Stine Clasen

Profilbillede af Stine Clasen

Konsulent

Børn og Unge, PPR og Specialpædagogik, Aarhus

Har siden 1993 været ansat i PPR. Først som specialundervisningskonsulent, sidenhen som udviklingskonsulent med primær arbejdsområde inden for kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere. Faglige specialer er mediation og innovation. Aktuelt medudvikler af Århus Kommunes store Kompetenceudviklingsprojekt Folkeskolens Fællesskaber.

0   15

Pædagogisk diversitet

Overskriften er inspireret af biodiversiteten, som er et aktuelt og påtrængende tema ind i en større global sammenhæng.

0   11

Fællesskaber opstår ikke nødvendigvis af sig selv

Når musikere spiller sammen,

0   9

De fysiske rammer som mellemform

Der er mellemformer overalt for tiden. Den klassiske definition og forståelse af en pædagogisk mellemform er at lade det traditionelt specialpædagogiske fusionere med det traditionelt almenpædagogiske.

0   6

Tag det første skridt

... ikke det andet

7   31

Nest er ikke løsningen på et problem

Nest er en tænkning og en ramme om god pædagogik for alle

0   6

Ikke en dyt nyt

... og dog!

0   4

Et pædagogisk partitur

Metaforen ligger lige for: Flere stemmer, der når de spiller sammen kan frembringe verdener, der inviterer, inspirerer og skaber fællesskab.

0   11

Hvorfor inspirerer Nest i Øst og i Vest?

Nest tilgangen er et udtryk for det, vi hyppigere og hyppigere efterspørger: Bæredygtighed og væredygtighed.

2   17

Nu eller aldrig

”Vi har stort set ingen konflikter!” ”Alle ved, hvad de skal. Hvor og sammen med hvem!”

0   3

Bæredygtighed & Væredygtighed i Skolen

Hvorfor taler vi nu ikke bare om bæredygtighed, men også om væredygtighed? Det gør vi, fordi de to begreber er gensidigt afhængige af hinanden.

0   1

Før- og efterbilleder

Vi blev af skoleledelsen inviteret til at komme en time onsdag eftermiddag på et samlet møde for alle lærere og pædagoger i skolens specialklasser.

0   2

Forandring fryder, men kommer sjældent af sig selv.

Lærere ved godt, hvad der skaber unødig støj i et klasseværelse. Med enkle redskaber og justeringer af de eksisterende rammer kan læringsrummet i sin helhed forbedres markant til glæde for både elever og lærere.

0   2

Tænd lyskæden

Vi sidder fem mennesker rundt om det firkantede bord. Der er kaffe og the på bordet. Denne gang også lidt chokoladekage, hvad der er usædvanligt. En februarkage, som den blev navngivet.

0   1

Det store i det små

På en skole besluttede man, at alle klasser skulle starte med et læsebånd på tyve minutter. Man ønskede en fælles start, som var præget af ro og tryghed ved en kendt kontekst for alle.

0   2

Tjekliste

I Nest programmet har vi udviklet en tjekliste med det formål at have et fælles udviklingsredskab.

0   4

VærtskabsLedelse

Kan metaforen om VærtskabsLedelse inspirere ind i skoleverdenen?

0   4

Aktivt og passivt rod

Rod flytter ikke sig selv

0   7

Mange specialklasser senere

Vi har i dette efterår været ude i de fleste af kommunens specialklasser for at se på indretning.

0   2

I alle specialklasser

Skoleåret 2018-19 besøger vi alle specialklasser i Aarhus Kommune.

0   3

Kodning af specialklasserummet

Når man træder ind i et specialklasserum bør man ideelt set efter bare otte sekunder kunne kode rummet i forhold til de funktioner, rummet inviterer til.