Bodil Gormsen

Profilbillede af Bodil Gormsen

musiklærer

Uddannet folkeskolelærer 1981 og uddannet cand.pæd i musik 2004 Har arbejdet som folkeskolelærer siden 1981 primært med fagene musik, dansk og historie. Undervist en årrække i musikskole (0 -10 årige børn) og på en boinstitution for psykisk og fysisk udviklingshæmmede børn. Været ansat som timelærer på det hedengangne DLH, nu UCSyd og været kursusinstruktør på CFU i musik i indskolingen og musiske indfaldsvinkler til at arbejde med sprog i indskolingen . Jeg har siden 2004 været med i Musiklærerforeningens Forretningsudvalg og er derfra valgt ind i Musiklærerforeningens pædagogiske udvalg. Siden 2004 har jeg skrevet artikler til Musiklærerforeningens blad ”Dansk Sang”. Men siden 2007 har jeg været ”fast” skribent, dvs. jeg har tre eller fire faste artikler jeg skriver (Vi har nogle serier vi kører gennem et år) + ad hoc opgaver. Jeg kommer også selv med forslag til artikelserier. Jeg har udgivet fire hefter/ bøger (50 sider hver) på forlaget Dansk sang. De har alle fokus på musik og sprog. (Fingerlege, rinm, remser, fagtelege bevægelse, dans, fortælling, dramatisere, sang og stemmelege). Hvortil jeg også har lavet en dvd med musikken, dansene og sangene. Censor på læreruddannelsen

1   3

Det er ikke fair

En kommentar til Linda Vilhelmsens kronik i Politiken i februar

0   406

Musikkens spor - dannelse og uddannelse i musik

I marts måned udsendte Tænketank for Musikundervisning en rapport med ovenstående titel. Tænketanken er en privat arbejdsgruppe bestående af fem personer (se www. musiktaenketank). Nedenstående er en anmeldelse af rapporten. Anmeldelsen af rapporten er trykt i Dansk Sang, nr. 6, 2016.

0   57

Musikkens spor - dannelse og uddannelse i musik

I marts måned udsendte Tænketank for Musikundervisning en rapport med titlen "Musikkens spor - dannelse og uddannelse i musik". Tænketanken er en privat arbejdsgruppe bestående af fem personer (se www.musiktaenketank.dk) Følgende indlæg er en anmeldelse af denne rapport. Anmeldelsen har været trykt i Dansk Sang, nr.6, 2016

0   1520

Klasse- og læringsledelse i de praktisk-musiske fag

Stilles der større krav til klasse- eller læringsledelse i de praktisk-musiske fag? Det mener lærerne i en undersøgelse, som Peter Andersen, forlagschef i Dafolo, har gennemført i forbindelse med sit kandidatspeciale i pædagogisk sociologi.

3   966

Morgensang - skolesang - sang

Genindfør morgensang! Genindfør? Hvorfor blev morgensang afskaffet? Var det fordi man ikke kunne synge? Nej. Var det fordi repertoiret var forkert? Måske Var det fordi det handlede om opdragelse og ikke om sang? Hm

0   724

Kernefag

Der skal fokus på kernefagene, høres i den offentlige debat, og kernefag defineres som dansk og matematik. Mere af det - og det betyder mindre af noget andet. Man kunne frygte det var musik. Tilbud om frivillig musik og skolekor er jo næsten uddødt...