Frank Juul Agerholm

Profilbillede af Frank Juul Agerholm

Lektor, pædagogisk filosofi

VIA University College, Ernæring & Sundhedsuddannelsen samt Program for Æstetik & Pædagogik, VIA Kultur & Pædagogik, Center for Forskning & Udvikling

4   39

Stjernekrigen og jagten efter den indre ledestjerne – et inklusionsfusionsmisfoster

På det seneste har det slået mig, at særligt i forhold til folkeskolens yngste elever ser og hører jeg om flere og flere tilfælde og tiltag, hvor forskellige afarter af behavioristisk inspireret adfærdsmodifikation og positiv-psykologisk inspireret pseudomeditativ-find-svaret-i-dig-selv-introspektion fusioneres i den pædagogiske praksis. Min fornemmelse er, at det bl.a. har noget med inklusionsopgaven at gøre.

1   3927

Hjerternes fest i de kolde hjerners højtid

Det er igen blevet den tid på året, der kaldes hjerternes fest. I år indrammes denne tid dog – ikke mindst på folkeskoleområdet – af de kolde hjerners noget længerevarende højtid, så man på skolens, samfundets, ja livets vegne næsten får lyst til at stemme i med ”Ind under jul, hvor er det trist”.

0   1859

Diæten – et andet perspektiv

Temaet for den seneste udgave af vores studenterblad ”Næringsstoffet” er ”Et andet perspektiv”. Ifølge redaktionens oplæg kunne det eksempelvis dreje sig om »artikler om nye kropsidealer, at sundhed ikke kun handler om, hvad man propper i munden, forskellige perspektiver på de nye kostråd, alternative kostformer (5:2 kuren) osv.«. Det gav mig anledning til et indlæg, hvor jeg har forsøgt at strejfe flere punkter fra listen med et andet perspektiv på diæten. Det kommer her i en lettere tilrettet version, der måske også kan tjene som tankeføde, når det drejer sig om tendenser i forhold til sundhedens rolle i folkeskolen.

0   2557

Julesul på Laskedalen - Strøtanker over julemåltidet

For et par år siden spurgte redaktionen på vores studenterblad, hvor jeg har en fast klumme, om jeg ville bruge fem minutter på at skrive lidt om, hvad der bliver hygget med juleaften hos familien Juul Agerholm. Det gav mig anledning til et par strøtanker over julemåltidet – lidt om hjemlighed, hygge og måltidets sociologi. De kommer her i stort set samme form som dengang.

0   2505

Madens festival - En typologisk skitse

Der er gang i madfestivalerne for tiden. Copenhagen Cooking løber af stablen mellem den 23. august og den 1. september, og Food Festival i Århus foregår fra den 6. til den 8. september. Jeg vil i følgende gruble lidt over madens festival og fremstille en typologisk skitse med fire grundtyper, der kunne benævnes ”Dyrskuet”, ”Høstgudstjenesten”, ”Bilka-fødselsdagsfesten” og ”Food Festivalen”.

0   2287

Idioten, dannelsen og diæten

Der er nære og problematiske forbindelser mellem idioten, dannelsen og diæten i den antikke tænkning; forbindelser som vi fortsat kan lære af, og som fortsat byder på pædagogiske udfordringer.

0   3165

Sundhed, dannelse og (u)myndighed

Mådehold, evnen til mærke efter hvad der er det rette for ens helbred samt kritisk erkendelse af det sunde har trange kår disse år. Jeg tror, der er tale om tendenser, der rækker langt ud over forholdet til sundhed og i bredere forstand peger på umyndighed og manglende dannelse.

0   1873

Ny Nordisk Skolekøkkenafmontering

Regeringens prestigeprojekt Ny Nordisk Skole er både af navn og manifest inspireret af den gastronomiske og økonomiske succes Nyt Nordisk Køkken. Indholdet i det regeringsindgreb, der afsluttede den såkaldte lærerkonflikt, risikerer imidlertid at afmontere de muligheder, der i skolekøkkenet gives for at så en inspirerende spire til udviklingen af den talentmasse, som i fremtiden kan være med til at føre Nyt Nordisk Køkken videre. Ikke at det nogensinde har været eller bør blive det overordnede formål med hjemkundskab i folkeskolen at fremelske en sådan talentmasse, men det kan da forekomme paradoksalt set i lyset af inspirationskilden til regeringens skoletanke. Hvad værre er, så er indgrebet potentielt en afmontering af skolekøkkenets muligheder for at bidrage til folkeskolens dannelsesopgave.

1   967

Smag på hele livet!

Smagen er i den grad kommet under sundhedsfaglig bevågenhed de seneste år. Stemningen er høj, ja euforisk. Og når stemningen bliver det, kan det være irriterende, men også ofte på sin plads, at dryppe lidt malurt i bægeret. Det har jeg så tænkt mig at gøre i nærværende bidrag; ikke blot for smagens og sundhedens skyld, men endnu mere for livets.

0   427

Diætetisk perfektionering eller diætetisk pervertering?

De danske diætisters fagblad ”Diætisten” har med et aktuelt temanummer valgt at stille ét for alle med interesse for ernæring og sundhed interessant spørgsmål: "Hvordan bør sundhedsvæsen og samfund indrettes, hvis vi skal tilbyde alle den rette ernæring?". Jeg vil argumentere for, at spørgsmålet, om end det med dets iboende intention om diætetisk perfektionering kan tage sig både velmenende, uskyldigt og godhjertet ud, stiller en ureflekteret form for diætetisk pervertering til skue, som ernærings- og sundhedsuddannede bør forholde sig kritiske til.