødevarestyrelsen har netop lanceret de nye officielle kostråd, hvor danskerne får vejledning og gode råd om, hvordan vi kan spise sund mad, der også er klimavenlig. Hvad kræver det at nå frem imod de nye officielle kostråd i skolen? Denne ernæringskommentar er udarbejdet i tæt samarbejde med BA i ernæring og sundhed, Kristina Westgate, og ser nærmere på, hvordan de nye kostråd kan blive en del af madkundskab i skolen.

0   1

Mad og bevægelse i fællesskaber

Rapporten ”Fremme af sunde mad- og måltidsvaner blandt børn og unge (2018)” udgivet af Vidensråd for forebyggelse anfører, at det er veldokumenteret, at sunde mad- og måltidsvaner kan være med til at fremme og bevare et godt helbred livet igennem. Gode mad- og måltidsvaner medvirker bl.a. til at forebygge overvægt og svær overvægt og dertilhørende alvorlige komplikationer på både kortere og længere sigt.

0   4

Et sundhedspædagogisk spørgsmål om folkeskolens didaktiske fokus og ansvar for dannelse af elevernes madkultur, madtrend og prioritering, via valgfaget madkundskab: ”Har du lavet mad med din familie i dag?”

Artiklen, som er udarbejdet i et tæt samarbejde med Anita Lagoni (BA i ernæring og sundhed og kandidat i pædagogik) ønsker at sætte fokus på, hvordan lærernes rolle og det didaktiske perspektiv på valgfaget madkundskab, kan skabe lyst, kompetencer og større forudsætninger for elevernes kobling imellem teori og praksis, udenfor skoletiden. Skal der tænkes mere helhedsorienteret imellem skole, fritid og hjem? Skal eleverne have hjemmearbejde for i faget og hvis dette er tilfældet, hvordan kan det praktiseres? Skal lærerne udlevere vejledende materiale der opfordrer og motiverer elevernes deltagelse i madlavningen i hjemmet, eller måske endda søsætte sociale madfællesskaber udenfor skoletiden og i så fald, hvem skal understøtte dette?

0   6

Hvem vil være med?

Igennem de seneste 12 år har Det nationale videncenter KOSMOS/UC Syd været en del af rigtig mange skolers arbejde med bevægelse, søvn og sund mad i skolernes sundhedsuger (hvert år i uge 39-41) – de fleste kender det nok bedre under Aktiv Året Rundt.

0   15

Sundhed er mere end bevægelse

Mad og madkundskab mangler samme fokus i folkeskolen, som f.eks. idræt og bevægelse har fået siden skolereformen. Større fokus på faget ”madkundskab” er nødvendigt, hvis vi skal tage vores ansvar for sundhedsfremme alvorligt.

3   8

Vi har et fantastisk set up!

Vi har et fantastisk grundlag for at arbejde og fremme skoleelevers sundhed og trivsel i Danmark, - måske det bedste i hele Europa - MEN…. udnytter vi det godt nok? Ud fra undersøgelse om elevers sundhed og trivsel, så tyder meget på, at vi ikke udnytter det gode grundlag for at fremme danske skoleelevers sundhed og trivsel godt nok. Noget virker i hvert fald ikke….

0   17

Hvor vigtige er gode relationer i forhold til børn og unges bevægelse?

Hvordan kan vi skabe fokus på de rollemodeller, som ikke er børnenes egne forældre, i indsatsen for at gøre børns hverdag mere fysisk aktiv? En rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at forældre spiller en markant rolle for deres børns fysiske aktivitet. Forældrenes overbevisninger, egen adfærd og støtte til deres børn har stor indflydelse på deres børns holdninger og adfærd i forhold til fysisk aktivitet. Men hvad så med de børn, der ikke har forældre, som centrale rollemodeller?

0   11

Tid og plads til arbejdet med måltidskultur!

I oktober 2017 sendte Verdenssundhedsorganisationen WHO resultater ud fra et globalt studie, der melder om, at antallet af ekstremt overvægtige er øget dramatisk i de seneste 40 år og at antallet nu ligger på omkring 124 millioner ekstremt overvægtige børn i verden. Det er en problemstilling vi også må forholde os til i Danmark. Det nationale videncenter KOSMOS forsøger løbende at komme med bud på, hvordan man kan arbejde med og forbedre en mad- og måltidskultur.

0   2

Sund mad med Hoppeline...

