Majken Astrup

Profilbillede af Majken Astrup

Formidlingsansvarlig på Skolehistorie.au.dk

AU Library, Emdrup

Formidlingsansvarlig for www.skolehistorie.au.dk, på AU Library, Emdrup (KB), DPU. Uddannet historiker og journalist og har tidligere været kommunikationsansvarlig for Skolejubilæet i 2014.

2   13

Udstilling: Piger & fysik – en køn redelighed

Piger er dårlige til fysik. Det mener mange, både piger, drenge, forældre og lærere. Der er ingen beviser for, at det er rigtigt, men myten lever i bedste velgående. En ny digital udstilling på skolehistorie.au.dk sætter fokus på, hvor den opfattelse kommer fra, hvordan den er blevet fastholdt op gennem historien og hvad, der får den til at leve videre i dag. Og, ikke mindst, hvad vi kan gøre ved den.

0   7

Skoler til folket – 300-året for Rytterskolernes fødsel

I år er det 300 år siden Frederik 4. iværksatte byggeriet af 240 skoler til bønderbørnene i det meste af riget. En slags forløber for folkeskolen. I forlængelse af byggeriet indførte kongens søn og efterfølger Christian 6. konfirmations- og undervisningspligt for alle børn på landet. Vigtige handlinger, der var med til at grundlægge det danske skolesystem.

0   10

Skolehistorien er (næsten) overalt!

Hvad kan man bruge en gammel støvet skolehistorisk museumssamling til? Eller helt generelt hvad kan skolehistorien egentlig bruges til? På Projekt Skolehistorie har vi efterhånden fået godt styr på digitaliseringen af vores samlinger, og vi oplever en markant stigende efterspørgsel på netop den digitale skolehistoriske kulturarv. Men hvorfor og til hvad?

0   3

Nye tværfaglige undervisningsmaterialer om skole i gamle dage

En række reviderede og nye undervisningsmaterialer til grundskolen giver elever og lærere mulighed for at dykke ned i de enkelte fags historie. Materialerne ser nærmere på, hvad man har undervist eleverne i, på hvilken måde og hvorfor. De giver læreren baggrundsviden og redskaber til at gennemføre kortere eller længere forløb – og de gør eleverne klogere på, hvor skolen og dens idéer kommer fra.

0   4

Udstilling: Mennesket - naturens hersker

Igennem en række gamle anskuelsesbilleder, der portrætterer menneskets tilværelse i oldtiden, fortæller en ny digital udstilling hvordan skoleelever for 100 år siden er blevet formet i deres forståelse af fortiden. Og dykker ned i den centrale rolle man mente mennesket havde i naturen – og måske stadig mener vi har i dag.

0   6

Hvordan skolehistorien passer ind i skoleverdenen

Gærup Skolemuseum på Fyn har med frivillige kræfter etableret en fortælling om de progressive Reventlowske skoler og skabt stor interesse i lokalsamfundet. Også blandt lokale skolebestyrelser og lærere. Museet kan nemlig sammensætte noget så unikt som en faglig dag, der sætter hverdagen i et skolehistorisk perspektiv.

0   1

Konference om skolehistorien i den globale, digitale tidsalder

I den lille afdeling for skolehistorie på biblioteket på DPU er vi i fuld gang med at planlægge en international konference 3.-5. juli om den globale og digitale tidsalder. Forskere og museumsfolk fra det meste af Europa fortæller om den nyeste forskning, om museumsformidling og arbejdet med de gamle skoleting. Og der er stadig ledige pladser.

0   5

Den sidste rejse

Dansk Skolemuseum er gennemgået for sidste gang. Genstandene er sendt ud til landets museer eller på pension. Det hele blev optaget på video - bortset fra starten.

0   5

En skoleverden i billeder

Vi fortæller skolehistorier. Og vi viser dem. Ikke triste, grå eller støvede, men i farver. I de sidste otte år har vi passet og plejet cirka 14.000 anskuelsestavler. Nu kan man finde de fleste digitalt, læse om deres oprindelse og bruge dem til værdige formål, såsom undervisning.

