Thorkild Thejsen

Profilbillede af Thorkild Thejsen

journalist og lærer

Lærerprofession.dk

0   19

Den dag i 8. klasse, da der blev smækket med døren (1)

Storm står alene på gangen og kigger i sin telefon. Han forlod klassen midt i timen og smækkede med døren, da en af de andre råbte, at han spyttede. Klasselæreren har været henne og tale med ham, men er gået igen. Jeg stiller mig ved siden af ham. - Må jeg spørge dig om noget? ”Mmm…. okay. Hva’ vil du”?

5   173

Vil jeg gerne arbejde her? Vil jeg gerne have, at mine børnebørn går her?

”Casper, altså vores nat-tek-lærer, han kan godt blive træt af Bo, og så råber og skriger han, fordi han har så travlt. Det hjælper bare ikke. Ditte derimod, vores dansklærer, … altså i dansktimerne snakker Bo også, men Ditte, hun råber ikke. Hun klapper ham på skulderen og griner også ad ham”.

4   221

Farvel, Jørgen, og tak for din indsats

Vi er mange, der kommer til at savne Jørgen Stampe. Han døde i går efter et halvt års sygdom

0   129

Jørgen Stampe er død

Tidligere formand for pædagogisk udvalg i DLF Jørgen Stampe er død. Han var idémanden og drivkraften bag Danmarks Lærerforenings professionsideal og LB Forsikrings politik om samfundsansvar.

0   39

LB Foreningen støtter Lærerprofession.dk i tre år

Med et sponsorat på godt 300.000 kroner er LB Foreningen med til at sikre, at der fortsat kan offentliggøres gode bachelorprojekter fra læreruddannelsen og gode pædagogiske lærer-diplomprojekter og uddeles priser for de allerbedste.

0   35

Skriv dagbog om coronatiden med din klasse nu

Hvordan er det at stå for nødundervisning hjemmefra og på skolen? Hvordan er det at være elev i hjemmeskole eller på en skole med en masse restriktioner? Hvad gjorde og gør I? Hvad sker der med undervisningen og med jer? Det vil skoleforskere gerne have, at I skriver dagbog om nogle dage i maj. Meld dig på dagbog2020@gmail.com

0   62

Ankers spændende fagpolitiske liv

Anker Christoffersen døde den 27.marts ”efter et langt, spændende liv”, som familien skriver om ham. Og spændende har det været. Anker udrettede meget - opnåede meget. For folkeskolens lærere og ledere – for Danmarks Lærerforening og hele fagbevægelsen.

1   117

Tid-, top- og målstyring er gift for meningsfyldt lærerarbejde

Hvor vil du gerne arbejde, og hvor er der størst mulighed for at realisere folkeskolens formål? Tjek stillingsannoncerne fra fri- og privatskoler og fra folkeskoler, og læs en ny anmelderrost bog om vilkårene efter 2013.

0   87

Hvad er et professionelt lærersprog?

Det professionssprog, man skal tilegne sig på læreruddannelsen, skal være praksisnært. Og akademisk. Men bliver det ikke lidt for ofte til en gang pseudoakademisk lingo, der måske nok giver point ved eksamen, men som ikke rører ved skolens praksis?

1   149

Vi har mistet Thyge Winther-Jensen

Han blev 85 år, fulgte engageret med og bidrog aktivt til det sidste. Bekymret for folkeskolen og læreruddannelsens udvikling og optaget af forskningen i pædagogik og didaktik. Professor emeritus, dr.phil. og tidligere folkeskolelærer Thyge Winther-Jensen døde den 28. december efter kort tids sygdom.

2   83

Hvor er diplomprojekterne om ”de andre fag”?

Politikere taler og skriver om ”fagligt løft, dannelse og frihed”. Men når det gælder pædagogiske diplomuddannelser, er det tilsyneladende en ensrettet kommunal skolepolitik, økonomien og stram styring af skolelederne, der bestemmer, at der stort set kun skal uddannes læse-, matematik- og læringsvejledere.

2   72

Lærerprofession.dk-særpris: Undersøg hvad dannelse er i dit projekt

Udover de årlige priser for gode bachelor- og diplomprojekter uddeler Lærerprofession.dk i 2020-2022 også særpriser til projekter, der analyserer og diskuterer skolens muligheder for og udfordringer med at bidrage til elevernes dannelse.

4   90

1800 bachelorprojekter – ikke alle er gode

Er bachelorprojektet læreruddannelsens svendestykke eller blot endnu en opgave, der skal overstås? Lærerprofession.dk får indstillet mange spændende projekter, men hvad med de andre 1750? Og hvilke muligheder tilbyder læreruddannelsen?

4   173

"Den bedst uddannede generation i danmarkshistorien"

Undervisningsminister Antorini var sikker, finansminister Corydon var ikke i tvivl, og KL’s Erik Fabrin var 100 procent sikker: lockout, lovindgreb og reform ville sikre både elever og lærere en bedre folkeskole. Fem år efter går det kun den forkerte vej.

0   15

Vil du med til prisfest?

Fredag den 15. november uddeler Lærerprofession.dk priser for årets bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og årets bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet. Der er trækkes lod om 30 gæstebilletter

0   44

Årets bedste projekter fra lærernes grund- og efteruddannelse er fundet

65 personer - 48 kvinder og 17 mænd - har i år fået indstillet deres bachelor- og pædagogiske diplomprojekter til Lærerprofession.dk. Dommerne fandt fire prisværdige bachelorprojekter, men kun to diplomprojekter.

0   106

Hun sejrede – ene kvinde mod 20 mænd

Lærer og skoleleder Thora Pedersen kæmpede for ligestilling med et forslag om lige løn for lige arbejde i folkeskolen. Men mange mænd strittede imod, for det ville skade lærernes sociale anseelse, mente de.

4   183

Den der tier, samtykker, Claus Holm

DPU’s leder, Claus Holm, var kun tre dage om at nedlægge Alexander von Oettingens nye professorat i pædagogik. En stilling Holm selv netop havde meddelt, at von Oettingen havde fået.

2   146

Kære undervisere og vejledere på læreruddannelsen

Læsning af mange bachelorprojekter afslører en række svagheder og mangler ved læreruddannelsen. Man kan få 12 for et bachelorprojekt, hvis de akademiske metoder er rigtigt anvendt. Men hvor er skolehverdagen? Og hvor er vejledningen om lærerarbejdets udfordringer?

3   55

Kære undervisere og vejledere på læreruddannelsen

Læsning af mange bachelorprojekter afslører en række svagheder og mangler i læreruddannelsen. Man kan få 12 for et bachelorprojekt, hvis de akademiske metoder er rigtigt anvendt. Men hvor er skolehverdagen? Hvor er vejledningen om lærerarbejdets udfordringer?