Brian Degn Mårtensson

Profilbillede af Brian Degn Mårtensson

Pædagogisk filosof

Aarhus Universitet

Brian Degn Mårtensson er ansat på Aarhus Universitet, hvor han arbejder med N.F.S. Grundtvigs pædagogiske og politiske filosofi. Brian har beskæftiget sig med pædagogik og uddannelse i mange år, og har udgivet en række bøger herom. Blandt de seneste udgivelser, "Pædagogikkens evige genkomst" (Nyt Askov), "Konkurrencestatens pædagogik" (Aarhus Universitetsforlag), "Videnskab og Pædagogik" (Akademisk Forlag) og "Tilblivelse og tilsynekomst" (Fjordager). Dertil kommer en lang række artikler, kronikker og blogindlæg om filosofi, videnskabsteori, uddannelse, pædagogik, politik m.m.. Han sidder desuden i redaktionen på tidsskriftet Specialpædagogik, og er flittigt brugt som foredragsholder og debattør. Se desuden www.briandegnmaartensson.dk

4   25

Vækstfonden, Area 9 og Ginnungagap

"Det kan godt være, at vi er rige, men derfor behøver vi ikke at blive tænksomme."

2   29

Skolepolitisk rangliste 2017

Her kan du se, hvordan de enkelte partier har performet skolepolitisk i året, der gik.

2   57

En opsang!

Socialdemokratiet og Venstre anbefalet.

8   112

Hurra for dagbladet Politiken!

Vi skal sætte pris på ansvarlig og grundig journalistik, og derfor er det på sin plads at rose medier, der ikke falder på halen for hvad som helst.

1   21

Har vi svigtet vores politikere?

Indtryk fra en paneldebat.

1   58

Pressens fortsatte svigt

Om Karsten Bräuners fremragende kronik

2   33

Socialdemokratiet i skolepolitisk krise

Om et parti, der godt kunne trænge til et kompetenceløft.

1   27

Imperiet slår igen!

Som en anden Luke Skywalker - eller måske snarere prinsesse Lea - har undervisningsminister Merete Riisager forsøgt at bringe folkeskolen tilbage under demokratisk kontrol efter en årrække med et alternativt, udenomparlamentarisk konkurrencestatsformål, der blev båret frem af kommunale repræsentanter, embedsmænd, ideologiske forskere og en tidligere minister. Gruppen bag dette alternative formål er blevet kaldt for læringsrevolutionære - efter inspiration fra gruppens politiske leder Christine Antorini. Andre kalder dem for Danmarks Pædagogiske Oligarki. På grund af deres tidligere magtfuldkommenhed og deres neototalitære politiske bestræbelse kunne man dog også mere overordnet kalde deres projekt for et læringsimperium. Dette imperium har godt nok fået et grundstød i mødet med folkeviljen og demokratiet, men nu slår det igen! Det er næsten som at se Star wars......

0   41

Profeten fra Høje-Taastrup

Om Michael Zieglers helt utrolige evner.

1   30

Et fælles projekt, vi ikke deler

Om Claus Holms drøm om den "forskningsinformerede" stat.

0   3

Flere tanker om en ny læreruddannelse

Anden markering angående en styrkelse af læreruddannelsen.

9   15

Nogle tanker om en ny læreruddannelse

Et oplæg til en folkelig debat.

1   27

Hvor står kampen om skolen?

En kort samtidsdiagnose.

6   57

Lad os danse og klappe alting væk!

En livagtig drøm om den moderne magtudøvelse.

2   8

Vækst og velfærd i ja-hattens skygge.

Vi lever i en tid, hvor tænkende mennesker holdes for nar.

26   37

Hvordan skal vi diskutere med reformfløjen?

Må man egentlig forsvare skolen, hvis den bliver angrebet?

14   67

Hvad er der gået galt?

Om KL og co`s håbløse opråb.

0   22

Om videnskabeligheden og dens fremme

Hvordan går det med den pædagogiske forskning? Gavner den noget eller nogen?

1   69

Debat om UCSJ og Grundtvig i Kristeligt Dagblad

Rektor Camilla Wang og direktør Sami Stephan Boutaiba kommer i voldsomme forklaringsproblemer i debatten om UC´ernes virke.

9   36

N.F.S. Grundtvig og den styrkede forskningsstrategi

En sjældent personlig beretning om livet på et dansk UC.