Majken Astrup

Profilbillede af Majken Astrup

Formidlingsansvarlig på Skolehistorie.au.dk

AU Library, Emdrup

Formidlingsansvarlig for www.skolehistorie.au.dk, på AU Library, Emdrup (KB), DPU. Uddannet historiker og journalist og har tidligere været kommunikationsansvarlig for Skolejubilæet i 2014.

0   5

Den sidste rejse

Dansk Skolemuseum er gennemgået for sidste gang. Genstandene er sendt ud til landets museer eller på pension. Det hele blev optaget på video - bortset fra starten.

0   4

En skoleverden i billeder

Vi fortæller skolehistorier. Og vi viser dem. Ikke triste, grå eller støvede, men i farver. I de sidste otte år har vi passet og plejet cirka 14.000 anskuelsestavler. Nu kan man finde de fleste digitalt, læse om deres oprindelse og bruge dem til værdige formål, såsom undervisning.

0   3

Symposium om skolehistorie

I juli måned afholdtes det 18. internationale symposium for skolehistoriske museer og samlinger. Her præsenterede en række museumsfolk og forskere deres arbejde og diskuterede nye veje for formidlingen og forskningen på området.

0   5

Sort blandt hvide lærere

I Dansk Skolemuseums gemmer finder man fotografier af en mørkhudet seminarist, der startede sit liv under sydlige himmelstrøg på Sankt Croix i slutningen af 1800-tallet og endte som lærer i Nakskov. Han var én af få sorte, der levede i Danmark igennem det meste af 1900-tallet, som et direkte resultat af kolonitidens Danmark.

1   12

Flora Danica i kælderen

For et par år siden blev et ukomplet Flora Danica-værk reddet op af en container på DPU. Der lå mange hundrede smukke gamle kobberstik, som afbildede nordens planter, så man i 17- og 1800-tallet kunne blive klogere på den praktiske brug af planterne omkring sig. Men hvad lavede de på DPU?

2   6

Ny dokumentar om elevdemokrati

I 1960-70’erne fik eleverne i grundskolen for alvor mulighed for at påvirke deres skolegang. Indtil da havde læreren i høj grad bestemt indenfor skolens mure. Filmen Elevernes Stemme gennemgår den historiske udvikling i elevdemokratiet i Danmark, særligt i den nyeste tid.

0   6

10.000 digitaliserede anskuelsestavler

Farverige billeder af Jesu liv, sirlige tegninger af menneskekroppen eller drabelige søslag. Nu kan du bladre rundt imellem 10.000 digitaliserede anskuelsestavler fra ca. 1830 og frem. Anskuelsestavler vandt indpas i anden halvdel af 1800-tallet og blev efterhånden udbredt i skolen. I dag er de overtaget af bøger og tablets, men dengang var de det eneste vindue til verden udenfor.

0   4

Ret dig op!

Blandt Dansk Skolemuseums genstande har vi fundet et rygstøtteapparat fra 1920’erne, der skulle hjælpe eleverne med at holde ryggen ret. I redskabets udvidede familiehistorie finder vi fortællinger om skizofreni og knækkede barnesjæle.

0   1

Seminar om skolehistoriens digitale fremtid

Fredag den 7. oktober indbyder vi alle interesserede til et seminar om ’det digitale skolemuseum’. Vi vil gerne skabe en digital platform for skolehistorier og for vores digitaliserede samlinger, men hvordan, for hvem og med hvilket indhold i øvrigt?

0   2

Gamle fysikredskaber er tilbage i fysiklokalerne

Cirka 30 fysiklærere kom forbi lagerhallen med Dansk Skolemuseums samling, for at hjemtage brugbare fysikinstrumenter til brug i undervisningen. Der var 180 flyttekasser da de kom og langt færre da dagen var slut. Og et ukendt antal skoleelever kan se frem til noget så eksotisk som analog fysikundervisning.

2   3

Fysikgenstande gives væk!

Mange museumsgenstande har fundet nye hjem, men fysiksamlingen står næsten urørt. De cirka 180 flyttekasser med båndgeneratorer, barometre, amperemetre, dampmaskiner og et væld af andre fysikredskaber tilbydes derfor til landets grundskoler, som kan kigge forbi samlingen d. 13. September.

0   12

Håndgribelig undervisning

I gennemgangen af Dansk Skolemuseums samling er vi stødt på anskuelsesmodeller af skolemanden Gottlieb Christensen. I slutningen af 1800-tallet byggede han en række scenarier fra virkelighedens verden, som han brugte i undervisningen. Nu ender de fleste på museum.

1   62

At vandre gennem skolehistorier til hobe

Siden starten af april har Nationalmuseet gennemgået 10 containere og et par sikringsrum med Dansk Skolemuseums samling. En række store og små museer har været forbi og budt ind på genstande imens en del stadig mangler at lægge vejen forbi. Fremtiden ser lys ud efter så mange år i containernes mørke.

0   278

De fusioneredes fordele

Rundrejse til skolemuseerne ude i landet. Flere har slået sig sammen med lokale museer og bliver dermed stærkere og mere professionelle. Måske er det vejen frem for det nye skolemuseum i København.

1   356

Det vingeskudte initiativ - om de frivilligt drevne skolemuseer

På min rejse rundt i Danmark besøger jeg frivilligt drevne skolemuseer. De er karakteriseret ved en stor iværksætterånd og imponerende viljestyrke, men skrabet økonomi og få besøgende. Vil de overleve?

0   447

Dilemmaet om de frivillige og skolemuseerne

Der er frivillige på stort set alle skolemuseer jeg har besøgt, men deres roller er væsensforskellige fra sted til sted. Dog er én ting sikkert: uden dem ville museerne gå en endnu sværere tid i møde.

0   510

Hvad skal vi med et nationalt skolemuseum?

På min rundrejse til skolemuseer i Danmark får jeg en snigende følelse af, at de lever på snævre vilkår. Hvis de ikke har en skolestue hvor børn kan opleve en skoledag som i gamle dage, så er deres dage talte – og de ved det. Men hvis skolemuseer kun kan overleve som historiske skolestuer, hvad skal vi så bruge et nationalt skolemuseum til?

3   520

Hvor er vi lige nu?

Jeg laver budgetplanlægning, skuer ind i fremtidens museumslandskab og planlægger et arbejdsseminar. Projektet skrider fremad, men mange spørgsmål og løse ender trænger sig på i denne søde juletid.

0   542

Hvad er skolehistorie uden skolepulte og spanskrør?

Hvorfor er det interessant med alle de skolegenstande ude i containerne? Hvad skal vi bruge de gamle gymnastikredskaber og skolebøger til? Skal vi ikke bare brænde det hele af?

0   616

Verden i børnehøjde - engang for længe siden

I gamle dage plukkede børnene blomster og legede tagfat. Det var forår, solen skinnede og mor havde tid til at meditere i skyggen af et gammelt egetræ. Engang brugte man anskuelsestavler i undervisningen for at vise eleverne livet i storbyen, på landet eller under varmere himmelstrøg, men det var ikke et hvilket som helst billede de fik.