Hanne Thomsen

Profilbillede af Hanne Thomsen

Folkeskolelærer og lektor

Københavns Professionshøjskole

Hanne Thomsen er cand.pæd. i engelsk. Hun underviser i engelsk på Læreruddannelsen UCC Hun er desuden tidligere folkeskolelærer med linjefagene engelsk og tysk. Hendes primære udviklingsområder er fremmedsprogsdidaktik med fokus på den tidligere sprogstart, undervisningsdifferentiering og evaluering, trykte og digitale læremidler og internationalisering. Hanne Thomsen har mange års erfaringer med efteruddannelsesopgaver og har bl.a. været formand for UVMs opgavekommission for Folkeskolens prøver i engelsk, konsulent for UVM i forbindelse med implementeringen af 93-loven og pædagogisk konsulent for fremmedsprog og internationalisering i UCSJ. På nuværende tidspunkt er Hanne Thomsen administrativ leder og faglig konsulent i forsknings- og udviklingsprojektet: Tidligere sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed, finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal. Derudover deltager hun som faglig konsulent i projektet Developing Early Foreign Language Learning and Teaching in the Nordic/Baltic Context, finansieret af Nordplus Horizontal.

0   12

Sprogpas til eleverne i 1. klasse

Kender du alle dine nye elevers sproglige ressourcer?

0   27

'Tak for gaven – den skal ikke byttes!'

Færdigudviklede undervisningsmaterialer til begynderundervisningen i engelsk, fransk og tysk