Anette Schulz

Profilbillede af Anette Schulz

Chefkonsulent

University College SYD

Ansat som chefkonsulent i Videncenter for Sundhedsfremme og det nationale videncenter KOSMOS.

3   626

Hvad har inklusion med sundhed at gøre?

Den danske folkeskoles almentilbud skal inden for den nærmeste fremtid inkludere et større antal elever fra specialtilbuddet, hvilket har fået mange til at råbe ”spareøvelse”. Hvorvidt der rent faktisk er tale om en spareøvelse, vides endnu ikke - dette kommer an på hvor mange økonomiske og faglige ressourcer, der følger barnet fra specialtilbuddet til almentilbuddet. Men faktum er, at arbejdet med social inklusion i høj grad er sundhedsfremmende.