Louise Nabe-Nielsen

Profilbillede af Louise Nabe-Nielsen

Lærer, cand.pæd.fil., filosofisk praktiker, medstifter og -ejer af Rum for Undren

www.rumforundren.dk

12   9

Prinsessen på ærten – filosofi som fag?

Når filosofi skal indføres i skolen, må man starte med at overveje på hvilken måde, det skal ske. I det følgende præsenteres en række argumenter for at etablere filosofi som et selvstændigt fag.

1   9

Filosofi i skolen - hvordan?

I indlægget lægges der op til en debat om og argumentation for at indføre filosofi i skolen. Et grundlæggende spørgsmål er, om filosofi skal have en selvstændig position som fag, eller om det skal indføres i tilknytning til allerede eksisterende fag.

0   8

Hvorfor kan vi ikke bare fortælle sandheden?

Når man filosoferer med børn handler det ikke om at give sande svar på børnenes spørgsmål. Men betyder det så, at sandheden skal fordrejes eller forties?

0   13

Filosofi med børn om venskab

Gennem filosofiske samtaler og øvelser udvikler børn deres tænkning i en mere kompleks, kritisk og ofte kreativ retning.

5   14

Målbar undren?

Rigtig meget af alting er omformet til noget, der kan måles eller vejes. Men livet og skolen rummer meget andet end det.

0   11

I begyndelsen var... børnene!

Der er hverken tale om en skabelsesberetning eller om Alice Millers berømte bog om opdragelse. I folkeskolen starter det hele et andet sted, nemlig med børnene og deres forsøg på at forstå og begribe verden.

0   905

Opråb fra praksis, kære minister!

En af hensigterne med Ny Nordisk Skole er at inddrage erfaringer og viden fra praksis. Men er der allerede nu en ny folkeskolereform på vej, er det svært at få øje på, hvordan de mange forsøgs- og udviklingsprojekter kan nå at blive inddraget, vel at mærke på kvalificeret og kvalificerende vis.