0   3

Symposium om skolehistorie

I juli måned afholdtes det 18. internationale symposium for skolehistoriske museer og samlinger. Her præsenterede en række museumsfolk og forskere deres arbejde og diskuterede nye veje for formidlingen og forskningen på området.

0   6

Sort blandt hvide lærere

I Dansk Skolemuseums gemmer finder man fotografier af en mørkhudet seminarist, der startede sit liv under sydlige himmelstrøg på Sankt Croix i slutningen af 1800-tallet og endte som lærer i Nakskov. Han var én af få sorte, der levede i Danmark igennem det meste af 1900-tallet, som et direkte resultat af kolonitidens Danmark.

1   12

Flora Danica i kælderen

For et par år siden blev et ukomplet Flora Danica-værk reddet op af en container på DPU. Der lå mange hundrede smukke gamle kobberstik, som afbildede nordens planter, så man i 17- og 1800-tallet kunne blive klogere på den praktiske brug af planterne omkring sig. Men hvad lavede de på DPU?

2   8

Ny dokumentar om elevdemokrati

I 1960-70’erne fik eleverne i grundskolen for alvor mulighed for at påvirke deres skolegang. Indtil da havde læreren i høj grad bestemt indenfor skolens mure. Filmen Elevernes Stemme gennemgår den historiske udvikling i elevdemokratiet i Danmark, særligt i den nyeste tid.

0   8

10.000 digitaliserede anskuelsestavler

Farverige billeder af Jesu liv, sirlige tegninger af menneskekroppen eller drabelige søslag. Nu kan du bladre rundt imellem 10.000 digitaliserede anskuelsestavler fra ca. 1830 og frem. Anskuelsestavler vandt indpas i anden halvdel af 1800-tallet og blev efterhånden udbredt i skolen. I dag er de overtaget af bøger og tablets, men dengang var de det eneste vindue til verden udenfor.

0   4

Ret dig op!

Blandt Dansk Skolemuseums genstande har vi fundet et rygstøtteapparat fra 1920’erne, der skulle hjælpe eleverne med at holde ryggen ret. I redskabets udvidede familiehistorie finder vi fortællinger om skizofreni og knækkede barnesjæle.

0   7

Seminar om skolehistoriens digitale fremtid

Fredag den 7. oktober indbyder vi alle interesserede til et seminar om ’det digitale skolemuseum’. Vi vil gerne skabe en digital platform for skolehistorier og for vores digitaliserede samlinger, men hvordan, for hvem og med hvilket indhold i øvrigt?

0   2

Gamle fysikredskaber er tilbage i fysiklokalerne

Cirka 30 fysiklærere kom forbi lagerhallen med Dansk Skolemuseums samling, for at hjemtage brugbare fysikinstrumenter til brug i undervisningen. Der var 180 flyttekasser da de kom og langt færre da dagen var slut. Og et ukendt antal skoleelever kan se frem til noget så eksotisk som analog fysikundervisning.

2   3

Fysikgenstande gives væk!

Mange museumsgenstande har fundet nye hjem, men fysiksamlingen står næsten urørt. De cirka 180 flyttekasser med båndgeneratorer, barometre, amperemetre, dampmaskiner og et væld af andre fysikredskaber tilbydes derfor til landets grundskoler, som kan kigge forbi samlingen d. 13. September.

0   12

Håndgribelig undervisning

I gennemgangen af Dansk Skolemuseums samling er vi stødt på anskuelsesmodeller af skolemanden Gottlieb Christensen. I slutningen af 1800-tallet byggede han en række scenarier fra virkelighedens verden, som han brugte i undervisningen. Nu ender de fleste på museum.

1   62

At vandre gennem skolehistorier til hobe

Siden starten af april har Nationalmuseet gennemgået 10 containere og et par sikringsrum med Dansk Skolemuseums samling. En række store og små museer har været forbi og budt ind på genstande imens en del stadig mangler at lægge vejen forbi. Fremtiden ser lys ud efter så mange år i containernes mørke.