Regitze Flannov

Profilbillede af Regitze Flannov

Formand for Undervisningsudvalget

Danmarks Lærerforening

Medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, FU og formand for Undervisningsudvalget. Kredsformand i Frederikssund Lærerkreds 2008 - 2020. Passioneret tilhænger af folkeskolen, som en grundsten i vores velfærd, velstand og demokrati.

2   2

Viden – noget vi er sammen om

I Danmarks Lærerforening har vi længe sagt, at en vellykket undervisning i vid udstrækning handler om rammer, veluddannede lærere og organisering. Og vi gentager gerne, at en del af dette er at værne om og understøtte lærernes professionelle dømmekraft.

0   4

Den gode lærerstart er en fælles opgave.

Vi bør arbejde langt mere systematisk med introduktion til professionen.

0   5

Lad os understøtte elevernes ret til fakta

Visionen er, at det skal være let at finde vej til viden, der ikke er fake, men fakta. Pålidelig, aktuel og tilgængelig.

12   5

Tilbage på overenskomstsporet – stem ja.

Gode rammer for god undervisning laves ikke fra skyttegrave, men i et aftalt samarbejde. Vi er på vej.

0   1

Respekt for lærerarbejdet

Regitze Flannov, Frederikssund Lærerkreds > kreds 37

0   2

Invester i folkeskolen og prioriter i opgaverne.

Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg!

0   7

Ligestilling skal også have en stemme i den kommende hovedstyrelse

"Skolens virke skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati"

0   5

Skat er vores skat

Danmarks Lærerforenings velfærdsarbejde. Indlæg på kongressen 2016

4   160

Jeg efterlyser cirkulæret for sund fornuft.

Når vi går til ledelsen med legitim kritik af rammer og struktur, vil vi ikke mødes af respektløse management svar som: Hvad kan du selv gøre?

0   151

Lad os sætte drenge og piger fri fra historiens og kulturens begrænsende kønsstereotyper.

Som hovedstyrelsesmedlem og medlem af foreningens overenskomstudvalg er jeg til daglig primært optaget af arbejdsmiljø, skoleøkonomi, reform og overenskomster. Men der er også andre fasetter af hovedstyrelsesarbejdet, som jeg har kastet mig over. Herunder ligestilling.