Jeanette Sjøberg

Profilbillede af Jeanette Sjøberg

Hovedstyrelsesmedlem i DLF og formand for Undervisningsudvalget

1   28

Drømmen om didaktisk frihed er ved at blive til virkelighed

Alle i Rådgivningsgruppen vedr. Fælles Mål har gjort deres ypperste gennem en lang vinter og et dramatisk forår, hvor viljen og ønsket om en bedre folkeskole har været drivkraften. Engang var det mit håb, at vi igen en dag ville komme der til, hvor lærerne ville få faglig og didaktisk frihed til at tilrettelægge god undervisning. Nu er et håb og en drøm ved at blive til virkelighed.

0   60

OK18: Jeres vilkår er vores velfærd

OK18 er på flere måder ved at ændre det politiske billede i Danmark. Befolkningen viser med al tydelighed, at der ikke kan eller skal presses mere - hverken i form af nedskæringer eller i forhold til yderligere forringelser af offentlige ansattes vilkår. Der er opbakning til de partier, der såvel i ord som handling ønsker velfærd. Det er som om der klart og tydeligt bliver sagt; Jeres vilkår ER vores velfærd.

0   32

OK18: Fuld respekt for aftaleretten

Vi ser i disse år en arbejdsgiveradfærd, der indbefatter en stadig større indblanding i de danske løn- og arbejdsvilkår. Kutymefridage, spisepause, postuleret lønfest og ikke mindst indgrebet på lærerområdet i 2013, for at finansiere en skolereform. De fleste tiltag fra arbejdsgiverne er under dække af effektiviseringer, underforstået en indbygget logik om at offentlige ansatte snildt kan løbe hurtigere og længere på literen. Hvor kommer denne nye arbejdsgiveradfærd fra og hvorfor ses den over hele linjen?

0   32

Vi skal genvinde de unges respekt for hændernes viden

Uddannelsespolitikken kan ikke alene løse manglen på faglært arbejdskraft. Det forudsætter, at der ligeledes sker forbedringer på mange forskellige politiske områder, hvis vi ønsker flere unge vælger erhvervsuddannelserne. Det er tid til handling, hvis vi ønsker at genvinde de unges respekt for hændernes viden.

3   33

Ved vi nok om målstyringens konsekvenser?

Folkeskolen og uddannelsestænkningen er under stor forandring i disse år med indføring af målstyring, standardisering og dokumentationskrav. De nye styringsformer er lagt ned over hele skolen og rammer både elever og lærere, men ved vi egentlig nok om konsekvenserne af målstyringen. Hvad gør det ved elever og lærere, når man styrer med fokus på mål og den præstationskultur, der følger heraf?

0   64

Allekald til lærere fra Nørre Nissum

Der er mange gode grunde til at anbefale en tur til Nørre Nissum den anden weekend i september. Her lytter man til alle stemmer på Uddannelsesdebatten, men særligt en stemme løftede sig med et allekald til lærere. Jeg har både hørt og læst Gert Biesta før og med stor fornøjelse, det er dog tankevækkende at en international gæst, der skal forholde sig til det internationale perspektiv rammer så præcist og konkret ned i den danske skolevirkelighed.

0   44

Ud med spændetrøjen og ind med den gode undervisning!

Der blæser nye vinde og det ses helt konkret i et nyt samarbejdsprojekt mellem Undervisningsministeriet og DUS om den gode undervisning.

4   70

Vi rykker sammen mod styringsfanatismen

Hvordan forener man en temadag om både arbejdsmiljø og pædagogik, så det bliver interessant og anvendeligt for alle deltagerne? Det får du opskriften på her, for det blev en fremragende dag med et stærkt budskab.

0   11

Vi har valgt at kaste et nyt blik på folkeskolen

”Vi er i gang med noget vigtigt”. Sådan indledte formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget scenen i går eftermiddags og dermed var interessen fanget hos 1000 medarbejdere og skoleinteresserede i Aabenraa.

4   158

Når lærere betaler inklusionsregningen

Mens vi venter på at finde de vise sten til at løse inklusionsopgaven skal vi sikre, at opgaven ikke skaber overbelastning og individualiseret skyldfølelse hos den enkelte lærer. Det er arbejdspladsens ansvar at løse inklusionsopgaven!

3   36

Når Poul Aarøe Pedersen sænker slagskibe...

Poul Aarøe Pedersen (PAP) har et debatindlæg i Politiken i dag med titlen: "Vil I have 00'ernes skolepolitik tilbage? Jeg kan ikke præcist udlede, hvilken debat PAP ønsker at fremme med sit indlæg, men det kalder alligevel på nogle kommentarer. Det går mest på indholdet og dobbeltsidigheden i det, han kritiserer Når man sænker slagskibe, skal man som bekendt være tydelig på egen placering.

1   11

Vi insisterer på demokrati i og om skolen

Børn og unge skal opleve medbestemmelse og demokrati i skolen, og derfor er det en vigtig opgave for os som lærere at sørge for, at demokratiet om skolen virker. Men hvordan gør man det i en tid, hvor politiske beslutninger træffes hen over hovedet på folk?

0   265

En livsbekræftende folkeskole med stærke rødder og fremtidshåb

Det vigtige spørgsmål lige nu er, hvordan skaber vi en livsbekræftende folkeskole med stærke rødder og fremtidshåb for alle. Lige nu er skolen præget af en styringsdagsorden, der gennemsyrer og overgår de stærke rødder, der er udviklet over flere hundrede år. Vi skal passe på, at vi ikke er ved at aflive den danske skoletradition i en tid, hvor internationale sammenligninger styrer uddannelsestænkningen. Vi skal skabe den skole, hvor børn og unge trives og udvikler sig både fagligt, personligt og socialt.

1   188

Mens vi venter på klar besked om nye prøveformer

Mens lærerne i 9. klasserne venter på klar besked fra Ministeriet og skoleledelsen om, hvad de nye prøveformer helt præcist indeholder, kan denne opdatering måske være behjælpelig.

2   289

Medlemsinvolvering og fagligt fællesskab

Medlemsinvolvering udgør enhver fagforenings rygrad, da medlemmernes deltagelse og indsats er vigtig i forhold til både at beskrive udfordringerne, pege på løsningerne og afgive mandatet til handling.

1   72

Det vi ved om reformen – nu med tal på

Der er i dag offentliggjort 4 rapporter fra SFI og KORA, som er Undervisningsministeriets løbende opfølgning på reformen, den såkaldte iværksættelse af et følgeforsknings- og evalueringsprogram.

1   269

Vejen til den kollektive aftaleret

Når det drejer sig om kollektive aftaler er det helt legalt, at vi som fagforening arbejder for både eleverne og lærernes interesser, da de går hånd i hånd.

8   389

Historiefortællingen om en ny skole

Hvordan gik det til at en stor del af den danske befolkning købte tanken om en helt ny skole, stort set uden at stille spørgsmål? Med udmøntningen af den neoliberalistiske ideologi er der tale om et moderne begreb, historiefortælling. Det er brugt før og har du først fået øje på det, så ser du det alle steder. Vi forføres via dygtig framing, der får nødvendighedens politik til at fremstå som konstruktive fremadrettede løsninger.

0   244

Rasmus Modsat - kritik på skiftehold

Der er tendenser, der peger på at kritik på arbejdspladsen bliver vendt til omhandle den, der fremsætter kritikken, altså en personificering af kritikken. Fokus bør til alle tider være på, at konstruktiv kritik er et ønske om forandringer - til det bedre. Her er en tyvstjålet ide fra det private arbejdsmarked: kritik på skiftehold.