Henrik Grum

Profilbillede af Henrik Grum

IKT konsulent, ph.d studerende

Horsens Kommune

IKT konsulent, speciallærer og master i ikt og læring. P.t. deltids ph.d. studerende ved AAU. Underviser ved Akademiet for Specialundervisning i Horsens. Projektmedarbejder på IDIDAKT. Forskningsprojekt om IKT faciliteret inklusion af børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser i folkeskolen. Mangeårig erfaring med kompenserende it-pædagogik, medie- og ordblindeundervisning. Senest medforfatter til "ADHD og IKT" samt "Ikt - faciliteret didaktisk koncept for inklusion af børn med ADHD i skolen". Følg også bloggen: www.adhdinklusion.blogspot.com - om ADHD, inklusion, teknologi og læring.

0   2994

PETERS JUL

Udmøntning af sats-puljen på 10 millioner kroner

0   2689

Jagten på den perfekte iTool

"Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 10 mio. kr. til en ansøgningspulje rettet mod brug af it til fagligt svage elever og elever med særlige behov"

14   3235

iOrdblind!

Skal ordblindeundervisning kun foregå på specialcentre, det lokale VUC eller på AOF?

5   3371

ADHD'er i virtuel praktik

Er brugen af virtuel erhvervspraktik en farbar vej for elever med særlige behov?

19   2725

Peter har ADHD og en iPad!

Om ADHD, blended learning og iPad’s i skolens specialundervisning.