Anne-Brita Loft

Profilbillede af Anne-Brita Loft

Musiklærer på Måløv Skole

Måløv skole

Sidder i Pædagogisk Udvalg i Musiklærerforeningen

0   3

Tænketank revser folkeskolen og glemmer Folkeskolereformen i rapporten: Musikkens spor

Pædagogisk Udvalg under Musiklærerforeningen har skrevet til Tænketanken.

1   734

Skolekoret kan hjælpe den nye skolereform på vej!

Som lærer: ”Du får bedre mulighed for at skabe undervisning, der udfordrer alle elever” Som elev: ”Alle elever bliver så dygtige, som de kan og trives, uanset hvem de er, og hvor de” Er kendte citater fra den nye folkeskolelov og skolekoret kvitterer for dem begge!

2   2511

Musikkens ABC - Lær børnene at læse og spille noder!

MUSIKKENS ABC- Det er ren magi og kvalificerende- lær børnene at læse og spille noderne! Fra alle planer i musiklivet høres røster om en vigende søgning til deres område. Måske vi i Folkeskolen musikundervisning kan være med til at gøre en forskel ved at satse på mere konkrete mål for f.eks nodelære og spil efter noder.