For et års tid siden startede projekt ”Hoppeline”, som er et sundhedsfremmende projekt i daginstitutioner. Projektet er støttet af Nordea-fonden og arrangeres af Det Nationale Videncenter KOSMOS. Noget tyder på, at projektet har ramt et behov for at sætte sundhed og sundhedspædagogik på dagsorden rundt omkring i Danmark, idet lidt over 990 institutioner nu deltager i projektet.

0   3

Ser man det…..

Mens vi i Danmark fortsat i forlængelse af skolereformen i 2014 drøfter vigtigheden og nødvendigheden af sammenhængen mellem teori og praksis, lange skoledage, mere bevægelse i skolen etc., så efterlyser unge fra udvalgte OECD lande lige netop nogle af disse perspektiver i fremtidens udvikling af OECD læreplaner.

8   20

Børns bevægelse – et didaktisk tilvalg!

Af: Kandidat i pædagogisk psykologi, Camilla Sif Freja Petersen og videncenterchef i Det nationale videncenter KOSMOS, Børge Koch Med denne artikel håber vi at inspirere til overvejelser omkring arbejde med værdier i børns egen bevægelse: Kan – eller bør – børns kreativitet og selvkonstrueret bevægelse være et didaktisk tilvalg?

0   12

Nytter det noget?

Undervisere skal have reel mulighed for planlægning, forberedelse og efterbehandling af den daglige undervisning. Efter OK13 har debatten om forberedelsestid fyldt rigtig meget i debatten. Manglende forberedelsestid kan blive en faldgrube i forhold til at undervisere benytter undervisningsmateriale i undervisningen, der umiddelbart ikke er relevante eller som måske fylder i undervisningen, uden at det støtter op om skolens/undervisningens opgave.

0   5

Mens vi venter....

På Folkemødet på Bornholm i juni 2016 blev der bl.a. efterlyst et udredningsarbejde med fokus på eksisterende forskningsbaseret viden omkring mad, måltider og læring. Ønsket var en ”konsensusrapport”, som fremadrettet kan danne grundlag for arbejdet med mad og måltider i læringsperspektiv i skolen. Mens vi venter på, at Folketinget m.fl. får startet dette arbejde op, giver denne artikel et bud på et forskning- og udviklingsforløb, der bør igangsættes efterfølgende eller sideløbende.

1   467

Sæt igang!

Skolemad var til debat ved Folkemødet på Bornholm allerede på førstedagen af det store arrangement. Debattens tema var ’Skolemad, læring og maddannelse’.

0   657

Måltider, der skaber læring og dannelse…

Vi ved det alle. Det er vigtigt at spise sund mad i løbet af dagen - ikke mindst, når man er barn. Sund mad påvirker barnets indlæring, velvære og mulighed for at få en god dag i institutionen eller skolen. Men herudover giver selve måltidet også mulighed for at arbejde pædagogisk med mad og de værdier, der ligger omkring måltidet.

0   740

Sæt nu øget fokus på mad og måltider!

Skolereformen har desværre ikke medført øget fokus på mad og måltider hos landets skoleledere, og mange elever føler sig sultne og trætte i løbet af skoledagen. Det viser en ny undersøgelse fra KOSMOS, det nationale videncenter for børns og unges sundhed, kost og motion ved UC Syddanmark.

1   1040

Ny skolereform – ny organisering af skoledagen

Traditionelt har det mange steder i skoleverdenen i Danmark været sådan, at man i forbindelse med den store pause midt på skoledagen først har ladet eleverne spiste deres medbragte mad og derefter givet eleverne lov til at komme ud i skolens nærområde for at bevæge sig.

0   675

Vi skal skabe mønsterbrydere – især blandt drenge!

Vi kender det fra utallige undersøgelser, men blot for at fremhæve sagens kerne i dette indlæg om ulighed i sunde kostvaner, bringes et uddrag fra DTU Fødevareinstituts rapporten ”Sociale forskelle. Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner” , der dokumenterer, at uligheden i sundhed er øget i Danmark i perioden fra 1980’erne frem til 2010.

2   983

Hæv ambitionerne på madområdet i skolen!

1. august 2014 træder den nye skolereform i kraft. Der er mange gode intentioner i reformen og det bliver spændende at følge, hvordan den enkelte kommune eller den enkelte skole vælger at bringe intentionerne i reformen ud i praksis til gavn for eleverne og deres læring.