Jens Skovmand

Profilbillede af Jens Skovmand

Pensioneret lærer

0   231

De mindre medlemsgrupper skal på banen.

De mindre medlemsgrupper er ikke helt druknet i folkeskolereform og de seneste overenskomster, men tæt på. De har været skjult i røgen fra folkeskoleområdet og det skal der nu rådes bod på.

0   233

Inklusion er ikke uden omkostninger.

Inklusion forudsætter ressourcer for at lykkes - det skal vi holde KL og kommunerne fast på.

0   144

Vi er alle i samme båd

Efter OK13 og OK15 har flere medlemsgrupper udtrykt, at de er blevet overset til fordel for det store flertal. Subjektiv oplevelse eller ej, så skal det tages alvorligt.

0   255

Inklusion på norsk

Skal vi sikre en vellykket inklusion, er der al mulig grund til at se på erfaringer fra vores nærmeste naboer. I Norge steg antallet af ekskluderede elever efter man i 2007 gennemførte inklusion som en del af ”Kundskabsløftet”.

0   314

Rigtige valg og god vejledning

UU-centrene er som en konsekvens af vejledningsreformen blevet sat under pres.

0   322

Alle skal have en stemme.

I den seneste valgperiode er der kommet øget fokus på de mindre medlemsgrupper og deres løn- og arbejdsvilkår. Dette øgede fokus skal fastholdes.

0   441

De små medlemsgrupper

De små medlemsgruppers vilkår i DLF blev drøftet på den ordinære kongres i september 2014 og en række initiativer blev i efteråret 2014 vedtaget af Hovedstyrelsen.

1   441

Tænk hvis vi havde....

…. fået taget livet af Lov 409! Nævn mig en lærer, der ikke gerne havde set lov 409 hen, hvor peberet gror. Det lykkedes ikke denne gang og det var der vel ret beset heller ikke mange der troede på - alligevel anbefaler jeg et ja.

3   1633

Svenske brølere i Danmark

En frisk svensk regeringsrapport påviser en række forhold, som årsag til den svenske skoles deroute. De er bekymrende tankevækkende.

1   1737

Inklusion, så det aldrig glemmes.

I en næsten overset sidebemærkning får Egelund, i en artikel i Politiken om disciplin i skolen, åbenbaret sit syn på inklusionens sidegevinst.

0   2189

Fjern nu den takstfinansiering

Udsendelsen med Carina der ikke vil dø, blotlægger på chokerende måde nogle af konsekvenserne af kommunalreformen og financieringsformen på det specialiserede område.

0   2269

Presset fortsætter

Uden sammenhold bliver det først rigtig svært.

0   2401

Hvordan med arbejdsmiljøet

Arbejmiljøet bliver sat under pres, hvis KL får sin vilje.

0   1267

Blog for stort og småt

En blog for voksenpecialundervisere, Sosu'er, vejledere og alle andre...

4   559

Lærerne har brug for tid

Der er brug for mere tid ikke mindre, hvis bl.a. inklusion skal lykkes.

0   464

Hold på lærerne.

Ekspertise forsvinder når erfarne lærere fyres.

0   460

En stemme for de små…

Der skal fortsat være en stemme i hovedstyrelsen, der taler de mindre gruppers sag. Kommunerne går efter discount løsninger og ikke efter kvalitet. Det belaster i særlig grad de mindre grupper.