Stine Clasen

Profilbillede af Stine Clasen

Konsulent

Børn og Unge, PPR og Specialpædagogik, Aarhus

Har siden 1993 været ansat i PPR. Først som specialundervisningskonsulent, sidenhen som udviklingskonsulent med primær arbejdsområde inden for kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere. Faglige specialer er mediation og innovation. Aktuelt medudvikler af Århus Kommunes store Kompetenceudviklingsprojekt Folkeskolens Fællesskaber.

0   3

Det du ikke ved du ved

Der sidder 28 mennesker i lokalet. De er inviteret til at lytte til et oplæg, der handler om rammernes betydning for læring og trivsel.

0   5

Foruddannelse

I en Nest klasse er lærerne foruddannede.

0   7

Interessen for Nest programmet

Der har siden introduktionen af Nest programmet været en massiv interesse. Hvorfor er der så stor interesse for Nest programmet? Hvad er det, der gør, at lige netop det program får så stor medie, professionel og forældreinteresse?

0   3

Interessen for Nest programmet

De klassiske værdier i Nest programmet er: ’Børn er mere ens end forskellige’ ’Alle børn har krav på god undervisning’ ’Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, må vi undervise dem på en anden måde'

0   1

Skinnende tænder

Mail fra et forældrepar til en dreng med autisme, der går i en 0. Nest klasse.

4   321

Nest klasser

August 2016 starter de første Nest klasser i Danmark

0   642

Robusthed i samtalen

Som professionelle relationsarbejdere handler det i samtalen om tre ting: Rammesætning, rammesætning og rammesætning

0   415

Fire opmærksomhedspunkter

Anbefalinger i forhold til at få flere elever i specialklasserne til at tage 9. klasses prøven

0   376

Jeg har ikke tid…

Hvad har du så?

13   647

TV Tid: Tvungen Videndeling - et tankeeksperiment

Jeg er midt i et notat. Jeg er langt inde i det faglige fokus og bliver derfor lidt forskrækket, når der pludselig kommer den velkendte besked op på min skærm: ’Om fem minutter går din skærm i sort!’

1   577

Regnskov og pædagogik

Mere glæde og mere ro. Tilbage til det enkle. Til nærværet, til dèt at være nær og nære været. Hvordan gør man det?

0   744

Det, der er...

Hvordan kan man omgås eksistensen, pædagogikken, de andre og sig selv, hvis et grundlæggende dogme er accept af det, der er? Ikke som det endegyldige, men som forudsætningen for det næste.

0   650

Formidling af viden

’Ok jeg gør det’. Hun gik op på det hvide stykke flip over papir, der lå lige der midt på gulvet. Vi andre sad i en halvcirkel rundt om. Der var helt stille i kursuslokalet.

0   342

Inklusion – hvad er det?

Han fortalte dem om det her mærkværdige kursus, han var på. Det var super praksisnært, med meget lidt teori, og hvor han fik lov til at besøge andre kollegers hverdagspraksis. Hans kolleger spurgte vantro: ”Får I virkelig lov til det? Altså HELT ind i undervisningen til en anden lærer?

0   285

Inklusion - kunsten at balancere

Når nu ingenting eksisterer uden sin modsætning, hvad betyder det så for begrebet inklusion?

0   310

Hvad er en kok? Hvad er en inklusionsvejleder?

Det første er nemt at svare på. Det vides af alle. Det er en, der laver mad. Hvad er mad? Det er noget, man kan spise, noget man skal have for at kunne leve. Noget der smager godt, eller noget der smager grimt, afhængig af tid, sted, vilkår og omstændigheder.

2   462

Tilfældighedsprincippet – kan alle lære af alle til alle tider og alle steder?

Ja, det kan de. Under forudsætning af, at der skabes fællesskaber, hvor det bliver både legalt og muligt at lære af hinanden, og hvor alle oplever sig som kompetente bidragsydere.

0   302

Fra kursuslokale til virkelighed?

I Aarhus Kommunes inklusionsindsats Folkeskolens Fællesskaber er kompetenceudviklingen flyttet fra kursuslokale til virkelighed, helt ud i klasselokalet og SFO’en.

1   278

En rød tomat

’Du må ikke tænke på en rød tomat’. Og straks har man gjort det, man ikke måtte. Af den meget enkle årsag, at hjernen ikke forstår ordet ’ikke’. Derfor tænker man på en rød tomat, når man får besked på ikke at tænke på en rød tomat.

0   237

8-tabels mødemodellen: 8, 16, 24, 32 minutter

8 minutter: ’Stående uden kaffe’ 16 minutter: ’Stående med kaffe’ 24 minutter: ’Siddende uden kaffe’ 32 minutter: ’Siddende med kaffe’